Bài giảng môn Đại số Khối 8 - Chương 2 - Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số (Bản đẹp)

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử số với nhau,

 các mẫu số với nhau.

Chú ý: Phép nhân phân thức cũng có các tính chất:

a) Giao hoán:

b) Kết hợp:

c) Phân phối đối với phép cộng:

 

ppt10 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 12/04/2022 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Khối 8 - Chương 2 - Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chào mừng các thầy cô về dự giờ 
. 
Câu 1 : Nêu quy tắc rút gọn phân thức . 
 Hãy rút gọn phân thức sau 
. 
 Muốn rỳt gọn phõn thức ta cú thể : 
 - Phõn tớch tử và mẫu thành nhõn tử ( nếu cú ) 
 - Tỡm NTC 
 - Chia cả tử và mẫu cho nhõn tử chung 
Kiểm tra bài cũ 
. Câu 2 : Nêu quy tắc nhân hai phân số , viết công thức minh hoạ? 
. 
Muốn nhân hai phân số , ta nhân các tử số với nhau , 
 các mẫu số với nhau . 
. 
. 
Giao hoán : 
Kết hợp : 
Phân phối đ ối với phép cộng : 
Nhân với 1: 
C âu 3:Nêu các tính chất của phép nhân phân số ? 
V í dụ 1 : Thực hiện phép nhân 
Ví dụ 2:Tính nhanh 
Chú ý : Phép nhân phân thức cũng có các tính chất : 
c) Phân phối đ ối với phép cộng : 
b) Kết hợp : 
a) Giao hoán : 
Ví dụ 3: Tính nhanh 
- Làm cỏc Bt 38.b,c, 39, 40 (SGK/52,53) 
- Học thuộc quy tắc và cỏc tớnh chất của phộp nhõn cỏc phõn thức . 
- Xe m trước bài Phép chia phân thức 
Hướng dẫn về nh à 
Cảm ơn các thầy cô về dự giờ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_khoi_8_chuong_2_bai_7_phep_nhan_cac_pha.ppt
Bài giảng liên quan