Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 7: Phép cộng phân số - Huỳnh Tấn Lộc

Quy tắc:

Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Học thuộc quy tắc cộng 2 phân số

 cùng mẫu, không cùng mẫu.

 Nắm được quy tắc và vận dụng giải được một số bài tập ở SGK.

Chuẩn bị xem trước “Luyện tập” tiết sau học.

 Xem lại các bài tập đã giải ở lớp.

Bài tập về nhà:42bd; 43ab; 44/ 26.SGK

 

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 31/03/2022 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 7: Phép cộng phân số - Huỳnh Tấn Lộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ 
ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP 
MÔN TOÁN 6 
LỚP 6A2 
Đơn vị : Trường THCS Bình Thạnh 
 Giáo viên thực hiện : HUỲNH TẤN LỘC 
KIỂM TRA BÀI CŨ : 
Nêu quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu ? 
Bài tập áp dụng : So sánh hai phân số sau : 
Hãy tính 
? 
Hình bên thể hiện quy tắc gì ? 
? 
 + = 
+ 
Tiết 78 §7. PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 
1/ Cộng hai phân số cùng mẫu : 
Quy tắc : 
?2 
Tại sao ta có thể nói : Cộng hai số nguyên là trường hợp riêng của cộng hai phân số ? Cho ví dụ . 
Muốn cộng hai phân số cùng mẫu , ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu . 
?1 
Hoạt động nhóm 
3 phút 
Tiết 78 §7. PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 
1/ Cộng hai phân số cùng mẫu : 
* Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân số cùng mẫu , ta cộng các tử và 
giữ nguyên mẫu . 
a + b 
m 
m 
b 
a 
+ 
m 
= 
* Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu , ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung . 
a) 
?3 
Cộng các phân số sau : 
c) 
b) 
2/ Cộng hai phân số không cùng mẫu : 
Tiết 78 §7. PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 
Bài tập 1 : TÝnh c¸c tæng sau ( cã thÓ rót gän råi tÝnh ) 
* Chú ý khi cộng các phân số: 
- Sè nguyªn a cã thÓ viÕt lµ 
- Nªn ®­a c¸c ph©n sè vÒ mÉu sè d­¬ng tr­íc khi céng . 
- Nªn rót gän c¸c ph©n sè tr­íc khi céng . 
Bµi 2: Tìm x biết : 
= 
+ 
+ 
Hình vẽ này thể hiện quy tắc nào ? 
2 
7 
3 
3 
2 
7 
7 
7 
Cộng hai phân số cùng mẫu 
= 
+ 
2 
3 
Cộng hai phân số không cùng mẫu . 
? 
7 
5 
Hình vẽ này thể hiện quy tắc nào ? 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
 Học thuộc quy tắc cộng 2 phân số 
 cùng mẫu , không cùng mẫu . 
 Nắm được quy tắc và vận dụng giải được một số bài tập ở SGK. 
Chuẩn bị xem trước “ Luyện tập ” tiết sau học . 
 Xem lại các bài tập đã giải ở lớp . 
Bài tập về nhà:42bd; 43ab; 44/ 26.SGK 
Tiết 78 §7. PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 
Hướng dẫn bài tập 44/26 SGK: 
Điền dấu thích hợp ( >;<;=) vào ô trống : 
b) 
c) 
a) 
-1 
CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ ĐÃ 
ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP 
MÔN TOÁN 6 
LỚP 6A2 
Đơn vị : Trường THCS Bình Thạnh 
 Giáo viên thực hiện : HUỲNH TẤN LỘC 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_7_phep_cong_phan_so_huyn.ppt