Bài giảng môn Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức (Bản chuẩn kiến thức)

Các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Bước 1: Phân tích các mẫu thức thành nhân tử

Bước 2: Tìm MTC và NTP của mỗi mẫu

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với NTP tương ứng.

Chú ý: Khi quy đồng mẫu các phân thức

Khi cần thiết có thể áp dụng quy tắc đổi dấu để tìm MTC thuận lợi hơn.

Nếu trong các phân thức có một phân thức có mẫu bằng 1 thì MTC chính là mẫu của phân thức kia.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 12/04/2022 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức (Bản chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức 
Bước 1: Phân tích các mẫu thức thành nhân tử 
Bước 2: Tìm MTC và NTP của mỗi mẫu 
Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với NTP tương ứng . 
Quy đồng mẫu thức các phân thức sau : 
MTC: 60x 4 y 5 
NTP: 60x 4 y 5 :15x 3 y 5 = 4x ; 60x 4 y 5 :12x 4 y 2 =5y 3 
Bài 1: Nhanh tay , chính xác 
Điền nhanh mẫu thức chung của các phân thức sau : 
MTC: 2(x + 2)( x - 2) 
MTC: x - 3 
MTC: x 2 - 1 
Bài 2: Quy đồng mẫu thức các phân thức sau : 
MTC: 2(x + 2)(x - 2) 
NTP: x – 2; 2 
MTC: 3(x + 2) 2 
NTP: 3 ; x + 2 
Bài 2: Quy đồng mẫu thức các phân thức sau : 
MTC: 10(x - 2y)(x + 2y) 
NTP: 2(x 2 – 4y 2 ) ; 10x(x + 2y) ; 5x 
Bài 3 : Quy đồng mẫu thức các phân thức sau : 
MTC: x 2 - 1 
NTP: x 2 - 1 ; 1 
Chú ý : Khi quy đồng mẫu các phân thức 
Khi cần thiết có thể áp dụng quy tắc đổi dấu để tìm MTC thuận lợi hơn . 
Nếu trong các phân thức có một phân thức có mẫu bằng 1 thì MTC chính là mẫu của phân thức kia . 
Hướng dẫn về nhà : 
Học thuộc các bước quy đồng mẫu các phân thức 
Làm các bài tập còn lại trong SGK 
Đọc trước bài “ Phép cộng các phân thức đại số .” 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_lop_8_chuong_2_bai_4_quy_dong_mau_thuc.ppt