Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 6: Phép trừ phân thức đại số - Nguyễn Văn Giáp

1-Phân thức đối :

Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0 .

Huớng dẫn về nhà

 -Học thuộc quy tắc.

- Xem lại các bài tập và VD.

 chu?n b? BT 29b,d-30-31-32 SGK.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 12/04/2022 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 6: Phép trừ phân thức đại số - Nguyễn Văn Giáp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
thao gi¶ng 
n¨m häc 2012 - 2013 
Tiết 30 
Giáo viên:Nguyễn Văn Giáp 
Môn Toán 8 
Trường THCS Đạ Long 
Phép Trừ Các Phân Thức Đai Số 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Tính : 
Làm phép cộng : 
+ 
= 
? 
. . . . 
= 0 
và 
là hai phân thức đối nhau 
Hai phân thức 
và 
được gọi là hai phân thức như thế nào với nhau ? 
§6- PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
§6- PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
1- Phân thức đối : 
Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0 . 
Ví dụ : 
và 
là hai phân thức đối nhau . 
Tổng quát : 
Và ngược lại 
 là phân thức đối của 
là phân thức đối của phân thức 
Kí hiệu 
  
  
  
và 
Qui tắc ( đổi dấu phân thức ) 
  
  
  
Tìm phân thức đối của 
 là phân thức 
 Phân thức đối của phân thức 
ĐÁP ÁN : 
Ví dụ : 
?2 
Hãy nhắc lại quy tắc trừ hai phân số ? 
ĐÁP ÁN : 
Nghĩa là : 
Ta cộng 
với số đối của 
cho phân số 
Muốn trừ phân số 
 Kết quả của phép trừ 
cho 
được gọi là.  
vàø 
 hiệu của 
2- Phép trừ : 
a) Quy tắc : ( SGK) 
  
  
  
b) Ví dụ : 
Trừ hai phân thức : 
Giải : 
  
  
  
 c) Chú ý: 
Thứ tự thực hiện các phép tính về phân thức cũng giống như thứ tự thực hiện các phép tính về số . 
  
Làm phép trừ phân thức : 
Gợi ý 
GIẢI : 
Làm tính trừ các phân thức : 
a) 
c) 
B.29 
Hướng dẫn về nhà 
 - Học thuộc quy tắc . 
- Xem lại các bài tập và VD. 
 chuẩn bị BT 29b,d-30-31-32 SGK. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_2_bai_6_phep_tru_phan_thuc_dai.ppt
Bài giảng liên quan