Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 13: Ước và bội (Chuẩn kĩ năng)

Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b còn b gọi là ước của a.

KL : Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 0; 1; 2; 3;

KL:Ta có thể tìm các ước của a (a>1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 13: Ước và bội (Chuẩn kĩ năng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
1) Ước và bội 
Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b còn b gọi là ước của a. 
a b 
1 
Đ 
S 
 18 là bội của 4 
 18 là bội của 3 
4 là ước của 12 
4 là ước của 15 
Đ 
S 
?ÁP DỤNG 
BÀI 1: 
Ch ọn đáp án : Đ ; S 
2 
K í hiệu : 
 + Tập hợp các ước của a là : Ư(a ) 
 + Tập hợp các bội của a là : B(a ) 
2. CÁCH TÌM ƯỚC VÀ BỘI 
3 
KL : Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 0; 1; 2; 3;  
2. CÁCH TÌM ƯỚC VÀ BỘI 
a) Cách tìm bội 
VD1: T ì m bội của 8? 
4 
Bài 2 : : Tìm các số tự nhiên x 
 mà x B(8) và x < 40? 
Giải 
B(8) = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48} 
x { 0; 8; 16; 24; 32} 
Mà x < 40 nên 
Áp dụng: 
NHẬN XÉT : Một số a khác 0 có vô số bội số và bội của a có dạng : k.a ( k N) 
5 
VD2: Tìm tập hợp Ư(8)? 
Ư(8) 
{ 
} 
= 
1 ; 
2 ; 
4 ; 
8 
KL: Ta có thể tìm các ước của a (a>1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào , khi đó các số ấy là ước của a. 
b) Cách tìm ước 
6 
Áp dụng : 
 Bài 3 : 
Viết các phần tử của tập hợpƯ(12) 
Giải: 
Ư(12) = {1; 2;3;4;6;12} 
7 
Trong lúc ôn về bội và ước nhóm bạn lớp 6A tranh luận : 
An nói : Trong tập hợp số tự nhiên có một số là bội của mọi số khác 0 
Bình : Tớ thấy có một số là ước của mọi số tự nhiên . 
Cúc : Mình cũng tìm được một số tự nhiên không phải là ước của bất cứ số nào . 
Các bạn cho biết đó là những số nào vậy ? 
Vừa lúc đó th ầy giáo dạy toán đi qua, các bạn xúm lại hỏi , thầy bảo : Cả bốn bạn đều đúng ! 
Bài 4 : 
Hoa : Mình cũng tìm được một số tự nhiên chỉ có đúng một ước số . 
8 
Chú ý 
 * Số 0 là bội của mọi số khác 0. 
 * Số 1 là ước của mọi số tự nhiên 
* Số 0 không phải là ước của bất cứ số nào . 
 * Số 1 chỉ có một ước là 1 
9 
CỦNG CỐ 
Cách tìm bội của số a 
Cách tìm ước của số a 
* Lấy số a nhân lần lượt với các số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ;  * Kết quả nhân được là bội của a. 
* Lấy số a chia lần lượt cho các số tự nhiên từ 1 đến a . * Nếu chia hết cho số nào thì số đó là ước của a . 
a 
b 
a  B(b) 
 b  Ư(a ) 
nhân 
chia 
0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ;  
1 đến a 
10 
BÀI 114 (SGK-Tr45) 
 Có 36 HS vui chơi . Các bạn đó muốn chia đều 36 người vào các nhóm . Trong các cách chia sau cách nào thực hiện được ? Điền vào (.) 
Cách chia 
Số nhóm 
Số người ở một nhóm 
Thứ nhất 
4 
. 
Thứ hai 
6 
Thứ ba 
12 
Thứ tư 
8 
. 
6 
9 
3 
11 
HƯỚNG DẪN BTVN: 
Học thuộc tổng quát về ước và bội , quy tắc tìm ước , tìm bội 
Xem và làm trò chơi “ Đua ngựa về đích ” 
BTVN:111 ; 112; 113 (SGK tr 44) 
12 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_13_uoc_va_boi_chuan.ppt