Đề kiểm tra môn Giáo dục công dân Học kỳ II Lớp 7 Đề số 1

A. Hiểu được các biện phápbảovệ

môi trường.

Câuhỏi 1TN

(0,5 điểm)

B. Phân biệt disảnvăn hoá phivật th ể

và disảnvăn hoávật th ể.

Câuhỏi 2,3 TN

(1 điểm)

C. Biết disảnvăn hoá phivật th ể nào

của Việt Nam được công nhận là di

sản th ế giới.

Câuhỏi 4

TN (0,5

điểm)

D. Biết các loạicơ quan trongbộ máy

nhànước ViệtNam và biếtcơ quan đó

do aibầu ra.

pdf3 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 2004 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Giáo dục công dân Học kỳ II Lớp 7 Đề số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
ĐỀ KIỂM TRA HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KÌ II, LỚP 7 
Đề số 1(Thời gian làm bài: 45 phút) 
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) 
Các cấp độ tư duy Nội dung chủ đề (Mục tiêu) 
 Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
A. Hiểu được các biện pháp bảo vệ 
môi trường. 
 Câu hỏi 1TN 
(0,5 điểm) 
B. Phân biệt di sản văn hoá phi vật thể 
và di sản văn hoá vật thể. 
 Câu hỏi 2,3 TN 
(1 điểm) 
C. Biết di sản văn hoá phi vật thể nào 
của Việt Nam được công nhận là di 
sản thế giới. 
Câu hỏi 4 
TN (0,5 
điểm) 
D. Biết các loại cơ quan trong bộ máy 
nhà nước Việt Nam và biết cơ quan đó 
do ai bầu ra. 
Câu hỏi 5,6 
TN (1 điểm) 
E. Giải thích được vì sao pháp luật 
nước ta quy định trẻ em có quyền 
được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục. 
 Câu hỏi 1 TL 
(1 điểm) 
G. Tìm những hành vi làm ô nhiễm 
môi trường và những hành vi vi phạm 
pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá 
 Câu hỏi 2 TL 
(2 điểm) 
H. Nêu được vì sao nói Nhà nước ta là 
Nhà nước của nhân dân, do nhân dân 
và vì nhân dân. 
Câu 3TL (1 
điểm) 
I. Nhận xét và đề xuất cách ứng xử 
trong tình huống liên quan đến quyền 
tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 
 Câu hỏi 4 
TL (3 điểm) 
Tổng số câu hỏi 2 5 1 
Tổng điểm 2,5 4,5 3 
Tỉ lệ 25% 45% 30% 
B. NỘI DUNG ĐỀ 
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) 
Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: 
Câu 1. (0,5 điểm) 
Biện pháp nào dưới đây có tác dụng bảo vệ môi trường? 
A. Dùng than tổ ong để đốt thay củi, rơm, rạ cho đỡ khói và bụi. 
B. Bón thật nhiều phân hoá học để cây trồng lên xanh tốt. 
C. Xử lý nước thải công nghiệp trước khi đổ vào nguồn nước. 
D. Diệt hết các loại côn trùng để bảo vệ cây. 
Câu 2. (0,5 điểm) 
Di sản văn hoá nào dưới đây là di sản văn hoá phi vật thể? 
A. Trống đồng Đông Sơn; C. Hoàng thành Thăng Long; 
B. Lễ hội đền Hùng; D. Bến nhà Rồng. 
Câu 3. (0,5 điểm) 
Di sản văn hoá nào dưới đây là di sản văn hoá vật thể? 
A. Cố đô Huế; C. Hát ca trù; 
B. Bí quyết nghề đúc đồng; D. Trang phục áo dài truyền thống. 
Câu 4. (0,5 điểm) 
Di sản văn hoá phi vật thể nào của Việt Nam dưới đây đã được công nhận là di 
sản thế giới? 
A. Múa rối nước C. Cải lương Nam bộ 
B. Nhã nhạc cung đình Huế D. Dân ca Quan họ Bắc Ninh. 
Câu 5. (0,5 điểm) 
Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quyền lực nhà nước? 
A. Uỷ ban nhân dân; C. Hội đồng nhân dân; 
B. Toà án nhân dân; D. Viện kiểm sát nhân dân. 
Câu 6. (0,5 điểm) 
Uỷ ban nhân dân do ai hoặc cơ quan nào dưới đây bầu ra? 
A. Nhân dân bầu ra; C. Uỷ ban nhân dân cấp trên bầu ra; 
B. Chính phủ bầu ra; D. Hội đồng nhân dân bầu ra. 
II. TỰ LUẬN (7 điểm) 
Câu 1 (1 điểm) 
 Theo em, vì sao pháp luật nước ta quy định trẻ em có quyền được bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục? 
Câu 2 (2 điểm) 
 Hãy kể 4 hành vi làm ô nhiễm môi trường và 4 hành vi vi phạm pháp luật về 
bảo vệ di sản văn hoá. 
Câu 3 (1 điểm) 
 Vì sao nói Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân? 
Câu 4 (3 điểm) 
 Cho tình huống sau: 
Ở gần nhà Hằng có một người chuyên làm nghề bói toán. Mẹ Hằng cũng thỉnh 
thoảng sang xem bói. Hằng can ngăn nhưng mẹ Hằng cho rằng đó là quyền tự do tín 
ngưỡng của mỗi người và khuyên Hằng không nên can thiệp vào. 
Hỏi : 
1/ Theo em, mẹ Hằng nghĩ như vậy có đúng không? Vì sao? 
2/ Nếu là Hằng, em sẽ làm gì? 

File đính kèm:

  • pdfII1 (7).pdf
Bài giảng liên quan