Bài giảng môn Sinh học Lớp 11 - Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

II. PHÁT TRIỂN KHÔNG QUA BIẾN THÁI

III. PHÁT TRIỂN QUA BIẾN THÁI

Sinh trưởng của động vật:

Là quá trình gia tăng khối lượng, kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào.

Phát triển của động vật:

Gồm ba quá trình liên quan mật thiết với nhau: sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.

1. Giai đoạn phôi thai:

Diễn ra trong tử cung (dạ con).

2. Giai đoạn sau sinh:

Trẻ sơ sinh có đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự người trưởng thành.

Phát triển không qua biến thái: Là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự con trưởng thành.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 25/03/2022 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Sinh học Lớp 11 - Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chào mừng thầy cô 
và các em đến với bài học hôm nay! 
 KIỂM TRA BÀI CŨ: 
1. Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kỳ là: 
 A. Diệp lục a 
 B. Phitôcrôm 
 C. Diệp lục b 
 D. Carotenoid 
B 
2. Hoocmôn ra hoa được hình thành từ bộ phận nào của cây? A. Rễ 
 B. Thân 
 C. Rễ, thân 
 D. Lá 
D 
 TIẾT 39: 
BÀI 37. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
II. PHÁT TRIỂN KHÔNG QUA BIẾN THÁI 
III. PHÁT TRIỂN QUA BIẾN THÁI 
I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT: 
Hãy nhận xét sự thay đổi của gà về kích thước trong ví dụ sau? 
Sinh trưởng là gì? 
* Sinh trưởng của động vật: 
Là quá trình gia tăng khối lượng, kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào. 
Phát sinh hình thái cơ quan 
Phân hóa 
sinh trưởng 
Phát triển là gì? 
* Phát triển của động vật: 
Gồm ba quá trình liên quan mật thiết với nhau: sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể. 
II. PHÁT TRIỂN KHÔNG QUA BIẾN THÁI: 
Quá trình phát triển ở người 
1. Giai đoạn phôi thai: 
- Diễn ra trong tử cung (dạ con). 
Giai đoạn phôi 
Giai đoạn thai nhi 
hợp tử phân chia tạo thành phôi phân hóa và tạo thành các cơ quan thai nhi 
2. Giai đoạn sau sinh: 
Phát triển không qua biến thái 
Trẻ sơ sinh có đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự người trưởng thành. 
Phát triển không qua biến thái: Là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự con trưởng thành. 
Ví dụ: gà, chó 
Giai đoạn phôi thai diễn ra ở đâu? 
Nhận xét hình thái, cấu tạo của cơ thể trẻ sơ sinh với người trưởng thành? 
Phát triển không qua biến thái là gì? 
Phát triển không qua biến thái gặp ở loài nào? 
III.PHÁT TRIỂN QUA BIẾN THÁI. 
1. Phát triển qua biến thái hoàn toàn. 
Quá trình phát triển ở sâu bướm. 
a. Giai đoạn phôi. 
-Diễn ra trong trứng đã thụ tinh. 
Hợp tử phân chia phôi phân hóa, hình thành cơ quan sâu bướm (con non). 
b. Giai đoạn hậu phôi. 
Sâu bướm (ấu trùng) lột xác nhộng tu chỉnh lại toàn bộ cơ thể bướm trưởng thành. 
Giai đoạn hậu phôi 
Phát triển qua biến thái hoàn toàn 
Sâu bướm có đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí rất khác với con trưởng thành . 
Phát triển qua biến thái hoàn toàn: Là kiểu phát triển mà con non (ấu trùng) có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành. 
Ví dụ: Ong, lưỡng cư 
Giai đoạn phôi diễn ra ở đâu? 
Nhận xét hình thái cấu tạo, sinh lí của sâu bướm và bướm? 
Phát triển qua biến thái hoàn toàn là gì? 
Phát triển qua biến thái hoàn toàn gặp ở loài nào? 
lột xác 
2. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn. 
Quá trình phát triển ở châu chấu. 
a. Giai đoạn phôi. 
-Diễn ra trong trứng đã thụ tinh. 
- Hợp tử phân chia phôi phân hóa, hình thành cơ quan ấu trùng (con non). 
b. Giai đoạn hậu phôi. 
Ấu trùng( thiếu trùng ) nhiều lần lột xác châu chấu trưởng thành. 
Giai đoạn hậu phôi 
Phát triển qua biến thái không hoàn toàn 
Ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện 
Ví dụ: Cào cào, gián 
Phát triển qua biến thái không hoàn toàn: Là kiểu phát triển mà con non phát triển chưa hoàn thiện, phải trải qua nhiều lần lột xác mới biển đổi thành con trưởng thành 
Giai đoạn phôi diễn ra ở đâu? 
Ấu trùng khác với con trưởng thành ở đặc điểm nào? 
Phát triển qua biến thái không hoàn toàn thường gặp ở loài nào? 
Phát triển qua biến thái không hoàn toàn là gì? 
Giai đoạn hậu phôi 
Phát triển qua biến thái không hoàn toàn 
Giai đoạn hậu phôi 
Phát triển qua biến thái hoàn toàn 
Phát triển qua biến thái. 
Nhận xét giai đoạn hậu phôi của phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn? 
Phát triển qua biến thái là gì? 
lột xác 
Phát triển qua biến thái : là kiểu phát triển mà con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí khác nhau giữa các giai đoạn và khác với con trưởng thành. 
Giai đoạn hậu phôi 
Phát triển qua biến thái hoàn toàn 
Biến thái: Là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra, hoặc nở từ trứng ra. 
Biến thái là gì? 
lột xác 
Đặc điểm phân biệt 
Phát triển không qua biến thái 
Phát triển qua biến thái hoàn toàn 
Phát triển qua biến thái không hoàn toàn 
Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí giữa con non và con trưởng thành 
Lột xác 
Ví dụ 
Đặc điểm phân biệt 
Phát triển không qua biến thái 
Phát triển qua biến thái hoàn toàn 
Phát triển qua biến thái không hoàn toàn 
Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí giữa con non và con trưởng thành 
Lột xác 
Ví dụ 
con non tương tự con trưởng thành. 
con non rất khác với con trưởng thành 
con non phát triển chưa hoàn thiện 
không 
có 
có 
lợn 
muỗi 
ve sầu 
CỦNG CỐ: 
Sự phát triển của ếch thuộc kiểu phát triển nào? Vì sao? 
2. Những động vật nào sau đây phát triển qua biến thái không hoàn toàn: 
A. Bọ ngựa, cào cào 
B. Cá chép, khỉ, chó, thỏ. 
C. Ếch, nhái, bọ rùa. 
D. Bọ xít, ong, châu chấu, trâu. 
Dặn dò: 
1. Đọc phần ghi chú cuối bài, học bài và trả lời các câu hỏi trong SGK. 
 2. Đọc trước nội dung bài mới, bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật: Nêu tên các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng của động vật? 
Phát triển qua biến thái hoàn toàn ở muỗi 
 Một vài ví dụ về kiểu phát triển ở động vật : 
(loang quang) 
(muỗi ) 
Phát triển qua biến thái hoàn toàn ở ong 
 Một vài ví dụ vể kiểu phát triển ở động vật : 
( ấu trùng) 
(ong) 
Ve sầu trưởng thành 
Trứng 
ấu trùng 
ấu trùng 
ấu trùng 
ấu trùng 
Phát triển qua biến thái không hoàn toàn ở ve sầu 
 Một vài ví dụ vể kiểu phát triển ở động vật : 
HẾT 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_sinh_hoc_lop_11_bai_37_sinh_truong_va_phat_tri.ppt