Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 6: So sánh phân số (Chuẩn kiến thức)

*Phần màu xanh của hình tròn biểu diễn bởi phân số nào?

*Phần màu hồng của hình tròn biểu diễn bởi phân số nào?

*Tất cả phần được tô màu của hình tròn biểu diễn phân số nào?

*Hãy so sánh hai phần màu xanh và phần màu hồng trên rồi so sánh hai phân số biểu diễn hai phần đó ?

So sánh hai( hay nhiều )

 phân số không cùng mẫu :

Quy tắc :

 Muốn so sánh hai (hay nhiều) phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu các phân số đó

 rồi so sánh các tử với nhau.

Chú ý :Tương tự muốn so sánh hai(hay nhiều) phân số không cùng tử ta cũng có thể quy đồng tử các phân số đó rồi so sánh các mẫu với nhau.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 6: So sánh phân số (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Số học 6:   
Tiết 71: Bài 6 
So sá nh hai ph ân số cùng mẫu , kh ô ng cùng mẫu . 
* Phần màu xanh của hì nh tròn biểu diễn bởi ph ân số nào? 
* Phần màu hồng của hì nh tròn biểu diễn bởi ph ân số nào? 
* Tất cả phần đư ợc tô màu của hì nh tròn biểu diễn ph ân số nào? 
*Hãy so sá nh hai phần màu xanh và phần màu hồng tr ên rồi so sá nh hai ph ân số biểu diễn hai phần đó ? 
?? 
?? 
?? 
Phần màu xanh của hì nh vuô ng biểu diễn bởi ph ân số nào? 
Phần màu đỏ của hì nh vuô ng biểu diễn bởi ph ân số nào? 
Tất cả phần đư ợc tô màu của hì nh vuô ng biểu diễn ph ân số nào? 
Hãy so sá nh các ph ân số tr ên và rút ra nhận xét gì khi so sá nh các ph ân số cùng mẫu ? 
 1/ Quy tắc so sá nh hai ( hay nhiều ) 	ph ân số cùng mẫu : 
a 
m 
b 
m 
 a < b 
< 
Mẫu số giống nhau 
So sá nh tử với nhau 
Û 
 a, b, m  N, m  0 ta có : 
á p dụng : So sá nh các ph ân số sau : 
3 
8 
1 
8 
a/ 
 5 
12 
 1 
12 
+ 
b/ 
c/ 
+ 
= 
d/ 
+ 
e/ 
+ 
f/ 
+ 
g/ 
+ 
= 
h/ 
11 
60 
49 
60 
+ 
 5 
16 
 1 
16 
11 
18 
 5 
18 
 2 
10 
 3 
10 
 17 
35 
18 
35 
 3 
 1 
 5 
 1 
Quy tắc : 
	 Muốn so sá nh hai (hay nhiều ) ph ân số kh ô ng 	cùng mẫu , ta quy đ ồng mẫu các ph ân số đó 
	 rồi so sá nh các tử với nhau . 
Chú ý : Tươ ng tự muốn so sá nh hai (hay nhiều ) ph ân số kh ô ng cùng tử ta cũng có thể quy đ ồng tử các ph ân số đó rồi so sá nh các mẫu với nhau . 
So sá nh hai ( hay nhiều ) 
 ph ân số kh ô ng cùng mẫu : 
Ví dụ : So sá nh hai ph ân số 
2 
9 
8 
15 
= 
= 
* Cá ch 1:( Quy đ ồng mẫu	hoặc quy đ ồng tử ) 
2 
9 
7 
15 
Và 
= 
= 
So sá nh 
2 
9 
8 
15 
* Cá ch 2 : So sá nh qua phần bù của mỗi ph ân số 
2 
9 
 8 
15 
Phần bù của ph ân số 
Phần bù của ph ân số 
= 
= 
So sá nh phần bù của mỗi ph ân số 
So sá nh hai ph ân số 
Viết tập hợp các ph ân số tho ả mãn : 
5 
8 
< 
< 
5 
8 
< 
< 
< 
9 
8 
< 
< 
15 
16 
Ph ân số nào lớn hơn ? 
2 
1111 
5 
3333 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_6_so_sanh_phan_so_chuan.ppt