Bài giảng Sinh học Khối 10 - Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Chu trình nhân lên của virut

Hấp phụ

Xâm nhập

Sinh tổng hợp

Lắp ráp

Phóng thích

Hấp phụ

Virut bám một cách đặc hiệu vào thụ thể tế bào, nếu không đặc hiệu virut không bám vào.

Xâm nhập

Phage tiết enzim lizozim phá huỷ thành tế bào, sau đó bơm axit nucleic vào TBC, vỏ nằm ở ngoài.

VR ĐV đưa cả Nuclêôcapsit vào tế bào chất, sau đó cởi vỏ để giải phóng axit nucleic.

Sinh tổng hợp

Virut tổng hợp axit nucleic và protein

Nguồn nguyên liệu và

enzim do tế bào chủ cung cấp.

ppt32 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 24/03/2022 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học Khối 10 - Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Sự nhân lên của virut trong tế bào vật chủ 
Giáo án vì cuộc sống 
I. Chu trình nhân lên của virut 
1. Hấp phụ 
2. Xâm nhập 
3. Sinh tổng hợp 
4. Lắp ráp 
5. Phóng thích 
Theo dõi và viết lại chu trình nhân lên của virut ? 
Trình bày cấu trúc của virut có vỏ ? 
Gai glycoprotein 
Lõi 
Capsit 
Vỏ ngoài 
Phage T2 
Gai glycoprotin 
Hãy cho biết thành phần cấu trúc đư ợc đá nh mũi tên ở dưới ? 
I. Chu trình nhân lên của virut 
1. Hấp phụ 
Theo dõi đoạn phim sau , hãy cho biết bộ phận nào của virut tiếp xúc với bộ phận nào của tế bào ? 
Virut bám một cách đ ặc hiệu vào thụ thể tế bào , nếu không đ ặc hiệu virut không bám vào . 
Gai glycôprôtêin 
Quan sát tế bào đ ộng vật em có nhận xét gì về thụ thể của tế bào đ ộng vật và tế bào thực vật ? 
I. Chu trình nhân lên của virut 
1. Hấp phụ 
2. Xâm nhập 
Phage tiết enzim lizozim phá huỷ thành tế bào , sau đ ó bơm axit nucleic vào TBC, vỏ nằm ở ngoài . 
VR ĐV đưa cả Nuclêôcapsit vào tế bào chất , sau đ ó cởi vỏ để giải phóng axit nucleic. 
Theo dõi sự xâm nhập của VRĐV và mô tả cách xâm nhập của virut đ ộng vật vào tế bào ? 
Sự xâm nhập của virut đ ộng vật 
Theo dõi đoạn phim , hãy mô tả qu á trình xâm nhập của phage? 
I. Chu trình nhân lên của virut 
1. Hấp phụ 
2. Xâm nhập 
3. Sinh tổng hợp 
Qua theo dõi hãy cho biết , virut đã tổng hợp những loại vật chất nào ? 
Nguyên liệu và enzim để tổng hợp axit nucleic và protein của virut có nguồn gốc từ đâu? 
Virut tổng hợp axit nucleic và protein 
Nguồn nguyên liệu và enzim do tế bào chủ cung cấp . 
I. Chu trình nhân lên của virut 
1. Hấp phụ 
2. Xâm nhập 
3. Sinh tổng hợp 
4. Lắp ráp 
Lắp ráp axit nucleic vào protein vỏ để tạo thành virut hoàn chỉnh . 
Em hãy mô tả lại diễn biến qu á trình lắp ráp ? 
I. Chu trình nhân lên của virut 
1. Hấp phụ 
2. Xâm nhập 
3. Sinh tổng hợp 
4. Lắp ráp 
5. Phóng thích 
Giai đoạn phóng thích 
Giai đoạn phóng thích diễn ra nh ư thế nào ? 
Virut phá vỡ tế bào để ồ ạ t chui ra ngoài . 
Khi virut nhân lên và làm tan tế bào th ì gọi là chu trình tan 
ii. Hiv /aids 
1. Khái niệm về hiv 
HIV là virus gây suy giảm miễn dịch ở người 
HIV là từ viết tắt của Human Immunodeficiency Virus 
HIV là gì? 
ii. Hiv /aids 
1. Khái niệm về hiv 
Tại sao HIV lại gây ra suy giảm miễn dịch ở người ? 
HIV gây nhiễm và phá huỷ một số tế bào của hệ thống miễn dịch 
 Mất kh ả năng miễn dịch của cơ thể (AIDS) 
 Các vsv lợi dụng cơ thể suy giảm miễn dịch để tấn công(vsv cơ hội ) 
 . Bệnh cơ hội 
ii. Hiv /aids 
1. Khái niệm về hiv 
HIV hoạt đ ộng trong cơ thể người nh ư thế nào ? 
 HIV tấn công vào hệ thống miễn dịch trong cơ thể người bằng cách tấn công vào tế bào bạch cầu có tên là CD4 hay Tế bào limpho T. Đ iều này làm giảm kh ả năng miễn dịch của cơ thể . HIV sử dụng các Tế bào CD4 để nhân lên . 
ii. Hiv /aids 
1. Khái niệm về hiv 
AIDS là gì? 
 AIDS là ch ữ viết tắt của Acqured Immune Deficiency Syndrome, có nghĩa là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải . AIDS là giai đoạn nghiêm trọng nhất một khi đã nhiễm HIV. Một người bị AIDS thường có số lượng CD4 dưới 200 tế bào/mm 3 . 
ii. Hiv /aids 
1. Khái niệm về hiv 
 HIV có nghĩa là AIDS đ úng không ? 
 Không phải cứ một người nhiễm HIV th ì có nghĩa là người đ ó bị AIDS. Nhưng HIV là virus gây ra AIDS bởi vậy một người có AIDS không thể không có HIV. 
ii. Hiv /aids 
1. Khái niệm về hiv 
 Vì sao AIDS đư ợc gọi là một hội chứng ? 
 Vì AIDS bao gồm nhiều triệu chứng khác nhau 
( ví dụ nh ư các loại nhiễm trùng khác nhau , các bệnh hoặc rối loạn về da ) ở những người khác nhau . 
ii. Hiv /aids 
1. Khái niệm về hiv 
2. đư ờng lây nhiễm 
Quan sát các hình sau hãy cho biết HIV có thể lây nhiễm qua những đư ờng lây nào ? 
Máu 
Tình dục 
Mẹ truyền sang con 
ii. Hiv /aids 
1. Khái niệm về hiv 
2. con đư ờng lây nhiễm 
Qua đư ờng máu 
Qua đư ờng tình dục 
Mẹ truyền sang con 
Bệnh phát triển qua các giai đoạn nào ? 
ii. Hiv /aids 
1. Khái niệm về hiv 
2. con đư ờng lây nhiễm 
3. Ba giai đoạn phát triển của bệnh 
Giai đoạn sơ nhiễm : thờ i gian 2 tuần - 3 tháng . thường không biểu hiện triệu chứng . 
Giai đoạn không triệu chứng : thời gian 1- 10 năm . Số lượng tế bào limpho T-CD4 giảm . 
Giai đoạn biểu hiện triệu chứng AIDS: các bệnh cơ hội xuất hiện . 
ii. Hiv /aids 
1. Khái niệm về hiv 
2. con đư ờng lây nhiễm 
3. Ba giai đoạn phát triển của bệnh 
4. Biện pháp phòng ngừa 
Làm thế nào để bạn có thể ngăn chặn sự lây lan của HIV? 
Hiện nay chưa có vắc xin phòng chống HIV và AIDS; không có phương pháp nào chữa khỏi đư ợc HIV và AIDS đ iều này có nghĩa là phương pháp tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của HIV là sử dụng các phương pháp dự phòng . 
ii. Hiv /aids 
1. Khái niệm về hiv 
2. con đư ờng lây nhiễm 
3. Ba giai đoạn phát triển của bệnh 
4. Biện pháp phòng ngừa 
Một vài phương pháp dự phòng : 
- Sử dụng bao cao su đ úng cách . 
 Quan hệ tình dục với một bạn tình . 
 Không quan hệ tình dục nếu thấy không an toàn . 
 Sử dụng màng che lợi khi quan hệ tình dục qua đư ờng miệng . 
ii. Hiv /aids 
1. Khái niệm về hiv 
2. con đư ờng lây nhiễm 
3. Ba giai đoạn phát triển của bệnh 
4. Biện pháp phòng ngừa 
Đ iều trị các nhiễm trùng lây truyền qua đư ờng tình dục . 
 Sử dụng bơm kim tiêm sạch vô trùng . 
 Sử dụng găng tay khi phải làm việc liên quan với máu . 
Dùng các thuốc kháng virus nhóm ri-tr ô. 
 Nuôi con bằng các phương pháp thay thế sữa mẹ khi có thể nếu nh ư mẹ nhiễm HIV. 
Hoàn thành ô ch ữ sau 
III. C Ủ NG C Ố : 
 A I D S 
H ấ p P h ụ 
H i v 
 T ổ n g h ợ p 
G i a o t i ế p 
 P h ó n g t h í c h 
X â m n h ậ p 
1 
4 
2 
3 
6 
5 
7 
Tỡm từ hàng dọc bằng cỏch tỡm cỏc từ hàng ngang . 
IV. DẶN Dề 
Học bài và chuẩn bị bài tiếp theo 
Câu 1 . Gồm 4 ch ữ cái 
Là một đại dịch làm kinh hoàng cả thế giới ? 
Câu 2. Gồm 3 ch ữ cái 
Là một loại virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch ở người ? 
Câu 3. Gồm 7 ch ữ cái 
Giai đoạn này virut sử dụng enzim và nguyên liệu của tế bào chủ để tạo ra axit nuclêic và các loại prôtêin? 
Câu4 . Gồm 6 ch ữ cái 
Trong giai đoạn này gai glycôprôtêin của virut bám một cách đ ặc hiệu vào thụ thể bề mặt tế bào? 
Câu 5. Gồm 10 ch ữ cái 
Giai đoạn này màng tế bào bị phá vỡ virut ồ ạt chui ra ngoài ? 
Câu 6. Gồm 8 ch ữ cái 
HIV không lây qua con đư ờng này? 
Câu 7. Gồm 7 ch ữ cái 
Giai đoạn này màng tế bào bị enzim lizôzim phá thủng phag ơ bơm bộ gen vào? 
IV. DẶN Dề 
Học bài và chuẩn bị bài tếp theo 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_khoi_10_bai_30_su_nhan_len_cua_virut_tron.ppt