Đề cương ôn thi học kỳ II Toán 6 Năm học: 2013 – 2014

1/ Khối 6 của Trường THCS có 300 HS. Kết quả cuối học kì I là 15 bạn chưa đạt yêu cầu, 30 bạn đạt giỏi, 120 bạn đạt khá, số HS còn lại xếp loại trung bình.

a ) Tính tỉ số phần trăm số học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu.

b ) Vẽ các biểu đồ: biểu đồ hình cột, biểu đồ ô vuông để trình bày các số liệu trên.

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 1236 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn thi học kỳ II Toán 6 Năm học: 2013 – 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2013 – 2014.
A/ Phần số học:
I/ Tính
1/ 
2/ 
3/ 
4/ 
5/ 
6/ 
7/ 
8/ 
9/ 
10/ 
II/ Tính nhanh
1/ 
2/ 
3/ 
4/ 
5/ 
6/ 
7/ 
8/ 
III/ Tìm x, biết: 
1/ x - 
2/ 
3/ 
4/ 
5/ 
6/ 
IV/ Tính giá trị của biểu thức: 
Gợi ý (A;B;C;S) 
 với 
 với 
V/ Tìm giá trị của biểu thức:
 1/ Khối 6 của Trường THCS có 300 HS. Kết quả cuối học kì I là 15 bạn chưa đạt yêu cầu, 30 bạn đạt giỏi, 120 bạn đạt khá, số HS còn lại xếp loại trung bình. 
a ) Tính tỉ số phần trăm số học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu.
b ) Vẽ các biểu đồ: biểu đồ hình cột, biểu đồ ô vuông để trình bày các số liệu trên.
Giải
a) Tính tỉ số phần trăm số HS giỏi, khá, trung bình, yếu:
Số HS giỏi chiếm: 
Số HS khá chiếm: 
Số HS yếu chiếm: 
Số HS trung bình chiếm: 100% - ( 10% +40% + 5% ) = 45%
2/ Một đội sản xuất nông nghiệp có 360 ha đất, diện tích đất ở là 54 ha, diện tích đất trồng trọt là 270 ha, còn lại là diện tích hồ nước. Vẽ biểu đồ ô vuông biểu diễn tỉ số phần trăm giữa diện tích đất ở, diện tích đất trồng trọt và hồ nước so với tổng diện tích của đội sản xuất. 
Giải
Diện tích đất ở so với tổng diện tích là 
Diện tích đất trồng trọt so với tổng diện tích là  
Diện tích hồ nước so với tổng diện tích là
100% - (15% + 75% ) = 10%
3/ Quãng đường từ nhà đến trường dài 1200m. An đi xe đạp được quãng đường thì bị hỏng xe. An đành phải gửi xe và đi bộ đến trường. Tính quãng đường An đi xe đạp và đi bộ.
Giải
Quãng đường An đi xe đạp là 
Quãng đường An đi bộ là 
4/ Đội tuyển HS giỏi khối 6 có 50 bạn, trong đó có là HS giỏi môn Văn, HS giỏi Toán, 20% HS giỏi môn Sử, còn lại giỏi môn Tiếng Anh. Tính số HS giỏi mỗi môn.
Giải
Số HS giỏi môn Văn là (bạn)
Số HS giỏi môn Toán là (bạn)
Số HS giỏi môn Sử là (bạn)
Số HS giỏi môn Tiếng Anh là 50 – ( 15 + 20 + 10 ) = 5 (bạn)
B/ Phần hình học
1/ Cho , trong góc aOb lấy tia Oc nằm giữa sao cho .
a/ Tính . b/ So sánh và .
c/ Tia Oc có phải là tia phân giác của góc không ? Vì sao ?
2/ Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết ,.
a/ Tính số đo góc yOz. b/ So sánh và .
c/ Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không? Tại sao?
3/ Trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Vẽ hai tia Oy và Oz sao cho ,.
a/ Tính số đo góc yOz.
b/ Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không? Tại sao?

File đính kèm:

  • docĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ II.doc
Bài giảng liên quan