Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số - Nguyễn Thị Hoa

Cũng làm như nhân hai phân số, hãy nhân tử với tử và mẫu với mẫu của hai phân thức này để được một phân thức.

Muốn nhân hai phân thức,ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau:

Phép nhân các phân thức có các tính chất:

Giao hóa:

Kết hợp:

Phân phối đối với phép cộng:

Học kỹ qui tắc nhân phân thức.

Làm bài 38a,c,39b,40 SGK/52

Ôn lại định nghĩa hai phân số nghịch đảo.

Qui tắc chia hai phân số.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số - Nguyễn Thị Hoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
thao gi¶ng 
n¨m häc 2009 - 2010 
Tiết 32 
Giáo viên:Nguyễn Thị Hoa 
Moân Toaùn 8 
Trường THCS Lê Quý Đôn 
Phép Nhân Các Phân Thức Đai Số 
KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Thực hiện các phép tính sau : 
GIẢI 
; 
MTC:2x(x+3) 
TIẾT32 
PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
?1 
Cho hai phân thức : 
Cũng làm như nhân hai phân số , hãy nhân tử với tử và mẫu với mẫu của hai phân thức này để được một phân thức . 
TIẾT32 :PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
ĐÁP ÁN: 
= 
= 
= 
. 
QUI TẮC: 
Muốn nhân hai phân thức,ta nhân các tử thức với nhau , các mẫu thức với nhau : 
TIẾT32 :PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
TIẾT:32 PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
?2 Làm tính nhân phân thức : 
GIẢI: 
?3 Thực hiện phép tính : 
Gi ải : 
. 
. 
Chú ý: 
Phép nhân các phân thức có các tính chất : 
a/ Giao hóa : 
b/Kết hợp : 
C/ Phân phối đối với phép cộng : 
?4 Tính nhanh : 
Giải : 
Luyện tập : 
Thực hiện các phép tính sau : 
1/ 
GiẢI : 
2/ 
Giải : 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 
Học kỹ qui tắc nhân phân thức . 
Làm bài 38a,c,39b,40 SGK/52 
Ôn lại định nghĩa hai phân số nghịch đảo . 
Qui tắc chia hai phân số . 
Hướng dẫn bài 40SGK 
Rút gọn biểu thức sau theo hai cách : 
Cách 1: 
Cách 2: 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_2_bai_7_phep_nhan_cac_phan_thu.ppt