Bài giảng Mĩ thuật 7 Bài 28 Vẽ trang trí: Trang trí lọ hoa

Em hãy nhắc lại các bước cách vẽ trang trí lọ hoa ?

B1. Chọn và tạo dáng lọ hoa

B2. Sắp xếp mảng hoạ tiết chính, phụ.

B3. Vẽ phác hình hoạ tiết.

B4. Sửa hình họa tiết và tô màu.

 

ppt5 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 797 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mĩ thuật 7 Bài 28 Vẽ trang trí: Trang trí lọ hoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
NhiÖt LiÖt chµo mõng NhiÖt LiÖt chµo mõng NhiÖt LiÖt chµo mõng C¸c thÇy, c« vÒ dù giê héi gi¶ng 26 - 3 MÜ thuËt Bµi 28 Vẽ trang trÝ : Trang trÝ lä hoaMÜ thuËt Bµi 28 VÏ trang trÝ : Trang trÝ lä hoaNgô Chinh Nam; Đơn vị - Trường tiểu học Thái Hà-Thái Thụy-Thái BìnhThứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2008MÜ thuËt : VÏ trang trÝ1.Quan s¸t, nhËn xÐtVẽ trang trí lọ hoaVẽ trang trí lọ hoa1.Quan s¸t, nhËn xÐtThứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2008MÜ thuËt : VÏ trang trÝ1.Quan s¸t, nhËn xÐtVẽ trang trí lọ hoaVẽ trang trí lọ hoa1.Quan s¸t, nhËn xÐt2. C¸ch vÏ2. C¸ch vÏB1. Chọn và tạo dáng lọ hoaB2. Sắp xếp mảng hoạ tiết chính, phụ.B3. Vẽ phác hình hoạ tiết.B4. Sửa hình họa tiết và tô màu.B 1B 2B 4B 3Lọ hoa thầy chọnEm hãy nhắc lại các bước cách vẽ trang trí lọ hoa ?3. Thực hànhThứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2008MÜ thuËt : VÏ trang trÝ1.Quan s¸t, nhËn xÐtVẽ trang trí lọ hoaVẽ trang trí lọ hoa1.Quan s¸t, nhËn xÐt2. C¸ch vÏ2. C¸ch vÏ3. Thực hànhYêu cầu : Vẽ kiểu dáng lọ hoa và trang trí theo ý thíchYêu cầu : Vẽ kiểu dáng lọ hoa và trang trí theo ý thíchBước 1. Tạo dáng lọ hoa.Bước 2. Sắp xếp mảng chính, phụBước 3. Vẽ hoạ tiết Bước 1. Tạo dáng lọ hoa.Bước 2. Sắp xếp mảng chính, phụBước 3. Vẽ hoạ tiết Bước 4. Tìm chọn và tô màu.Bước 4. Tìm chọn và tô màu.xin ch©n thµnh c¶m ¬nxin ch©n thµnh c¶m ¬nC¸c thÇy, c« vÒ dù giê héi gi¶ng 26 - 3 MÜ thuËt Bµi 28 Vẽ trang trÝ : Trang trÝ lä hoaMÜ thuËt Bµi 28 VÏ trang trÝ : Trang trÝ lä hoaNgô Chinh Nam; Đơn vị - Trường tiểu học Thái Hà-Thái Thụy-Thái Bình

File đính kèm:

  • pptTRANG TRI LO HOA.ppt