Bài giảng Sinh học Lớp 10 - Bài 10: Tế bào nhân thực - Lê Thị Hoa

- Tế bào nhân thực có nhân hoàn chỉnh

- Kích thước lớn, gồm có màng sinh chất, tế bào chất và nhân

- Cấu trúc phức tạp

- Có hệ thống nội màng tạo nên các bào quan (lưới nội chất, bộ máy gôngi )

- Nhân có hình cầu, đường kính 5 micromet

- Màng nhân là màng kép

- Trên màng nhân có các lỗ màng

- Bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (ADN liên kết với protêin) và nhân con

Chức năng

Nêu chức năng của nhân tế bào?

Nhân là thành phần quan trọng nhất của tế bào, nơi chứa thông tin di truyền

- Nhân điều khiển mọi hoạt động của tế bào

 

ppt15 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 24/03/2022 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 10 - Bài 10: Tế bào nhân thực - Lê Thị Hoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
	 TẾ BÀO NHÂN THỰC 
Giáo viên : Lê Thị Hoa 
I. Đặc điểm chung của tế bào nhân thực 
TẾ BÀO THỰC VẬT 
TẾ BÀO ĐỘNG VẬT 
Nêu đặc điểm chung của tế bào nhân thực ? 
- Tế bào nhân thực có nhân hoàn chỉnh 
- Kích thước lớn , gồm có màng sinh chất , tế bào chất và nhân 
- Cấu trúc phức tạp 
- Có hệ thống nội màng tạo nên các bào quan ( lưới nội chất , bộ máy gôngi ) 
II. NHÂN TẾ BÀO 
1. Cấu tạo 
Nhân tế bào có cấu tạo như thế nào ? 
- Nhân có hình cầu , đường kính 5 micromet 
- Màng nhân là màng kép 
- Trên màng nhân có các lỗ màng 
- Bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (ADN liên kết với protêin ) và nhân con 
2. Chức năng 
Nêu chức năng của nhân tế bào ? 
- Nhân là thành phần quan trọng nhất của tế bào , nơi chứa thông tin di truyền 
- Nhân điều khiển mọi hoạt động của tế bào 
III. L ­íi néi chÊt 
Lưới nội chất có hạt 
Luới nội chất trơn 
Cấu trúc 
- Là hệ thống ống và xoang dẹp cấu tạo từ các lớp màng , một đầu nối với màng nhân đầu kia nối với hệ thống lưới nội chất trơn 
- Mặt ngoài gắn các 
ribô xôm 
Là hệ thống ống và xoang dẹp nối tiếp lưới nội chất có hạt 
- Bề mặt nhẵn , không gắn các hạt ribôxôm , có nhiều loại enzim 
Chức năng 
- Tổng hợp protein tham gia cấu tạo tế bào hoặc protein tiết ra ngoài tế bào 
- Các enzim tham gia tổng hợp lipit , chuyển hóa đường và phân hủy chất độc hại 
IV. Ribôxôm 
1. Cấu tạo ribôxôm 
- Cấu tạo gồm một số loại rARN và prôtein khác nhau 
- Gồm 2 tiểu phần : tiểu phần lớn và tiểu phần nhỏ 
2. Chức năng ribôxôm 
- Là bào quan tham gia tổng hợp prôtein 
TiÓu phÇn nhá 
Tiểu phần lớn 
 V. Bộ máy Gôngi 
 1. Cấu tạo bộ máy Gôngi 
+ Gôn gi cã cÊu tróc phøc t¹p là một chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhau , nhưng tách biệt nhau 
+ Bộ máy Gôngi là nơi lắp ráp , đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào 	 
2. Chức năng 
Hãy cho biết những bộ phận nào của tế bào tham gia vào việc vận chuyển một prôtein ra khỏi tế bào ? 
Bài tập : Điền tên các bộ phận cấu tạo tế bào vào vị trí thích hợp 
 So sánh tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_10_bai_10_te_bao_nhan_thuc_le_thi_hoa.ppt