Bài giảng Sinh học Khối 12 - Tiết 2, Bài 2: Phiên mã và dịch mã

I. PHIÊN MÃ:

- Là qt tổng hợp ARN trên mạch khuôn ADN.

+ Thông tin di truyền trên mạch mã gốc của gen được phiên mã thành phân tử mARN theo NTBS.

+ Diễn ra trong nhân tế bào.

 - Trong mỗi gen chỉ có 1 mạch được dùng làm khuôn (mạch gốc) để tổng hợp nên phân tử ARN.

Intron: là đoạn không mã hóa cho các axit amin

Exôn: là đoạn mã hóa cho các axit amin

Ở SV nhân sơ có vùng mã hóa liên tục  gen không phân mảnh

Ở SV nhân thực có vùng mã hóa không liên tục  gen phân mảnh

 

ppt26 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 23/03/2022 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học Khối 12 - Tiết 2, Bài 2: Phiên mã và dịch mã, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_khoi_12_tiet_2_bai_2_phien_ma_va_dich_ma.ppt