Bài giảng Đại số Lớp 8 - Ôn tập học kì I (Bản hay)

1/ Dấu * trong đẳng thức đúng x2 – 4xy + 4y2 = (x + *)2 là:

2/ Độ dài đường trung bình của hình thang có hai đáy 3cm và 7cm là:

3/ Kết quả của phép tính (x2 – 2).(x2 + 2) là:

4/ Trong các hình sau hình nào không có tâm đối xứng:

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Ôn tập học kì I (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
A 
B 
C 
D 
1/ Dấu * trong đẳng thức đúng x 2 – 4xy + 4y 2 = (x + *) 2 là: 
2y 
- 2y 
4y 
- 4y 
 
A 
B 
C 
D 
2/ Độ dài đường trung bình của hình thang có hai đáy 3cm và 7cm là: 
10cm 
21cm 
6cm 
5cm 
 
A 
B 
C 
D 
3/ Kết quả của phép tính (x 2 – 2).(x 2 + 2) là: 
x 2 - 4 
x 2 + 4 
x 4 - 4 
x 4 + 4 
 
A 
B 
C 
D 
4/ Trong các hình sau hình nào không có tâm đối xứng: 
Hình chữ nhật 
Hình bình hành 
Hình thang cân 
Hình thoi 
 
A 
B 
C 
D 
2x 
2 - x 
2 + x 
x + 4 
 
5/ Biểu thức A trong đẳng 
 thức là: 
A 
B 
C 
D 
6/ Hình thoi có hai đường chéo là 8cm và 10cm thì có cạnh bằng : 
 
6 cm 
9 cm 
7/ Phân tích đa thức 2x 3 – 8x thành nhân tử : 
GIẢI 
 2x 3 – 8x 
= 2x(x 2 – 4) 
= 2x(x – 2)(x + 2) 
8/ Tứ giác AEDF trong hình bên dưới là hình gì? Tại sao? 
B 
A 
E 
D 
C 
F 
45 O 
45 O 
B 
A 
E 
D 
C 
F 
45 O 
45 O 
GIẢI 
AEDF là hình vuông vì có 
và AD là phân giác góc A 
9/ Tính nhanh giá trị biểu thức 2009 2 – 18.2009 + 81 
GIẢI 
 2009 2 – 18 .2009 + 81 = 2009 2 – 2 .2009. 9 + 9 2 = (2009 – 9) 2 = 2000 2 = 4000000 
GIẢI 
10/ Tính : 
10/ Tính : 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_on_tap_hoc_ki_i_ban_hay.ppt
Bài giảng liên quan