Bài giảng Hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 - Nghe nói chuyện về ngày thành lập quân đội nhân dân VN

 THỂ LỆ CUỘC THI

-Cả lớp chia thành 3 đội, mỗi đội 8 người.

-Trò chơi xoay quanh ngày kỉ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22-12 và các anh hùng dân tộc.

-Trò chơi chia làm 2 vòng

 

ppt29 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 727 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 - Nghe nói chuyện về ngày thành lập quân đội nhân dân VN, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 6LỚP 6A4NGHE NÓI CHUYỆN VỀ NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VN22.12.1944 – 22.12.2009TRÖÔØNG THCS VÓNH CHAÙNHCHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ ÑEÁN THAM DÖÏNGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 121THCS VĨNH CHÁNH	THỂ LỆ CUỘC THI 	-Cả lớp chia thành 3 đội, mỗi đội 8 người.-Trò chơi xoay quanh ngày kỉ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22-12 và các anh hùng dân tộc.-Trò chơi chia làm 2 vòng NGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 122THCS VĨNH CHÁNH-Vòng này có 9 câu hỏi trả lời trong 10 giây/1câu-Mỗi đội sẽ lựa chọn lần lượt 3 câu hỏi-Đội nào trả lời đúng 1 câu được 10 đ, trả lời sai không được điểm nào-Đội nào có số điểm cao nhất thì có quyền ưu tiên trong vòng 2Vòng 1: Nhận diện lịch sửNGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 123THCS VĨNH CHÁNHTRÒ CHƠI BẮT ĐẦUNGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 124THCS VĨNH CHÁNHVÒNG I: NHẬN DIỆN LỊCH SỬ 165437892NGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 125THCS VĨNH CHÁNHTrở lạiCâu 1: Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập ngày, tháng, năm nào?Ngày 22 tháng 12 năm 19440:000:010:020:030:040:050:060:070:080:090:10TGNGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 126THCS VĨNH CHÁNHTrở lạiCâu 2: Bức ảnh này là tên của người anh hùng đã đặt mìn trên cầu Công Lý định giết bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mac Namara ? Nguyễn Văn Trỗi0:000:010:020:030:040:050:060:070:080:090:10TGNGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 127THCS VĨNH CHÁNHCâu 3: Bài hát sau đây nói về một người con gái anh hùng “Người con gái trẻ ấy, giặc đem ra bãi bắn.” đó là ai?Võ Thị Sáu0:000:010:020:030:040:050:060:070:080:090:10Trở lạiTGNGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 128THCS VĨNH CHÁNHCâu 4: Người Đoàn viên ôm bom nhảy vào xe giặc Pháp là ai?Ngô Mây0:000:010:020:030:040:050:060:070:080:090:10Trở lạiTGNGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 129THCS VĨNH CHÁNHCâu 5: Bài hát sau đây nói về người anh hùng nào ?0:000:010:020:030:040:050:060:070:080:090:10Lê Văn TámTGNGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 1210THCS VĨNH CHÁNHCâu 6: Đội TNTPHCM thành lập ngày tháng năm nào? Tiếp tụcNgày 15 tháng 5 năm 19410:000:010:020:030:040:050:060:070:080:090:10TGNGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 1211THCS VĨNH CHÁNHCâu 7: Người đội viên đầu tiên là ai ?Kim Đồng (Nông Văn Dền) 0:000:010:020:030:040:050:060:070:080:090:10TGNGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 1212THCS VĨNH CHÁNHCâu 8: Hai câu thơ sau“Những đồng chí chèn lưng cứu pháoNát thân mình, nhắm mắt còn ôm” nói về ai?TiếpTô Vĩnh Diện0:000:010:020:030:040:050:060:070:080:090:10TGNGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 1213THCS VĨNH CHÁNHTiếpCâu 9: Người anh hùng nhỏ tuổi dân tộc Tây Nguyên?Kơ pa - Kơ Lơng 0:000:010:020:030:040:050:060:070:080:090:10TGNGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 1214THCS VĨNH CHÁNH-Giải ô chữ: Mỗi đội sẽ lần lượt chọn 4 câu hỏi mỗi câu đúng 10 điểm.-Nếu đội nào trả lời sai thì người dẫn chương trình sẽ lần lượt mời theo thứ tự từng đội trả lời bổ sung (Mỗi câu trả lời bổ sung được 10 điểm).-Các đội có thể mở từ chìa khóa khi 2/3 số câu trả lời được mở.-Trả lời đúng từ khoá được 30đ.Vòng 2: Giải ô chữNGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 1215THCS VĨNH CHÁNHGIẢI Ô CHỮ123456789101112Từ khóaLEVANTAMHOCHIMINHBAĐINHPHANĐINHGIOTLYTUTRONGNGUYENBANGOCĐIENBIENPHULAMTHANHHONGLEHONGPHONGĐONGKHOIHIMLAMVÕNGUYÊNGIÁPVÕNGUYENGIAP123456789101112ANHHUNGNUP123456789101112123456789101112NGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 1216THCS VĨNH CHÁNHHàng ngang thứ 1: (Có 12 chữ cái)Đây là tên của một người anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai ?NGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 1217THCS VĨNH CHÁNHHàng ngang thứ 2: (Có 9 chữ cái)Đây là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam ?NGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 1218THCS VĨNH CHÁNHHàng ngang thứ 3 :(Có 6 chữ cái)Đây là một cứ điểm quan trọng trong chiến dịch Điện Biên Phủ ?NGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 1219THCS VĨNH CHÁNHHàng ngang thứ 4 :(Có 8 chữ cái ) Tên một cậu bé đã đi vào lịch sử, đốt cháy kho xăng của giặc Pháp ở Thị Nghè ?NGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 1220THCS VĨNH CHÁNHHàng ngang thứ 5 :(Có 9 chữ cái)Đây là người anh hùng mà thực pháp kính nể gọi anh bằng ông nhỏ ?NGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 1221THCS VĨNH CHÁNHHàng ngang thứ 6 :( Có 12 chữ cái)Đây là người anh hùng của lực lượng vũ trang An Giang, quê ở xã Vọng Thê, Thoại Sơn ?NGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 1222THCS VĨNH CHÁNHHàng ngang thứ 7 :(Có 11 chữ cái)Đây là 1 chiến thắng quân sự lớn nhất của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ?NGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 1223THCS VĨNH CHÁNHHàng ngang thứ 8 :(Có 12 chữ cái)Đây là người anh hùng nhỏ tuổi, hi sinh khi còn là học sinh lớp 4, lấy thân mình che chở cho 2 em ?NGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 1224THCS VĨNH CHÁNHHàng ngang thứ 9 :(Có 11 chữ cái)Đây là tổng bí thư của Đảng cộng sản Đông Dương ?NGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 1225THCS VĨNH CHÁNHHàng ngang thứ 10 :(Có 8 chữ cái)Tên của 1 phong trào nổ ra ở huyện Mỏ Cày, Bến Tre ?NGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 1226THCS VĨNH CHÁNHHàng ngang 11:(Có 6 chữ cái)Đây là nơi Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập ?NGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 1227THCS VĨNH CHÁNHHàng ngang 12:(Có 10 chữ cái )Tên của 1 người anh hùng quân đội, người con của núi rừng Tây Nguyên ?NGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 1228THCS VĨNH CHÁNHCHUÙC CAÙC EM LUOÂN VUI - KHOÛE Coù theâm ñöôïc nhieàu kieán thöùc boå ích veà lòch söûNGLL 6 - CHỦ ĐIỂM THÁNG 1229THCS VĨNH CHÁNH

File đính kèm:

  • pptTRO CHOI O CHU 221209THAO GIANG.ppt
Bài giảng liên quan