Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức - Trường THCS Nhân Thắng

Tìm mẫu thức chung ta làm như sau:

Bước 1: Phân tích các mẫu thức đã cho thành nhân tử

Bước 2: Mẫu thức chung cần tìm là một tích mà các nhân tử được chọn như sau:

Nhân tử bằng số của mẫu thức chung là tích của các nhấn tử bằng số của các mẫu đã cho (nếu các nhân tử số ở các mẫu thức là những số nguyên dương thì nhân tử bằng số của mẫu thức chung là BCNN của chúng)

Với mỗi luỹ thừa của cùng một một biểu thức có mặt trong các mẫu thức ta chọn luỹ thừa bậc cao nhất

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta làm như sau:

Phân tích các mẫu thành nhân tử rồi tìm nhân tử chung

Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức

Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng

 

ppt11 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 08/04/2022 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức - Trường THCS Nhân Thắng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 
 
trường trung học cơ sở 
Nhân thắng 
8 
BC 
TH2 
TH3 
NHóm 
BT 
VN 
? 
1/ Tìm mẫu thức chung 
MTC: 
ví dụ 
Tiết 26 : quy đ ồng mẫu thức 
Tìm mẫu thức chung ta làm nh ư sau : 
Bước 1 : Phân tích các mẫu thức đã cho thành nhân tử 
Bước 2 : Mẫu thức chung cần tìm là một tích mà các nhân tử đư ợc chọn nh ư sau : 
 - Nhân tử bằng số của mẫu thức chung là tích của các nhấn tử bằng số của các mẫu đã cho ( nếu các nhân tử số ở các mẫu thức là những số nguyên dương th ì nhân tử bằng số của mẫu thức chung là BCNN của chúng ) 
 - Với mỗi luỹ thừa của cùng một một biểu thức có mặt trong các mẫu thức ta chọn luỹ thừa bậc cao nhất 
2/ quy đ ồngmẫu thức 
Quy đ ồng mẫu thức hai phân thưc sau : 
Bài làm 
Ta có : 
MTC: 
NTP(1) là: 3x 
NTP(2) là : 2(x-1) 
Vậy : 
Quy đ ồng mẫu thức nhiều phân thức ta làm nh ư sau : 
Phân tích các mẫu thành nhân tử rồi tìm nhân tử chung 
Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức 
Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng 
Tiết 26 : quy đ ồng mẫu thức 
Bài 1: 
Quy đ ồng mẫu thức các phân thức sau : 
Nhóm 1 
Nhóm 2 
Nhóm 3 
Nhóm 4 
Hướng dẫn về nh à 
Xem lại các bước quy đ ồng phân thức 
Làm bài tập 19-sgk-t43 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_2_bai_4_quy_dong_mau_thuc_nhie.ppt