Bài giảng môn Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ giá trị của phân thức

Biểu thức hữu tỉ là một phân thức hoặc một biểu thức biểu thị một dãy các phép toán: cộng, trừ, nhân , chia trên những phân thức

Các bước biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức.

Bước 1. Viết biểu thức dưới dạng dãy các phép toán ( nếu có )

Bước 2. Thực hiện các phép tính ở trên mỗi biểu thức.

Bước 3. Rút gọn biểu thức thành một phân thức

 

pptx15 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ giá trị của phân thức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Người thực hiện: Trần Anh Tài 
Nhiệt liệt chàomừng 
các thầy cô giáo 
về dự giờ năm học 2009 - 2010 
 Đoàn kết - Chăm ngoan - Học giỏi - 
Lớp 
8 A 
Kiểm tra bài cũ 
Bài 1 . Hãy nối mỗi ý cột trái với một ý ở cột phải để được khẳng định đúng. 
e) 
d) 
4. 
c) A.D=C.D 
3. = 
b) trong đó A, B là các đa thức, B ≠0 
2. 
a) 
1. Phân thức đại số có dạng 
B 
A 
3. 
Bài 2 Thực hiện phép tính sau: 
Kiểm tra bài cũ 
Bài 1 . Hãy nối mỗi ý cột trái với một ý ở cột phải để được khẳng định đúng. 
 1-b, 2-e, 3-a, 4-d. 
4. 
3. = 
2. 
1. Phân thức đại số có dạng 
B 
A 
a) 
b) trong đó A, B là các đa thức, B ≠0 
d) 
e) 
3. 
Bài 2 Thực hiện phép tính sau: 
Cho các biểu thức sau: 
 ( 6x+1)(x-2) 
0 
Là các ví dụ về biểu thức hữu tỉ 
Biểu thức hữu tỉ là một phân thức hoặc một biểu thức biểu thị một dãy các phép toán: cộng, trừ, nhân , chia trên những phân thức 
VD1: Biến đổi A= 
 thành phân thức 
Các bước biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức. 
Bước 1 . Viết biểu thức dưới dạng dãy các phép toán ( nếu có ) 
Bước 2 . Thực hiện các phép tính ở trên mỗi biểu thức. 
Bước 3. Rút gọn biểu thức thành một phân thức 
HOẠT ĐỘNG NHểM 
?1. Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số. 
Giải 
Hết giờ 
Giải 
Ví dụ 2. Cho phân thức 
a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định 
b) Tính giá trị của phân thức tại x = 2004 
Các bước giải bài toán liên quan đến giá trị của phân thức. 
Bước 1 . Tìm điều kiện của biến để giá trị phân thức được xác định ( mẫu thức khác không ). 
Bước 2 . Rút gọn phân thức. 
Bước 3. - Xét xem giá trị của biến cần tính có thoả mãn điều kiện của biến hay không. 
- Nếu thoả mãn điều kiện thì thay vào phân thức đã rút gọn để tính. Còn không thoả mãn điều kiện thì giá trị của phân thức không xác định 
c) Tính giá trị của phân thức tại x = 3 
?2. Cho phân thức 
Giải 
a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định 
b) Tính giá trị của phân tại x = 1 000 000 và tại x=-1 
a) Giá trị phân thức xác định khi x(x+1)≠0. Vậy x≠0 và x≠-1 
b) Ta có 
= 
+ Tại x=-1 không thoả mãn điều kiện của biến . Nên giá trị của biểu thức không xác định . 
= 
= 
+ Tại x=1 000 000 thoả mãn điều kiện của biến . Vậy giá trị của phân thức đã cho là: 
A. x ≠ 0 
B. x ≠ 2 
 C. x ≠ -2 
 D. x ≠ -2 và x ≠0 
2. Phân thức được rút gọn là: 
A. x-2 
 B. x+2 
 C. x-4 
 D. 2-x 
3. Giá trị của phân thức tại x= 3000 là: 
 A. 3002 
B. -2008 
C. 2008 
D. 2998 
4. Giá trị của phân thức bằng 0 thì 
A. x=-2 
B. x = 2 
C. không có giá trị của x 
 D. x=-4 
Chọn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng 
1. Điều kiện của x để giá trị phân thức được xác định là: 
Cho phân thức 
Bài 1 
Luyện tập 
Hướng dẫn tự học 
a) Hướng dẫn tự học và làm bài tập 
- Nắm vững những biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức, áp dụng làm bài 46b (SGK/ 57) 
- Nắm vững cách tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức được xác định, áp dụng làm bài tập 47, 48 (SGK/57,58) 
b) Hướng dẫn tự học bài mới . 
Ôn lại các phép toán, biến dổi biểu thức hữu tỉ, điều kiện xác định của biến để giá trị phân thức dược xác định. Để chuẩn bị tiết sau luyện tập, Làm bài tập51,52,53,55 (SGK/58,59). 
Ôn lại kiến kiến thức trong chương chuẩn bị ôn tập chương. 
TRƯỜNG THCS TÂY SƠN QUẬN HẢI CHÂU ĐN 
Bài học đến đõy kết thỳc 
Xin cỏm ơn cỏc thầy cụ đó về dự giờ thăm lớp 
Cỏm ơn cỏc em đó nụ̃ lực nhiều trong tiết học hụm nay 
CHÀO TẠM BIỆT 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_dai_so_lop_8_chuong_2_bai_9_bien_doi_cac_bieu.pptx