Bài giảng môn Lịch sử Lớp 8 - Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX - Ngô Thị Nhung

I/ Tình hình Việt

Nam nửa cuối thế

kỉ XIX

Những năm 60 của thế kỉ XIX tình hình kinh tế - chính trị - xã hội Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.

*Biểu hiện:

- Kinh tế:

 Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp đình trệ, tài chính cạn kiệt.

- Chính trị:

 Bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương mục ruỗng.

 Thực dân Pháp đã chiếm được 6 tỉnh Nam kỳ.

- Xã hội:

 Mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc ngày càng gay gắt, phong trào khởi nghĩa nông dân tiếp tục bùng nổ dữ dội.

*Nguyên nhân: do những chính sách lỗi thời, lạc hậu của triều Nguyễn.

II/ Những đề nghị cải

cách ở Việt nam vào

nửa cuối thế kỉ XIX:

III/Kết cục của các đề

nghị cải cách:

- Tất cả các đề nghị cải cách đều không được thực hiện.

- Nguyên nhân:

+ Do các đề nghị cải cách còn một số hạn chế: Tính chất lẻ tẻ, rời rạc; chưa tập trung giải quyết hai mâu thuẫn cơ bản trong xã hội.

+ Do chưa có một lực lượng đông đảo ủng hộ.

+ Do triều đình nhà Nguyễn bảo thủ, cự tuyệt mọi sự thay đổi.

- ý nghĩa:

+ Làm thức tỉnh những tư tưởng phong kiến lỗi thời thể hiện nguyện vọng đổi mới đất nước của những người tiên tiến đương thời.

+ Là cơ sở cho việc xuất hiện trào lưu Duy tân ở Việt Nam đầu TK XX.

 

ppt8 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Lịch sử Lớp 8 - Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX - Ngô Thị Nhung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Phòng giáo dục và đào tạo yên phong 
Trường thcs yên phong 
Giáo viên : Ngô Thị Nhung 
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo 
Cùng toàn thể các em học sinh lớp 8D1 
Bài 28 : trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối Thế Kỷ XIX 
I/ Tình hình Việt 
Nam nửa cuối thế 
kỉ XIX 
* Những năm 60 của thế kỉ XIX tình hình kinh tế - chính trị - xã hội Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng . 
* Biểu hiện : 
- Kinh tế : 
 Nông nghiệp , thủ công nghiệp , thương nghiệp đì nh trệ , tài chính cạn kiệt . 
- Chính trị : 
 Bộ máy chính quyền từ trung ươ ng đ ến đ ịa phương mục ruỗng . 
 Thực dân Pháp đã chiếm đư ợc 6 tỉnh Nam kỳ . 
- Xã hội : 
 Mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc ngày càng gay gắt, phong trào khởi nghĩa nông dân tiếp tục bùng nổ dữ dội . 
* Nguyên nhân : do những chính sách lỗi thời , lạc hậu của triều Nguyễn . 
Bài 28 : trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối TK XIX 
I/ Tình hình Việt nam nửa cuối thế kỉ XIX 
II/ Những đề nghị cải cách ở Việt nam vào nửa cuối thế kỉ XIX: 
Thời gian 
Tên người đề nghị cải cách 
Nội dung đề nghị cải cách 
1868 
Trần Đì nh Túc và 
Nguyễn Huy Tế 
Xin mở cửa biển Tr à Lí thông thương 
với nước ngoài 
1868 
Đ inh Văn Đ iền 
Xin tăng cường khai khẩn ruộng hoang , 
 khai mỏ , chấn chỉnh quốc phòng 
1872 
Viện Thương Bạc 
Xin mở ba cửa biển ở miền Bắc 
và miền Trung 
Từ 
1863 
đ ến 
1871 
Nguyễn 
Trường Tộ 
Gửi 30 bản đ iều trần đề nghị : chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công - thương nghiệp và tài chính , chỉnh đ ốn quân sự , mở rộng ngoại giao , cải tổ giáo dục . . . 
1877 và 
 1882 
Nguyễn Lộ 
Trạch 
Dâng “ Thời vụ sách ” đề nghị chấn 
hưng dân khí , khai thông dân trí . . . 
Bài 28 : trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối Thế Kỷ XIX 
Nguyễn Trường Tộ ( Hưng Nguyên - Nghệ An) 
Sinh ra trong gia đì nh Nho học , theo đạo Thiên chúa 
Đã từng đư ợc sang Pháp học tập 2 năm 
Từ năm 1863 đ ến năm 1871 gửi lên triều đì nh Nguyễn 30 bản đ iều trần đề nghị cải cách trong nhiều lĩnh vực : 
- Chính trị : Phải Cải Tổ đ ội ngũ quan lại. 
Kinh tế - tài chính : Phát triển nông nghiệp , ứng dụng kỹ thuật , mở mang buôn bán , đ iều chỉnh thuế khóa cho công bằng . 
Giáo dục : Dạy thêm nhiều môn mới : Thiên văn , đ ịa lý , ngoại ng ữ, kỹ thuật . . . mời giáo sư phương Tây sang giảng dạy, mua máy móc để thực hành . 
Xã hội : Nâng cao nhận thức của người dân , cải tạo xã hội . 
Ngoại giao : Tăng cường quan hệ với các nước lớn . 
- Quân sự : Đào tạo quân đ ội chuyên nghiệp , mời chuyên gia phương Tây sang huấn luyện . 
Bài 28 : trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối Thế Kỷ XIX 
I/ Tình hình Việt Nam 
nửa cuối thế kỉ XIX 
II/ Những đề nghị cải 
cách ở Việt nam vào 
nửa cuối thế kỉ XIX: 
III/ Kết cục của các đề 
nghị cải cách : 
- Tất cả các đề nghị cải cách đ ều không đư ợc thực hiện . 
- Nguyên nhân : 
+ Do các đề nghị cải cách còn một số hạn chế : Tính chất lẻ tẻ , rời rạc; chưa tập trung giải quyết hai mâu thuẫn cơ bản trong xã hội . 
+ Do chưa có một lực lượng đô ng đảo ủng hộ . 
+ Do triều đì nh nh à Nguyễn bảo thủ , cự tuyệt mọi sự thay đ ổi . 
- ý nghĩa : 
+ Làm thức tỉnh những tư tưởng phong kiến lỗi thời thể hiện nguyện vọng đ ổi mới đ ất nước của những người tiên tiến đươ ng thời . 
+ Là cơ sở cho việc xuất hiện trào lưu Duy tân ở Việt Nam đ ầu TK XX. 
“ Đ ầu thế kỷ XIX, Việt nam và Nhật bản hình nh ư chưa cách biệt nhau là mấy . Đ ến Tự Đ ức th ì thời kỳ này ở Việt nam đại để cùng là thời kỳ Minh Trị ở Nhật bản , cả hai nước đ ều đ ối diện với một loạt vấn đề. Thế mà trước bão táp Âu - Mỹ , nước Nhật gi ữ vững đư ợc đ ộc lập và nhanh chóng trở thành cường quốc ngang hàng với các nước Âu - Mỹ , còn Việt nam th ì suy đ ốn không thể cứu vãn nổi , bị Pháp lấn át, gặm dần , nuốt trỏng rốt cuộc thành thuộc đ ịa , cái tên Việt nam cũng biến nốt khỏi bản đ ồ thế giới . Vì sao ? Nguyên nhân sâu xa nào ? Tất yếu chăng ?” 
 ( Giáo sư Trần Văn Giàu ) 
Tên người đề nghị cải cách 
Nội dung đề nghị cải cách 
1.Trần Đì nh Túc 
 và Nguyễn Huy Tế 
A. Khai hoang , khai mỏ , phát triển buôn 
 bán , chấn chỉnh quốc phòng . 
2.Đinh Văn Đ iền 
B.Xin mở cửa biển Tr à Lí. 
3.Nguyễn Lộ Trạch 
C. Xin mở ba cửa biển ở miền Bắc và miền Trung . 
4.Nguyễn Trường Tộ 
D.Dâng “ thời vụ sách ” đề nghị chấn hưng dân khí , khai thông dân trí . 
5.Viện Thương Bạc 
E.Dâng 30 bản đ iều trần , xin chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển kinh tế , võ bị , mở rộng ngoại giao , cải tổ giáo dục . . 
Bài tập củng cố : 
Câu hỏi : Cho hai cột sau . Em hãy nối từng cặp nội dung ở hai cột sao cho tương ứng ? 
Xin chân thành cám ơn các thầy cô 
và các em học sinh 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_lich_su_lop_8_bai_28_trao_luu_cai_cach_duy_tan.ppt
Bài giảng liên quan