Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số (Bản mới)

Mỗi phân số có vô số phân số bằng nó.

Các phân số bằng nhau là cách viết khác nhau của

cùng một số mà người ta gọi là số hữu tỉ.

Bài 13: Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ

15 phút ; b) 30 phút ; c) 45 phút

d) 20 phút ; e) 40 phút ; g) 10 phút ; h) 5 phút

 

ppt6 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số (Bản mới), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Kiểm tra bài cũ 
Bài 10 
Từ đẳng thức 2.3 =1.6 , ta có thể lập các cặp phân số bằng nhau 
nh ư sau 
Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức 3.4 = 6.2 
Giải : 
Từ đẳng thức 3.4 = 2.6 ta có các cặp phân số sau bằng nhau 
Đ3. Tính chất cơ bản của phân số 
1.Nhận xét 
?1 
Giải : 
Vì: 
(-1).(-6)=2.3 nên 
(-4).(-2)=8.1 nên 
(-10).(-1)=5.2 nên 
Ta có 
vì 1.4=2.2 
(đ ịnh nghĩa hai phân số bằng nhau ) 
Ta có nhận xét 
.2 
.2 
:(-4) 
:(-4) 
?2 
Đ iền số thích hợp vào ô vuông 
. 
. 
: 
: 
-3 
-3 
-5 
-5 
2.Tính chất cơ bản của phân số 
với 
với 
a) Ta có : 
b) Ta có : 
?3 
Giải : 
Thảo luận nhóm 
*) Các phân số bằng nhau là cách viết khác nhau của 
cùng một số mà người ta gọi là số hữu tỉ . 
*) Mỗi phân số có vô số phân số bằng nó . 
Luyện tập tại lớp 
Bài 12: Đ iền số thích hợp vào ô vuông 
-1 
2 
:3 
:3 
; 
; 
; 
.4 
.4 
:5 
: 
5 
7 
7 
. 
. 
Bài 13: Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ 
15 phút ; b) 30 phút ; c) 45 phút 
d) 20 phút ; e) 40 phút ; g) 10 phút ; h) 5 phút 
Giải : 
8 
28 
-3 
5 
63 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_8_tinh_chat_co_ban_cua_p.ppt
Bài giảng liên quan