Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số (Bản đẹp)

Em hãy cho biết các tính chất cơ bản của phép cộng phân số?

Nờu dạng tổng quát và phát biểu thành lời các tính chất trên?

TL:+ Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi?

+ Muốn cộng một tổng hai phân số với một phân số thứ ba ta có thể lấy phân số thứ nhất cộng với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba.

+ Tổng của một phân số với 0 bằng chính nó.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Nhiệt liệt chào mừng 
QUÍ THAÀY COÂ GIAÙO ẹEÁN Dệẽ GIễỉ LễÙP 
số hoc 
Gv : LỤC THỊ LIấN – TRƯỜNG THCS KHÁNG NHẬT 
Phộp cộng số nguyờn cú tớnh chất gỡ ? 
 - Tính chất giao hoán 	: a+b = b+a 
 - Tính chất kết hợp 	: ( a+b)+c = a+(b+c ) 
 - Cộng với số 0 : a+0 = 0+a = a 
 - Cộng với số đ ối 	: a+(-a) = 0 
số H0C 
Tiết 82 
Tớnh chất cơ bản của phộp cộng phõn số 
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHẫP CỘNG PHÂN SỐ 
Tieỏt 82 
Baứi 8 
? Em hãy cho biết các tính chất cơ bản của phép cộng phân số ? 
1.Các tính chất : 
a) Tính chất giao hoán : 
b) Tính chất kết hợp : 
c) Cộng với số 0: 
? N ờu dạng tổng quát và phát biểu thành lời các tính chất trên ? 
TL: + Khi đ ổi chỗ các số hạng trong một tổng th ì tổng không thay đ ổi ? 
+ Muốn cộng một tổng hai phân số với một phân số thứ ba ta có thể lấy phân số thứ nhất cộng với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba . 
+ Tổng của một phân số với 0 bằng chính nó . 
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHẫP CỘNG PHÂN SỐ 
Chú ý: a,b,c,d,p,q Z ;b,d,p 0 
Bài tập số 47 – SGK (48): 
? Muốn làm đư ợc bài tập này ta dựa vào kiến thức nào ? 
1.Các tính chất : 
Tính chất giao hoán : 
b) Tính chất kết hợp : 
c) Cộng với số 0: 
TÍNH CHAÁT Cễ BAÛN CUÛA PHEÙP COÄNG PHAÂN SOÁ 
TIẾT 82 
B ài 8 
1.Các tính chất : 
Tính chất giao hoán : 
c) Cộng với số 0: 
Chú ý: a,b,c,d,p,q Z ;b,d,p 0 
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHẫP CỘNG PHÂN SỐ 
TIẾT 82 
B ài 8 
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHẫP CỘNG PHÂN SỐ 
? Theo em tổng của nhiều phân số có tính chất giao hoán và kết hợp không ? 
? Vậy tính chất cơ bản của phép cộng phân số giúp ta đ iều gì? 
TL: Nhờ tính chất cơ bản của phân số khi cộng nhiều phân số ta có thể đ ổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào sao cho việc tính toán đư ợc thuận tiện . 
1.Các tính chất : 
Tính chất giao hoán : 
b) Tính chất kết hợp : 
c) Cộng với số 0: 
TIẾT 82 
B ài 8 
Chú ý: a,b,c,d,p,q Z ;b,d,p 0 
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHẫP CỘNG PHÂN SỐ 
TIẾT 82 
B ài 8 
1.Các tính chất : 
Tính chất giao hoán : 
b) Tính chất kết hợp : 
c) Cộng với số 0: 
2. á p dụng : 
Vớ dụ 
1.Các tính chất : 
Tính chất giao hoán : 
b) Tính chất kết hợp : 
c) Cộng với số 0: 
1.Các tính chất : 
Tính chất giao hoán : 
b) Tính chất kết hợp : 
Chú ý: a,b,c,d,p,q Z ;b,d,p 0 
Tớnh nhanh 
TÍNH CHAÁT Cễ BAÛN CUÛA PHEÙP COÄNG PHAÂN SOÁ 
TIẾT 82 
B ài 8 
2. á p dụng : 
Vớ dụ 
c) Cộng với số 0: 
Chú ý: a,b,c,d,p,q Z ;b,d,p 0 
1.Các tính chất : 
Tính chất giao hoán : 
b) Tính chất kết hợp : 
TÍNH CHAÁT Cễ BAÛN CUÛA PHEÙP COÄNG PHAÂN SOÁ 
TIẾT 82 
B ài 8 
2. á p dụng : 
Vớ dụ 
c) Cộng với số 0: 
Chú ý: a,b,c,d,p,q Z ;b,d,p 0 
Tính chất giao hoán : 
b) Tính chất kết hợp : 
 Bài tập : 
Bài 51: Tìm năm cách trọn ba trong bảy số sau đây để khi cộng lại đư ợc tổng là 0. 
1.Các tính chất : 
Trò chơi: 
Thi làm toán nhanh 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
= 
= 
= 
= 
= 
* Đ iền số thích hợp vào ô trống ở bảng dưới : 
Thi theo hai đ ội , mỗi đ ội gồm 5 em , mỗi em làm một câu , người sau có thể sửa sai cho người trước , ( mỗi đ ội chỉ có một bút truyền tay nhau , đ ội nào làm nhanh và đ úng ) sẽ là đ ội chiến thắng 
Phaàn thửụỷng cho đội thắng laứ moọt traứng phaựo tay cuỷa caỷ lụựp ! 
Tính chất giao hoán : 
1.Các tính chất : 
b) Tính chất kết hợp : 
c) Cộng với số 0: 
Chú ý: a,b,c,d,p,q Z ;b,d,p 0 
hướng dẫn về nhà 
- Naộm vửừng cỏc tớnh chất cơ bản của phộp cộng phõn số 
- Laứm baứi taọp 47; 49; 52 trang 28; 29/sgk. 
 Baứi taọp : 66; 68 trang 13 SBT. 
KÍNH CHÚC QUí THẦY Cễ SỨC KHOẺ 
VÀ CHÚC CÁC EM LỚP 6B NGÀY CÀNG HỌC GIỎI HƠN NỮA 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_8_tinh_chat_co_ban_cua_p.ppt
Bài giảng liên quan