Bài giảng Đại số Lớp 6 - Tiết 22: Luyện tập

Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

a.Dấu hiệu chia hết cho 3

 Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3

 b. Dấu hiệu chia hết cho 9

 Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9

Nếu a chia hết cho b (a,b là các số tự nhiên khác 0) thì số tự nhiên m chia hết cho a thì chia hết cho b ; số tự nhiên m chia hết cho b chưa chắc đã chia hết cho a.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Tiết 22: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
LUYỆN TẬP 
Tiết 22: 
Bài 103 (SGK): Tổng ( hiệu ) sau có chia hết cho 3 không , có chia hết cho 9 không ? 
	b) 5436-1324 
	c) 1.2.3.4.5.6+27 
Kiểm tra bài cũ 
Bài 104 (SGK): Đ iền vào dấu * để: 
5*8 chia hết cho 3 
6*3 chia hết cho 9 
	 a.Dấu hiệu chia hết cho 3 
	 Các số có tổng các ch ữ số chia hết cho 3 th ì chia hết cho 3 và chỉ những số đ ó mới chia hết cho 3 
 b. Dấu hiệu chia hết cho 9 
	 Các số có tổng các ch ữ số chia hết cho 9 th ì chia hết cho 9 và chỉ những số đ ó mới chia hết cho 9 
Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 
Tiết 22: Luyện tập 
1.Bài 104 (SGK- Tr 42). Đ iền vào dấu * để: 
5*8 chia hết cho 3 
6*3 chia hết cho 9 
Cách 1: 
Cách 3: 
Cách 2: 
Tiết 22: Luyện tập 
1.Bài 104 (SGK- Tr 42). Đ iền vào dấu * để: 
5*8 chia hết cho 3 
6*3 chia hết cho 9 
Chia hết cho cả 2,3,5,9. ( Trong một số có nhiều dấu *, các dấu * không nhất thiết thay thế bởi các ch ữ số giống nhau ) 
Bài 107 ( Tr 42-SGK):Điền dấu “ x ” vào ô thích hợp trong các câu sau : 
Câu 
Đ úng 
Sai 
a) Một số chia hết cho 9 th ì số đ ó chia hết cho 3 
b) Một số chia hết cho 3 th ì số đ ó chia hết cho 9 
c) Một số chia hết cho 15 th ì số đ ó chia hết cho 3 
d) Một số chia hết cho 45 th ì số đ ó chia hết cho 9 
X 
X 
X 
X 
Nếu a chia hết cho b ( a,b là các số tự nhiên khác 0) th ì số tự nhiên m chia hết cho a th ì chia hết cho b ; số tự nhiên m chia hết cho b chưa chắc đã chia hết cho a. 
Trũ chơi chung sức 
Cỏch tớnh điểm : 
 - Mỗi cõu đỳng được 2 điểm,mỗi cõu sai bị trừ 2 điểm . 
 - Đội làm xong trước và đ úng được cộng 2 điểm thưởng . 
 - Đội nhiều điểm hơn là đội thắng cuộc . 
Luật chơi : 
 - Mỗi đội hội ý phõn cụng : mỗi bạn làm một cõu ở bảng phụ . 
 - Hội ý xong sắp thành hàng dọc . 
 - Người đứng đầu nhận một viờn phấn . 
 - Sau hiệu lệnh “ Bắt đầu”,người thứ nhất lờn điền vào ụ trống thứ nhất rồi chuyền phấn cho người thứ 2 điền vào ụ trống thứ 2. 
 - Cứ tiếp tục cho đến người cuối cựng . 
Bài tập : Gọi m là số dư của a cho 9. Đ iền vào ô trống . 
a 
38 
567 
2341 
1233 
m 
2 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
Số 38 có tổng các ch ữ số bằng : 3+8=11. Số 11 chia cho 9 dư 2. Do đ ó số 38 chia cho 9 dư 2 
Kết luận : Số dư của một số khi chia cho 9 bằng số dư của tổng các ch ữ số của nó khi chia cho 9. 
Số dư của một số khi chia cho 3 bằng số dư của tổng các ch ữ số của nó khi chia cho 3. 
Hãy chọn phần thưởng của mình 
Thưởng 1 
Thưởng 2 
Phần thưởng của em là một buổi đi thăm quan phòng truyền thống nh à trường tho ả thích . 
	 Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đụng Dương thành lập . Cương lĩnh đầu tiờn của Đảng đó ghi : “Nam nữ bỡnh quyền ”. Đảng sớm nhận rừ , phụ nữ là lực lượng quan trọng của cỏch mạng và đề ra nhiệm vụ : Đảng phải giải phúng phụ nữ , gắn liền giải phúng dõn tộc , giải phúng giai cấp với giải phúng phụ nữ . Đảng đặt ra : Phụ nữ phải tham gia cỏc đoàn thể cỏch mạng ( cụng hội , nụng hội ) và thành lập tổ chức riờng cho phụ nữ để lụi cuốn cỏc tầng lớp phụ nữ tham gia cỏch mạng .  Chớnh vỡ vậy mà ngày 20/10/1930 , Hội Liờn hiệp   Phụ nữ chớnh thức được thành lập . Sự kiện lịch sử này thể hiện sõu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trũ của phụ nữ trong cỏch mạng , đối với tổ chức phụ nữ , đối với sự nghiệp giải phúng phụ nữ . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_tiet_22_luyen_tap.ppt