Bài giảng Sinh 7 bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác

- Trong số các đại diện giáp xác ở trên, loài nào có kích thước lớn nhất, loài nào có kích thước nhỏ nhất ?

- Loài nào có hại, loài nào có lợi và lợi như thế nào?

- Ở địa phương em có những loại giáp xác nào? Chúng sống ở đâu?

 

ppt30 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1333 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh 7 bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chaøo möøng thaày, coâ ñeán döï hoäi thi giaùo vieân gioûi caáp THCS. Chuùc hoäi thi thaønh coâng toát ñeïp!TRƯỜNG THCS NINH HÒA Kiểm tra bài cũ :Tôm sông kiếm ăn vào thời gian nào?Thức ăn của tôm sông là gì?Tôm sông kiếm ăn vào lúc chập tối.Thức ăn của tông sông là thực vật, động vật, mồi sống và mồi chết.I. Một số giáp xác khácBÀI 24 : ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁCMọt ẩmSunRận nướcChân kiếmCua đồngCua NhệnTôm ở nhờĐại diệnKích thướcLối sốngĐặc điểm Mọt ẩmSunRận nướcChân kiếmCua đồngCua nhệnTôm ở nhờ Đặc điểmĐại diệnKích thướcLối sốngĐặc điểm 1. Mọt ẩmNhỏỞ cạnThở bằng mang2. SunNhỏCố địnhSống bám vào vỏ tàu3. Rận nước Rất nhỏSống tự doMùa hạ sinh toàn con cái4. Chân kiếm Rất nhỏTự do, kí sinhKí sinh: phần phụ tiêu giảm5. Cua đồngLớnHang hốcPhần bụng tiêu giảm6. Cua nhệnRất lớnĐáy biểnChân dài giống nhện7. Tôm ở nhờLớnẨn vào vỏ ốcPhần bụng vỏ mỏng và mềmI. Một số giáp xác khácBÀI 24 : ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁCI. Một số giáp xác khácBÀI 24 : ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC- Trong số các đại diện giáp xác ở trên, loài nào có kích thước lớn nhất, loài nào có kích thước nhỏ nhất ?- Loài nào có hại, loài nào có lợi và lợi như thế nào?- Ở địa phương em có những loại giáp xác nào? Chúng sống ở đâu?BÀI 24 : ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁCMột số giáp xác khácKích thước lớn nhất: Cua nhệnKích thước nhỏ nhất: Rận nước và chân kiếm,I. Một số giáp xác khácBÀI 24 : ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC Loài nào có hại, loài nào có lợi và lợi như thế nào?Sun, Chân kiếm kí sinh.Cua đồng, cua nhện, chân kiến tự do là thức ăn cho người và động vật.BÀI 24 : ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁCMột số giáp xác khácBÀI 24 : ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁCMột số giáp xác khácỞ địa phương em có những loại giáp xác nào? Chúng sống ở đâu? Ở địa phương có: Tôm, cua, tép, ghẹ,... Tôm nươngTôm đỏTôm hùm Cua bểTôm heTôm sôngCon còngCua đỏTôm súCon cáyCua bểCon ghẹTôm sú Nhận xét về sự đa dạng của lớp giáp xác?Lớp giáp xác rất đa dạng về loài, môi trường sống, lối sốngBÀI 24 : ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁCMột số giáp xác khác - Giáp xác rất đa dạng sống ở môi trường nước, một số ở cạn, một số kí sinh.- Các đại diện như: Tôm sông,cua, sun, rận nước, chân kiếm. Quan sát hình dưới đây, kết hợp thông tin SGK/ 80 và kiến thức thực tế hoàn thành bảng “ Ý nghĩa thực tiễn của lớp Giáp xác” ( SGK/ 81):BÀI 24 : ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁCI. Một số giáp xác khác- Giáp xác rất đa dạng sống ở môi trường nước, một số ở cạn, một số kí sinh.- Các đại diện như: Tôm sông,cua, sun, rận nước, chân Kiếm,. II. Vai trò thực tiểnTHỰC PHẨM ĐÔNG LẠNHTÔM CHUA HUẾMẮM NÊMBÁNH PHỒNG TÔMTÉP KHÔTÀU, THUYỀN HƯ HỎNGCÁ CHẾTCác mặt có ý nghÜa thực tiểnTên các loài ví dụTên các loài có ở địa phương1- Thực phẩm đông lạnh2- Thực phẩm khô3- Nguyên liệu để làm mắm4- Thực phẩm tươi sống5- Có hại cho giao thông đường thuỷ6- Kí sinh gây hại cho cáTôm sú, tôm he,....Tôm he, tép...Tôm, tép, ruốc, cáy, còng....Con sun.Tôm, cua, ruốc....Chân kiếm kí sinhTôm sú, tép,....Tôm, Tép Tôm, tép, ruốcTôm, cua, ghẹ....Bảng . Ý nghĩa thực tiển của lớp giáp xác.Qua nội dung bảng trên hãy cho biết lợi ích và tác hại của lớp Giáp xác? Do coù nhieàu lôïi ích maø hieän nay nhieàu loaïi giaùp xaùc bò khai thaùc quaù möùc. Ñieàu naøy daãn ñeán nhöõng hậu quaû gì?Đáp án: Cạn kiệt nguồn thuỷ hải sản có giá trị. + Ảnh hưởng tới nguồn thức ăn của các loài khác trong hệ sinh thái. + Mất cân bằng sinh thái.BÀI 24 : ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁCI. Một số giáp xác khácII. Vai trò thực tiển* Lợi ích: - Là nguồn thức ăn cho nhiều loài động vật.- Là nguồn thực phẩm của con người.- Là nguồn lợi xuất khẩu có giá trị.* Tác hại: - Có hại cho giao thông đường thuỷ.- Kí sinh gây hại cá. - Là vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán.Các mặt có ý nghÜa thực tiểnTên các loài ví dụTên các loài có ở địa phương1- Thực phẩm đông lạnh2- Thực phẩm khô3- Nguyên liệu để làm mắm4- Thực phẩm tươi sống5- Có hại cho giao thông đường thuỷ6- Kí sinh gây hại cho cáTôm sú, tôm he....Tôm he, tép...Tôm, tép, ruốc, cáy, còng....Con sunTôm, cua, ruốc....Chân kiếm kí sinhTôm nương, tôm đồng...Tôm, Tép Tôm, tép, Tôm, cua,....Bảng . Ý nghĩa thực tiển của lớp giáp xác.BÀI 24 : ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁCI. Một số giáp xác khác Lớp giáp xác rất đa dạng về loài, môi trường sống, lối sống.II. Vai trò thực tiển* Lợi ích: - Là nguồn thức ăn cho nhiều loài động vật.- Là nguồn thực phẩm của con người.- Là nguồn lợi xuất khẩu có giá trị.* Tác hại: - Có hại cho giao thông đường thuỷ.- Kí sinh gây hại cá. - Là vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán.Đáp án: Là thức ăn quan trọng của nhiều loài cá công nghiệm như cá trích và động vật lớn ở đại dương như cá voi.BÀI 24 : ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC- Vai trò của giáp xác nhỏ( có kích thước hiển vi) trong ao, hồ, sông, biển?I. Một số giáp xác khác Lớp giáp xác rất đa dạng về loài, môi trường sống, lối sống.II. Vai trò thực tiển* Lợi ích: - Là nguồn thức ăn cho nhiều loài động vật.- Là nguồn thực phẩm của con người.- Là nguồn lợi xuất khẩu có giá trị.* Tác hại: - Có hại cho giao thông đường thuỷ.- Kí sinh gây hại cá. - Là vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán.- Ở nước ta hiện nay đang phát triển nghề nuôi loại giáp xác nào? Cho biết vai trò của nghề đó?I. Một số giáp xác khácII. Vai trò thực tiển* Lợi ích: - Là nguồn thức ăn cho nhiều loài động vật.- Là nguồn thực phẩm của con người.- Là nguồn lợi xuất khẩu có giá trị.* Tác hại: - Có hại cho giao thông đường thuỷ.- Kí sinh gây hại cá. - Là vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán.BÀI 24 : ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC- Đáp án: Nhiều vùng nước ta đang phát triển nghề nuôi tôm, có vai trò trong nền kinh tế quốc dân.BÀI 24 : ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC- Các em cần phải làm gì để bảo vệ lớp giáp xác ngày càng đa dạng hơn? ? Đáp án: Có kế hoạch nuôi trồng và khai khác lợp lí.- Bảo vệ môi trường sống của chúng chống gây ô nhiêm môi trường.. I. Một số giáp xác khác Lớp giáp xác rất đa dạng về loài, môi trường sống, lối sống.II. Vai trò thực tiển* Lợi ích: - Là nguồn thức ăn cho nhiều loài động vật.- Là nguồn thực phẩm của con người.- Là nguồn lợi xuất khẩu có giá trị.* Tác hại: - Có hại cho giao thông đường thuỷ.- Kí sinh gây hại cá. - Là vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán.TRÒ CHƠI HÁI HOA DÂN CHỦ324561 Loài giáp xác thường đào hang ở bờ ruộng, bờ nương là:2019181716151413121110987654321Hết giờ Con cua đồng Loài giáp xác sống ở cạn: 2019181716151413121110987654321Hết giờ Mọt ẩm Loài giáp xác nào kí sinh gây hại cho cá ?2019181716151413121110987654321Hết giờ Chân kiếm kí sinh Loài giáp xác nào sống cộng sinh với Hải quỳ ?2019181716151413121110987654321Hết giờ Tôm ở nhờ Loài giáp xác là thức ăn chủ yếu của cá2019181716151413121110987654321Hết giờ Rận nước Vai trò lớn nhất của giáp xác đối với con người là:2019181716151413121110987654321Hết giờ Cung cấp thực phẩm - Học bài, trả lời 3 câu hỏi SGK (trang 81). - Đọc “Em có biết”. - Kẻ bảng 1, 2 bài 25. Nhện và đa dạng lớp hình nhện. - Chuẩn bị theo SGK hướng dẫn.Về nhà:

File đính kèm:

  • pptBai 24 Da dang va vai tro cua lop giap xac.ppt