Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 3: Rút gọn phân thức - Nguyễn Văn Thắng

Cách rút gọn một phân thức:

-Phân tích tử và mẫu thành

nhân tử(nếu cần) để tìm nhân tử chung

-Chia tử và mẫu cho nhân tử

chung

Cho phân thức

a.Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi tìm nhân tử chung của chúng

b.Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung

 

ppt10 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 12/04/2022 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 3: Rút gọn phân thức - Nguyễn Văn Thắng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ MÔN TOÁN 8 
Người thực hiện : Nguyễn Văn Thắng 
Trường THCS Thị Trấn Tiên Lãng 
8 B2 
 Kiểm tra bài cũ : 1 . Dùng tính chất cơ bản của phân thức giải thích  
Cách 1 
Cách 2 
2.Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau để tìm đa thức A 
Ta có 
Tiết 24 – Bài 3  RÚT GỌN PHÂN THỨC 
 ?1 Cho phân thức 
a.Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu 
b.Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung 
a . Nhân tử chung là 
b. 
Qua ? 1 rút gọn phân thức là gì ? 
?2 Cho phân thức 
a.Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi tìm nhân tử chung của chúng 
b.Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung 
Thực hiện được Kết quả ?1;?2 là đã rút gọn các PHÂN THỨC 
Nêu cách rút gọn một phân thức ? 
Cách rút gọn một phân thức : 
- Phân tích tử và mẫu thành 
nhân tử(nếu cần ) để tìm nhân tử chung 
- Chia tử và mẫu cho nhân tử 
chung 
Ví dụ 1 : Rút gọn phân thức 
? 3 Rút gọn phân thức 
Chú ý : (SGK) 
VD 2 Rút gọn phân thức 
?4 Rút gọn phân thức 
Bài tập 1 Rút gọn phân thức 
Các câu sau Đ ( đúng )hay S(sai ) 
hãy giải thích 
a) 
b) 
c) 
S 
Đ 
Đ 
d) 
S 
ĐS: -1 
Không rút gọn được 
= 
= 
Hướng dẫn 
Học thuộc cách rút gọn phân thức 
Làm các Bài tập BT 8;9;10.sgk, 
BT 11a;12a..sgk 
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN 
CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_2_bai_3_rut_gon_phan_thuc_nguy.ppt
Bài giảng liên quan