Bài giảng môn Lịch sử Lớp 8 - Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX (Bản hay)

I – Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh

Nội dung bài học

Từ thế kỉ XVI, thực dân phương Tây đã từng bước xâm nhập vào châu Á. Đầu thế kỉ XVIII, sự tranh giành giữa Anh và Pháp, dẫn đến chiến tranh giữa hai nước này trên Ấn Độ. Kết quả là Anh đã gạt Pháp, hoàn thành công cuộc chinh phục và đặt ách thống trị Ấn Độ. Sự thống trị của Anh ở Ấn Độ dẫn đến nhiều hậu quả cho xã hội và nhân dân nước này.

Đây là bảng thống kê về chính sách thống trị
 của Anh và hậu quả của nó đối với Ấn Độ.

Qua bảng thống kê trên, em có nhận xét gì về chính sách thống trị của thực dân Anh và hậu quả của nó đối với Ấn Độ ?

Nhận xét :
- Thực dân Anh thi hành chính sách bóc lột nặng nề.
- Xuất khẩu lương thực tăng nhanh.
- Số người chết đói tăng nhanh.
- Trong 25 năm đã có 15 triệu người chết đói.

ppt7 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 354 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Lịch sử Lớp 8 - Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Quốc kì Ấn Độ 
 Huy hiệu  Cộng hòa Ấn Độ 
Thông tin 
Thủ đô : New Delhi TP lớn nhất : Mumbai (Bombay) Diện tích : 3,287,590 km  Dân số : 1,099 tỉ ( năm 2003) 
2 
Đền   TajMahal   tại   Agra   là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Ấn Độ 
CHƯƠNG III : CHÂU Á THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX 
Bài 9 : 
ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX 
 Ấn Độ là nước sớm bị thực dân Anh xâm lược và đô hộ . Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đã diễn ra , song thất bại . 
I – Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh 
 Từ thế kỉ XVI, thực dân phương Tây đã từng bước xâm nhập vào châu Á. Đầu thế kỉ XVIII, sự tranh giành giữa Anh và Pháp , dẫn đến chiến tranh giữa hai nước này trên Ấn Độ . Kết quả là Anh đã gạt Pháp , hoàn thành công cuộc chinh phục và đặt ách thống trị Ấn Độ . Sự thống trị của Anh ở Ấn Độ dẫn đến nhiều hậu quả cho xã hội và nhân dân nước này . 
Giá trị lương thực xuất khẩu 
Số người chết đói 
Năm 
Số lượng 
Năm 
 Số người chết 
1840 
1858 
1901 
858 000 livrơ 
3 800 000 livrơ 
9 300 000 livrơ 
1825 - 1850 
1850 - 1875 
1875 - 1900 
400 000 
5 000 000 
15 000 000 
Nội dung bài học 
 Đây là bảng thống kê về chính sách thống trị  của Anh và hậu quả của nó đối với Ấn Độ . 
Giá trị lương thực xuất khẩu 
Số người chết đói 
Năm 
Số lượng 
Năm 
 Số người chết 
1840 
1858 
1901 
 858 000 livrơ 
3 800 000 livrơ 
9 300 000 livrơ 
1825 - 1850 
1850 - 1875 
1875 - 1900 
 400 000 
5 000 000 
15 000 000 
 Nhận xét :  - Thực dân Anh thi hành   chính sách bóc lột nặng nề .- Xuất khẩu lương thực tăng nhanh .- Số người chết đói tăng   nhanh .- Trong 25 năm   đã có 15 triệu người chết đói . 
Qua bảng thống kê trên , em có nhận xét gì về chính sách thống trị của thực dân Anh và hậu quả của nó đối với Ấn Độ ? 
II – Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ . 
Nhiều cuộc khởi nghĩa chống Anh xuất hiện , tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Xi-pay(1857-1859).- Năm 1875-1885, giai cấp tư sản ở Anh đứng lên chống thực dân Anh . Năm 1885, Đảng Quốc dân Đại hội ( Đảng Quốc đại ) được thành lập .- Đảng Quốc đại đã chia thành 2 phái : + Phái “ Ôn hòa ” : Yêu cầu cải cách . + Phái “ Cấp tiến ” : Kiên quyết chống Anh .- Tháng 6 - 1908, chính quyền Anh bắt Ti- lắc và nhiều chiến sĩ cách mạng khác . 
Ti- lắc 
Nội dung bài học 
Chính sách thống trị và bốc lột củathực dân Anh cũng dẫn đến cao trào đấu tranh của nhân dân và công dân Ấn Độ . Năm 1905, nhân dân Ấn Độ tiến hành nhiều cuộc biểu tình rầm rộ chống chính sách “ chia để trị ” của thực dân Anh đối với xứ Ben- gan . Tháng 7-1908, ở Bom -bay công nhân tổ chức nhiều cuộc bãi công chính trị , thành lập các đơn vị chiến đấu , xây dựng chiến lũy chống lại quân đội Anh . Thực dân Anh đàn áp rất dã man. Các cuộc đấu tranh lần lượt thất bại , song phong trào yêu nước chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ không bị dập tắt , đặt cơ sở cho thắng lợi sau này . 
Binh lính Xi-pay bị trói vào họng đại bác rồi bắn cho tan xương , nát thịt , 
Câu hỏi : 
Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859) 
Diễn biến cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859) : 
- Bất mãn việc thực dân bắt giam   những người lính có tư tưởng chống Anh , 60.000 lính Xi-pay cùng nhân   dân   nổi   dậy khởi nghĩa . 
- Khởi nghĩa lan rộng khắp miền Bắc   và một phần miền trung Ấn Độ . 
- Nghĩa quân đã lập chính quyền ở ba thành phố lớn , cuộc khởi nghĩa duy trì được 2 năm   thì bị đàn áp dã man . 
Trả lời : 
Hình ảnh của cuộc khởi nghĩa Xi-pay 
Phần trình bày của nhóm chúng em đến đây là hết. 
Mong cô và các bạn có đôi lời nhận xét. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_lich_su_lop_8_bai_9_an_do_the_ki_xviii_dau_the.ppt
Bài giảng liên quan