Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ giá trị của phân thức - Nguyễn Văn Tú

 1) Biểu thức nào là phân thức?

 2) Biểu thức nào biểu thị các phép toán cộng, trừ, nhân, chia trên những phân thức?

 Khi làm tính trên các phân thức ta chỉ việc thực hiện theo các quy tắc của các phép toán, không cần quan tâm đến giá trị của biến. Nhưng khi làm những bài toán liên quan đến giá trị của phân thức thì trước hết phải tìm điều kiện của biến để giá trị tương ứng của mẫu thức khác 0. Đó chính là điều kiện để giá trị của phân thức được xác định

 (Viết tắt là: ĐKXĐ). Nếu tại giá trị của biến mà giá trị của một phân thức được xác định thì phân thức ấy và phân thức rút gọn của nó có cùng giá trị.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ giá trị của phân thức - Nguyễn Văn Tú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ 
LỚP 8A TRƯỜNG THCS THANH LIÊN 
Nhiệt liệt chào mừng 
Môn: Đại số - Tiết 34 
Gv: Nguyễn Văn Tú – THCS Thanh Mỹ 
SBD: T 14 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH CHƯƠNG 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Em hãy nêu định nghĩa phân thức 
Áp dụng làm bài tập sau: 
Quan sát các biểu thức sau: 
 1) Biểu thức nào là phân thức? 
 2) Biểu thức nào biểu thị các phép toán cộng, trừ, nhân, chia trên những phân thức? 
Các biểu thức trên là các biểu thức hữu tỷ 
* Biểu thức 
biểu thị phép chia tổng 
cho 
Chú ý: 
Ví dụ1: Biến đổi biểu thức 
Việc sử dụng các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia các phân 
 thức để biến đổi biểu thức hữu tỉ thành 
phân thức gọi là biến đổi một biểu thức hữu tỉ 
thành một phân thức 
thành một phân thức: 
?1.Biến đổi biểu thức 
thành một phân thức 
 K hi làm tính trên các phân thức ta chỉ việc thực hiện theo các quy tắc của các phép toán, không cần quan tâm đến giá trị của biến. Nhưng khi làm những bài toán liên quan đến giá trị của phân thức thì trước hết phải tìm điều kiện của biến để giá trị tương ứng của mẫu thức khác 0 . Đó chính là điều kiện để giá trị của phân thức được xác định 
 ( Viết tắt là : ĐKXĐ) . Nếu tại giá trị của biến mà giá trị của một phân thức được xác định thì phân thức ấy và phân thức rút gọn của nó có cùng giá trị. 
Các bước giải bài toán liên quan đến giá trị của phân thức. 
Bước 1 . 
Tìm điều kiện của biến để giá trị phân thức được xác 
 định ( mẫu thức khác không). Viết tắt là: ĐKXĐ 
Bước 2 . 
Rút gọn phân thức ( Nếu cần) 
Bước 3 . 
 - Xét xem giá trị của biến cần tính có thoả mãn ĐKXĐ hay không 
- Nếu thoả mãn ĐKXĐ thì thay vào phân thức đã rút gọn để tính. 
 - Còn không thoả mãn ĐKXĐ thì kết luận giá trị của phân thức không xác định. 
NỘI DUNG BÀI HỌC 
 Sau đó áp dụng quy tắc của các phép toán cộng, trừ , nhân, chia các phân thức để biến đổi thành một phân thức 
Dạng Toán liên quan đến giá trị c ủa phân thức 
 Khi biến đổi một biểu thức hữu tỷ ta không cần quan tâm đến giá trị của biến. 
B3: Thực hiện thao tác trên phân thức thu gọn. Chú ý đối chiếu với ĐKXĐ của phân thức. 
Biến đổi một biểu thức hữu tỉ 
Biểu thức hữu tỉ 
hoặc biểu thị dãy phép toán cộng, trừ, nhân, chia trên những phân thức 
Là một phân thức 
 B1: Tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức được xác định ( ĐKXĐ). 
B2: Rút gọn phân thức ban đầu( Nếu cần) 
Sơ đồ tư duy 
Bài 47/ trang 57(SGK ): Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi phân thức sau được xác định:  a) b) 
Bài 46a (SGK): 
Biến đổi các phân thức thành một phân thức đại số: 
 Biến đổi biểu thức thành một phân thức. 
Bài 46b(SGK): 
Ta cã: 
Do ®ã: 
Nga 
Hïng 
Bạn nào làm đúng? 
Bài 53. a)Biến mổi biểu thức sau thành một phân thức đại số: 
Bài 53. b) Hãy dự đoán kết quả của phép biến đổi biểu thức sau 
 thành phân thức đại số và kiểm tra lại dự đoán đó. 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
+ Nắm vững phương pháp biến đổi biểu thức để rút gọn để tính toán rút gọn, cách tìm điều kiện của mẫu thức để giá trị của phân thức xác định. 
+ Ôn tập các nội dung của chương I, II 
+ BTVN: BT 48 - 56 trong SGK. 
C¶m ¬n c¸c quý thÇy c« ! 
®· tham gia tiÕt häc h«m nay! 
C¶m ¬n c¸c em häc sinh líp 8A 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_2_bai_9_bien_doi_cac_bieu_thuc.ppt
  • docBIA.doc
  • docGIAO AN THI GVDG HUYEN T34 DAI SO 8 NGUYEN TU 2014-2015.doc