Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Tiết 86, Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Nguyễn Thị Cẩm Tú

Khi nhân nhiều phân số ta có thể đổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào ta muốn

Ap dụng:

(tính chất giao hoán)

(tính chất kết hợp)

(tính chất nhân với số 1)

 

ppt8 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Tiết 86, Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Nguyễn Thị Cẩm Tú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 
GIÁO ÁN TOÁN 6 
TRƯỜNG THCS NGÔ TẤT TỐ 
a) 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
X - 
. 
X - 
X - 
X 
X 
(3) 
X 
= 
X 
BÀI 71/37 ( sgk ) 
b) 
= 
. 
= 
= 
= 
= 
-40 
Tiết 85 - 86 
TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
LUYỆN TẬP 
  
Khi nhân nhiều phân số ta có thể đổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào ta muốn 
I/ Các tính chất : 
(SGK/37) 
II/ Aùp dụng : 
Tính M = 
. 
. 
. 
(-16) 
Giải 
Ta có : 
 M = 
. 
. 
. 
(-16) 
( tính chất giao hoán ) 
 M = 
. 
. 
. 
(-16) 
( tính chất kết hợp ) 
( 
] 
[ 
) 
M = 1 (-10) 
. 
M = -10 
( tính chất nhân với số 1) 
?2 
Hãy vận dụng tính chất cơ bản của phép nhân đểtính giá trị các biểu thức sau : 
Tính A = 
. 
. 
Giải 
Ta có : 
 A = 
( tính chất giao hoán ) 
 A = 
( tính chất kết hợp ) 
A = 1 
. 
A = 
( tính chất nhân với số 1) 
. 
. 
( 
. 
. 
) 
Tính B = 
. 
- 
. 
Giải 
Ta có : 
 B = 
. 
- 
. 
 B = 
. 
( 
- 
) 
 B = 
. 
 B = 
. 
( 
) 
-1 
 B = 
( tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ ) 
LUYỆN TẬP 
BÀI 74/39 : 
BÀI 75/39 : 
x 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_tiet_86_bai_11_tinh_chat_co.ppt