Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 2: Phân số bằng nhau - Vũ Thị Phát

Từ 2 phân số bằng nhau trên có các tích nào bằng nhau

NHẬN XÉT

Hai phân số bằng nhau thì tích của tử phân số này với mẫu phân số kia bằng tích của mẫu phân số này với tử phân số kia.

 Hai phân số không bằng nhau thì hai tích trên không bằng nhau.

Hướng dẫn học ở nhà

Học thuộc định nghĩa SGK

Làm các bài 8,9,10 SGK (trang 8,9/ SGK)

Bài tập 11-16 (Tr5/ SBT).

Chuẩn bị bài mới: Tính chất cơ bản của phân số

 

ppt15 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 31/03/2022 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 2: Phân số bằng nhau - Vũ Thị Phát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Người thực hiện 
VŨ THỊ PHÁT 
SỐ HỌC 6 
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY 
CÔ VÀ CÁC EM HỌC 
SINH VỀ DỰ GIỜ 
 LỚP 6A2 
1) Nêu khái niệm về phân số ? 
2) Phần tô màu đỏ trong Hình biểu diễn những phân số nào ? So sánh hai phần tô màu của hình ( hai phân số biểu diễn phần tô màu ở hai hình )? 
	 Hình a	 Hình b 
Kiểm tra bài cũ 
Trả lời : 
 ĐN Phân số : Người ta gọi a /b với a, b Z, 
b ≠ 0 là một phân số , a là tử số , b là mẫu số . 
2) Hình a: Phần tô màu đỏ biểu diễn phân số 
Hình b: Phần tô màu đỏ biểu diễn phân số 
Phần tô màu đỏ ở hai hình bằng nhau , hay 
Tiết 70 	 
§2. PHÂN SỐ BẰNG NHAU 
BÀI MỚI 
§2. PHÂN SỐ BẰNG NHAU 
1.Định nghĩa 
Ta có nhận xét : 1.6 = 3.2 (=6) 
Ta đã biết 
Ta cũng có 
và nhận thấy : 5.12 = 10.6 (=60) 
Từ các ví dụ trên em có nhận xét gì ? 
Ta định nghĩa : 
Hai phân số và gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c 
Từ 2 phân số bằng nhau trên có các tích nào bằng nhau 
NHẬN XÉT 
Hai phân số bằng nhau thì tích của tử phân số này với mẫu phân số kia bằng tích của mẫu phân số này với tử phân số kia . 
 Hai phân số không bằng nhau thì hai tích trên không bằng nhau . 
§2. Phân số bằng nhau 
1.Định nghĩa 
2. Các ví dụ 
Ví dụ 1. 
Vì (-3).(-8) = 4.6 (=24) 
Vì 3.7 5.(-4) 
?1 
Trong các cặp phân số sau đây có bằng nhau không ? 
và 
và 
và 
và 
HOẠT ĐỘNG NHÓM (4 PHÚT) 
?1 
Trả lời : 
Các phân số bằng nhau là 
( vì 1.12 = 4.3) 
 ( vì (-3).(-15) = 5.9 = 45) 
= 
= 
Các phân số không bằng nhau là : 
( vì 2.8 ≠ 3.6) 
( vì 4.9 ≠ 3.(-12) 
≠ 
≠ 
?2 
Có thể khẳng định ngay các cặp phân số sau đây không bằng nhau , tại sao? 
và 
và 
và 
Các phân số không bằng nhau vì : 
* -2.5 2.5 
* 4.20 5.(-21) 
* (-9).(-10) 7.(-11) 
§2. Phân số bằng nhau 
1.Định nghĩa 
2. Các ví dụ 
Ví dụ 2.Tìm số nguyên x, biết : 
Giải : 
Vì 
nên x.28 = 4.21 
Suy ra 
CỦNG CỐ 
Bài 6 (Tr8/SGK): Tìm các số nguyên x và y, biết : 
a. 
b. 
Bài làm : 
a. Vì nên x = 
b. Vì nên y = 
CỦNG CỐ 
Bài 7 (Tr8/SGK): Điền số thích hợp vào ô trống : 
HOẠT ĐỘNG NHÓM(3 PHÚT) 
1 
2 
12 
15 
3 
4 
-28 
8 
32 
12 
3 
-24 
a. 
b. 
d. 
c. 
CỦNG CỐ 
Bài 7 (Tr8/SGK): Điền số thích hợp vào ô trống : 
HOẠT ĐỘNG NHÓM(3 PHÚT) 
6 
1 
2 
12 
15 
3 
4 
-28 
8 
32 
12 
3 
-24 
-6 
20 
-7 
Hướng dẫn học ở nhà 
Học thuộc định nghĩa SGK 
Làm các bài 8,9,10 SGK ( trang 8,9/ SGK) 
Bài tập 11-16 (Tr5/ SBT). 
Chuẩn bị bài mới : Tính chất cơ bản của phân số 
CAÛM ÔN QUÍ THAÀY COÂ ! 
CHUÙC CAÙC EM HOÏC TOÁT 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_2_phan_so_bang_nhau_vu_t.ppt
Bài giảng liên quan