Bài 18: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Cho hai đường thẳng song song a và b.Gọi A và B là hai điểm bất kì thuộc đường thẳng a, AH và BK là các đường vuông góc kẻ từ a và b đến đường thẳng b. Gọi độ dài AH = h. Tính độ dài BK theo h.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 1416 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 18: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
BÀI 18: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚCCác điểm cách đường thẳng d mộtkhoảng bằng h nằm trên đường nào?1/. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song?1.Cho hai đường thẳng song song a và b.Gọi A và B là hai điểm bất kì thuộc đường thẳng a, AH và BK là các đường vuông góc kẻ từ a và b đến đường thẳng b. Gọi độ dài AH = h. Tính độ dài BK theo h.HKABabhTrả lời: ABKH là hình chữ nhật (hình bình hành có một góc vuông)Suy ra:BK = AH = hTa rút ra nhận xét:h là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song a và bĐịnh nghĩa.Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia.Vậy, thế nào là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song?Cho đường thẳng b.Gọi a và a’ là hai đường thẳng song song với đường thẳng b và cách đường thẳng b một khoảng bằng h(I) và (II) là các nửa mặt phẳng bờ b. Gọi M, M’ là điểm cách đường thẳng b một khoảng bằng h, trong đó M thuộc nửa mặt phẳng (I), M’ thuộc nửa mặt phẳng (II). Chứng minh rằng M a, M’ a’.?2AMH’KA’M’K’Hhhh(I)(II)aba’Trả lờiTứ giác AHKM có hai cạnh đối AH,MK song song và bằng nhau nên là hình bình hành (còn là hình chữ nhật), suy ra AM // b. Vậy M  aChứng minh tương tự M’  a’.2/. Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước.Tính chất:	 Các điểm cách đường thẳng b một khoảng bằng h nằm trên hai đường thẳng song song với b một khoảng bằng h.?3Xét các tam giác ABC có cạnh BC cố định, đường cao ứng với cạnh BC luôn bằng 2cm. Đỉnh A của tam giác đó nằm trên đường nào?ABHCH’A’22Trả lờiĐỉnh A của các tam giác ABC nằm trên hai đường thẳng song song với BC và cách BC một khoảng bằng 2cmNhận xét ( SGK)3/. Đường thẳng song song cách đềudcbaABCDHình 96. a	Trên hình 96 a, các đường thẳng a,b,c,d song song với nhau và khoảng cách giữa các đường thẳng a và b, b và c, c và d bằng nhau. Ta gọi chúng là các đường thẳng song song và cách đều.AdcbaBCDDEGHHình 96. b?4Cho hình 96b, trong các đường thẳng a, b, c, d song song với nhau.Chứng minh rằng:a).Nếu các đường thẳng a, b, c, d song song và cách đều thì EF = FG = GH.b). Nếu EF = FG = GH thì các đường thẳng a, b, c, d song song cách đều.Trả lời:a)Hình thang AEGC có AB = BC, AE//BF//CG nên EF = FG. Chứng minh tương tự, FG = GHb)Hình thang AEGC có EF = FG, AE//BF//CG nên AB = BC. Chứng minh tương tự, BC = CDĐịnh lí:Nếu các đường thẳngsong song và đều cắt một đường thẳng thì chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau.-Nếu đường thẳng song song cắt một đường thẳng và chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau thì chúng song song cách đều.CỦNG CỐBài tập 1 (SGK)Giải: Hình 5 (SGK)x = 3600 – (1100 +1200 + 800) = 500b) x = 360o – (900 +900 + 900) = 900c)x = 1150d)x= 3600 – (750 +1200 + 900) = 750Hình 6 (SGK)a)b)10x=3600 ; x = 360Dặn dò-Học bài-Làm bài tập 3,4 (SGK)-Xem trước bài “ Hình Thang”.

File đính kèm:

  • ppttiet 18. duong thang song voi 1dt cho truoc.ppt
Bài giảng liên quan