Bài giảng Mĩ thuật 7 Tiết 12 Bài 12: Vẽ theo mẫu Lọ hoa và quả ( vẽ màu )

Em hãy nêu các bước vẽ một bài vẽ theo mẫu ?

_ Phác khung hình chung.

_ Phác khung hình riêng.

_ Phác nét chính bằng đường thẳng.

_ Vẽ chi tiết, vẽ độ đậm nhạt.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 736 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mĩ thuật 7 Tiết 12 Bài 12: Vẽ theo mẫu Lọ hoa và quả ( vẽ màu ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRÖÔØNG THCS HAÄU MYÕ BAÉC BCHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ ÑEÁN DÖÏ GIÔØ THAÊM LÔÙP!Giaùo vieân: Ñoaøn Ngoïc NhaãnKIEÅM TRA BAØI CUÕEm hãy nêu các bước vẽ một bài vẽ theo mẫu ?_ Phác khung hình chung._ Phác khung hình riêng._ Phác nét chính bằng đường thẳng._ Vẽ chi tiết, vẽ độ đậm nhạt.ĐÁP ÁNTieát 12. Baøi 12.Vẽ theo mẫuLỌ HOA VÀ QUẢ( Vẽ màu )I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:II. CÁCH VẼ:III. BÀI TẬP:DẶN DÒ:VỊ TRÍ ĐẶT MẪUTheo em cách đặt mẫu nào là đúng, đẹp và hợp lý nhất ?1234I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:SAI Quay lạiĐÚNGI. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:Em quan sát và nhận xét gì về mẫu vật ?I. QUAN SÁT, NHẬN XÉT:_ Hình dáng chung của mẫu vật._ Vị trí của mẫu vật._ Tỉ lệ, đặc điểm, cấu trúc của mẫu vật._ Độ đậm nhạt của mẫu vật._ Màu sắc của mẫu vật.II. CÁCH VẼ:THẢO LUẬN NHÓMa.)c.)d.)b.)Em hãy sắp xếp các hình trên theo trình tự đúng nhất ?( Thời gian 1 phút ).II. CÁCH VẼ:THẢO LUẬN NHÓMEm hãy sắp xếp các hình trên theo trình tự đúng nhất ?( Thời gian 1 phút ).b.) d.) a.) c.)2. d.) c.) a.) d.)3. d.) c.) b.) a.)4. c.) a.) b.) d.)II. CÁCH VẼ:Vẽ hình: Phác khung hình chung. Phác khung hình riêng. Vẽ nét chính bằng đường thẳng.Vẽ chi tiết, vẽ độ đậm nhạt .2. Vẽ màu:Phác mảng đậm nhạt bằng màu.- Vẽ màu.II. CÁCH VẼ:BÀI THAM KHẢOBÀI THAM KHẢOIII. BÀI TẬP: Em hãy vẽ lọ hoa và quả với mẫu vật đặt sẵn.Thể hiện trên khổ giấy A4. Vẽ màu.LƯU Ý:Khi vẽ cần chọn bố cục hợp lý.Vật ở trước vẽ trước, vật ở sau vẽ sau.Luôn luôn quan sát mẫu và so sánh, đối chiếu với vật mẫu. - Vẽ độ đậm, nhạt của nền để bài vẽ có không gian.NHẬN XÉT BÀI VẼ: Bố cục ? Hình vẽ ?- Màu sắc?DẶN DÒ:_ Sưu tầm và vẽ thêm mẫu vật có hình dáng tương tự._ Chuẩn bị bài học mới: Tiết 13. Bài 13. Vẽ trang trí. CHỮ TRANG TRÍCAÙM ÔN QUYÙ THAÀY COÂ ÑAÕ ÑEÁN DÖÏ GIÔØ THAÊM LÔÙP !Chuùc quyù Thaày Coâ vaø caùc em Hoïc sinh luoân thaønh coâng ! Quay lại

File đính kèm:

  • pptBAI THI GADT L7 - 12.ppt