Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Lã Văn Cầu

a)Tính chất giao hoán:

b)Tính chất kết hợp:

c)Cộng với số 0:

d)Cộng với số đối:

Các tính chất

Tính chất giao hoán:

Nhờ có tính chất giao hoán ta có thể đổi chỗ các phân số một cách hợp lý

Tính chất kết hợp:

Nhờ có tính chất kết hợp ta có thể nhóm các phân số sao cho việc tính toán được thuận tiện.

C?ng với số 0:

Chú ý: ( a, b, c, d, p, q Z ; b, d, q 0 )

 

ppt20 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 05/04/2022 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Lã Văn Cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Quý thầy cô giáo đến dự giờ lớp 6C 
Nhiệt liệt chào mừng 
6 
Số học 
GV: Lã Văn Cầu – Trường THCS Tân Hoa 
Trường THCS Tân Hoa 
Thực hiện phép tính 
Bài tập : 
Kiểm tra bài cũ 
Phép cộng số nguyên có những tính chất gì ? 
 a)Tớnh chaỏt giao hoaựn : 
 b)Tớnh chaỏt keỏt hụùp : 
 c)Coọng vụựi soỏ 0: 
1 
2 
3 
 d)Coọng vụựi soỏ đối : 
4 
 a)Tớnh chaỏt giao hoaựn : 
 b)Tớnh chaỏt keỏt hụùp : 
 c)Coọng vụựi soỏ 0: 
1 
2 
3 
 Tiết 82  Tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
6 
số học 
GV: Lã Văn Cầu – Trường THCS T õn Hoa 
Tiết : 82 
NOÄI DUNG 
1. TÍNH CHẤT 
1. Các tính chất 
a) Tính chất giao hoán : 
b) Tính chất kết hợp : 
c) Cộng với số 0: 
Tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
- Nhờ có tính chất giao hoán ta có thể đ ổi chỗ các phân số một cách hợp lý 
- Nhờ có tính chất kết hợp ta có thể nhóm các phân số sao cho việc tính toán đư ợc thuận tiện . 
* Chú ý : ( a, b, c, d, p, q Z ; b, d, q 0 ) 
Tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
Tiết : 82 
NOÄI DUNG 
1 . TÍNH CHẤT 
2. ÁP DỤNG 
2. ÁP DỤNG: 
Ví dụ :a)Tính tổng : 
Giải : Ta có : 
( t\c giao hoán ) 
( t\c kết hợp ) 
( Cộng với số 0) 
NOÄI DUNG 
1. TÍNH CHAÁT. 
2. AÙP DUẽNG 
2. ÁP DỤNG: 
Giải : 
Tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
Tiết : 82 
b) Tính tổng : 
(T/C: Giao hoán và kết hợp ) 
Tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
Tiết : 82 
 3) Bài tập : Tính nhanh : 
Giải : 
NOÄI DUNG 
 1 . TÍNH 
 CHAÁT. 
 2 . áP 
 DụNG 
 3 . BàI 
 TậP 
 *) Nhận xét : Nhờ có các tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng , khi cộng nhiều phân số , ta có thể đ ổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào sao cho việc tính toán đư ợc thuận tiện . 
END 
Tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
Tiết : 82 
NOÄI DUNG 
 1 . TÍNH 
 CHAÁT. 
 2 . áP 
 DụNG 
 3 . BàI 
 TậP 
Bài tập 56 ( Tr 31 SGK) 
Tính nhanh gi á trị của các biểu thức sau : 
ĐáP áN 
ĐáP áN 
END 
tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
Tiết : 82 
NOÄI DUNG 
 1 . TÍNH 
 CHAÁT. 
 2 . áP 
 DụNG 
 3 . BàI 
 TậP 
Bài tập 56 ( Tr 31 SGK) 
Tính nhanh gi á trị của các biểu thức sau : 
Giải 
BACK 
tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
 Tiết 82 
NOÄI DUNG 
 1 . TÍNH 
 CHAÁT. 
 2 . áP 
 DụNG 
 3 . BàI 
 TậP 
Bài tập 56 ( Tr 31 SGK) 
Tính nhanh gi á trị của các biểu thức sau : 
Giải 
BACK 
Bài 49 (SGK- Tr29): 
Tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
Tiết : 82 
NOÄI DUNG 
 1 . TÍNH 
 CHAÁT. 
 2 . áP 
 DụNG 
 3 . BàI 
 TậP 
Hùng đi xe đạp, 10 phút đ ầu đi đư ợc 1/3 quãng đư ờng , 
	 10 phút thứ hai đi đư ợc 1/4 quãng đư ờng , 
 10 phút cuối cùng đi đư ợc 2/9 quãng đư ờng . 
Hỏi sau 30 phút , Hùng đi đư ợc bao nhiêu phần quãng đư ờng ? 
( Quãng đư ờng ) 
B 
A 
1/3 
1/4 
2/9 
Giải : Sau 30 phút Hùng đi đư ợc số phần quãng đư ờng là: 
END 
Bài tập ỏp dụng : Tớnh nhanh , tớnh hợp lớ 
*) Tóm lại : Do các tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng , khi cộng nhiều phân số , ta có thể đ ổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào sao cho việc tính toán đư ợc thuận tiện . 
- Nhờ có tính chất giao hoán ta có thể đ ổi chỗ các phân số một cách hợp lý 
- Nhờ có tính chất kết hợp ta có thể nhóm các phân số sao cho việc tính toán đư ợc thuận tiện . 
Hướng dẫn về nh à : 
NOÄI DUNG 
 1 . TÍNH 
 CHAÁT. 
 2 . áP 
 DụNG 
 3 . BàI 
 TậP 
 4 . HDVN 
tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
Tiết 82 
1) Học thuộc các tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
2)Bài tập về nh à: 
 + Bài tập : 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56 (SGK- Tr 29,30,31) 
 + Bài tập : 66, 68, 69, 71 (SBT – Tr 13, 14) 
END 
Hướng dẫn bài tập : 55 (SGK – Tr30) 
NOÄI DUNG 
 1 . TÍNH 
 CHAÁT. 
 2 . áP 
 DụNG 
 3 . BàI 
 TậP 
 4 . HDVN 
tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
Tiết 82 
END 
Hướng dẫn bài tập : 53 (SGK – Tr30) 
NOÄI DUNG 
 1 . TÍNH 
 CHAÁT. 
 2 . áP 
 DụNG 
 3 . BàI 
 TậP 
 4 . HDVN 
tính chất cơ bản của phép cộng phân số 
Tiết 82 
“ Xây tường ” 
 Em hãy “ xây bức tường ” ở hình 9 này bằng cách đ iền các phân số thích hợp vào các “ viên gạch” theo quy tắc sau : 
 a = b + c (h10) 
END 
Bài tập: 48( SGK- Tr28) 
Đố em đ ặt các miếng bìa đã cắt cạnh nhau để đư ợc : 
Cho một hình tròn 
Cắt hình tròn thành 4 miếng nh ư hình bên . 
END 
Bài học đ ến đây là kết thúc 
Chỳc hội giảng thành cụng tốt đẹp 
Kớnh chuực quớ thaày coõ maùnh khoeỷ vaứ haùnh phuực . Chuực caực em lụựp 6C ngaứy caứng hoùc gioỷi hụn nửừa . 
Xin chaõn thaứnh caỷm ụn caực thaày coõ vaứ toaứn theồ hoùc sinh lụựp 6C 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_8_tinh_chat_co_ban_cua_p.ppt