Bài giảng Sinh học Lớp 10 - Bài 16: Hô hấp tế bào - Phạm Văn An

KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO

Là quá trình phân giải nguyên liệu hữu cơ (chủ yếu là glucozơ) thành các chất đơn giản (CO2, H2O) và giải phóng năng lượng (ATP) cho các hoạt động sống.

+ Là một chuỗi các phản ứng ôxi hoá khử.

+ Phân tử glucôzơ được phân giải từ từ, năng lượng được giải phóng không ồ ạt.

+ Tốc độ quá trình hô hấp tuỳ thuộc nhu cầu năng lượng của tế bào và được điều khiển thống nhất qua hệ enzim hô hấp.

Vì sao quá trình đường phân xảy ra trong tế bào chất nhưng chu trình Crep lại xảy ra bên trong ti thể?

Quá trình đường phân xảy ra ở tế bào chất vì đường bị biến đổi tạo thành các sản phẩm nhỏ hơn trước khi được vận chuyển vào ti thể để tham gia vào chu trình Crep. Mặt khác, việc vận chuyển đường vào trong ti thể cũng tiêu tốn năng lượng ATP trong khi ở tế bào chất có những enzim thích hợp cho quá trình phân cắt đường diễn ra.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 24/03/2022 | Lượt xem: 230 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 10 - Bài 16: Hô hấp tế bào - Phạm Văn An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Giáo viên giảng dạy : Phạm Văn An 
Trường THPT Hoà Phú – Chiêm Hoá – Tuyên Quang 
TIẾT 16: HÔ HẤP TẾ BÀO 
Nên 
thầy 
nên 
thợ 
học 
nhờ 
chăm 
No 
cơm 
ấm 
áo 
bởi 
chăm 
làm 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
TIẾT 16 – HÔ HẤP TẾ BÀO 
I. KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO 
Thế nào là hô hấp tế bào? 
Là quá trình phân giải nguyên liệu hữu cơ (chủ yếu là glucozơ) thành các chất đơn giản (CO 2 , H 2 O) và giải phóng năng lượng (ATP) cho các hoạt động sống. 
TIẾT 16 – HÔ HẤP TẾ BÀO 
I. KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO 
Bản chất của hô hấp tế bào là gì? 
+ Là một chuỗi các phản ứng ôxi hoá khử. 
+ Phân tử glucôzơ được phân giải từ từ, năng lượng được giải phóng không ồ ạt. 
+ Tốc độ quá trình hô hấp tuỳ thuộc nhu cầu năng lượng của tế bào và được điều khiển thống nhất qua hệ enzim hô hấp. 
TIẾT 16 – HÔ HẤP TẾ BÀO 
I. KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO 
Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucôzơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? 
II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 
NADH 
ĐƯỜNG PHÂN 
 Glucôzơ Axit piruvic 
CHUỖI CHUYỀN 
ELECTRON HÔ HẤP 
ATP 
ATP 
ATP 
Ti thể 
NADH 
FADH 2 
CHU TRÌNH 
CREP 
Tế bào chất 
TIẾT 16 – HÔ HẤP TẾ BÀO 
I. KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO 
II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 
Các giai đoạn 
Đường phân 
Chu trình Crep 
Chuỗi chuyền electron 
Vị trí xảy ra 
Nguyên liệu 
Sản phẩm 
Quan sát H16.1; 16.2; 16.3 SGK và điền vào phiếu học tập: 
TIẾT 16 – HÔ HẤP TẾ BÀO 
I. KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO 
II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 
Các giai đoạn 
Đường phân 
Vị trí xảy ra 
Nguyên liệu 
Sản phẩm 
Tế bào chất 
Glucozơ, ATP, ADP, NAD + 
Axit piruvic, ATP, NADH 
1. Đường phân: 
 Đường phân 
1 Glucozơ 2 Axit piruvic + 2 NADH + 2 ATP. 
TIẾT 16 – HÔ HẤP TẾ BÀO 
I. KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO 
II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 
Các giai đoạn 
Chu trình Crep 
Vị trí xảy ra 
Nguyên liệu 
Sản phẩm 
Tế bào nhân thực: Chất nền ti thể. 
Tế bào nhân sơ: tế bào chất. 
Axit piruvic, ADP, NAD + , FAD 
ATP, NADH, FADH 2 , CO 2 
1. Đường phân: 
2. Chu trình Crép: 
 Chất nền ti thể 
2 axit piruvic 2 axetyl-CoA + 2CO 2 + 2NADH 
2 axetyl-CoA 4CO 2 + 2ATP + 6NADH + 2FADH 2 
2A.piruvic 
Glucozơ 
6 CO 2 
2 Axetyl-CoA 
6 H 2 O 
CREP 
6O 2 
4ATP 
6 H 2 O 
2 ATP 
2 NADH 
2 NADH 
2 CO 2 
2 ATP 
6NADH 
2FADH 2 
4 CO 2 
TIẾT 16 – HÔ HẤP TẾ BÀO 
Qua quá trình đường phân và chu trình Crép, tế bào thu được bao nhiêu ATP? 
TIẾT 16 – HÔ HẤP TẾ BÀO 
I. KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO 
II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 
Các giai đoạn 
Chuỗi chuyền electron 
Vị trí xảy ra 
Nguyên liệu 
Sản phẩm 
Tế bào nhân thực: Màng trong ti thể. 
Tế bào nhân sơ: màng sinh chất. 
NADH, FADH 2 , CO 2 
ATP, H 2 O 
1. Đường phân: 
2. Chu trình Crép: 
3. Chuỗi chuyền êlêctrôn hô hấp: 
6 H 2 O 
10 NADH 
2 FADH 2 
6 O 2 
30 ATP 
4 ATP 
1 NADH = 3ATP 
1 FADH 2 = 2ATP 
2A.piruvic 
Glucozơ 
6 CO 2 
2 Axetyl-CoA 
6 H 2 O 
CREP 
6O 2 
34 ATP 
38 ATP 
6 H 2 O 
2 ATP 
2 NADH 
2 NADH 
2 CO 2 
2 ATP 
6 NADH 
2FADH 2 
4 CO 2 
1 NADH = 3ATP 
1 FADH 2 = 2ATP 
TIẾT 16 – HÔ HẤP TẾ BÀO 
SƠ ĐỒ CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO 
CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP 
TIẾT 16 – HÔ HẤP TẾ BÀO 
Vì sao quá trình đường phân xảy ra trong tế bào chất nhưng chu trình Crep lại xảy ra bên trong ti thể ? 
Quá trình đường phân xảy ra ở tế bào chất vì đường bị biến đổi tạo thành các sản phẩm nhỏ hơn trước khi được vận chuyển vào ti thể để tham gia vào chu trình Crep . Mặt khác , việc vận chuyển đường vào trong ti thể cũng tiêu tốn năng lượng ATP trong khi ở tế bào chất có những enzim thích hợp cho quá trình phân cắt đường diễn ra . 
CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP 
TIẾT 16 – HÔ HẤP TẾ BÀO 
Vì sao quá trình đường phân xảy ra trong tế bào chất nhưng chu trình Crep lại xảy ra bên trong ti thể ? 
Nguyên liệu của chu trình Crep là axit piruvic . Mặt khác , ở ti thể chứa các loại enzim hô hấp cần thiết cho chu trình Crep diễn ra . Ngoài ra chu trình Crep tạo ra các chất tích trữ năng lượng như NADH, FADH 2 trong ti thể , chúng tham gia vào chuỗi chuyền êlectron hô hấp diễn ra ở màng trong ti thể , nhờ đó quá trình này được đáp ứng dễ dàng hơn . Do đó chu trình Crep diễn ra bên trong ti thể thuận cả đôi đường . 
CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP 
TIẾT 16 – HÔ HẤP TẾ BÀO 
Tại sao khi vận động quá sức ta thường thấy mỏi cơ ? 
Khi tập luyện quá sức , quá trình hô hấp ngoài ( hít thở ) không cung cấp đủ ôxi cho quá trình hô hấp tế bào , các tế bào cơ phải sử dụng quá trình lên men kị khí để tạo ra năng lượng ATP. Một sản phẩm của quá trình lên men kị khí này là axit lactic, chất này tích lũy trong tế bào dẫn đến hiện tượng đau mỏi cơ . 
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ 
- Đọc phần “em có biết” phần cuối bài học. 
- Học bài cũ và trả lời câu hỏi theo câu hỏi SGK. 
 Đọc bài mới trước khi đến lớp. 
TIẾT 16 – HÔ HẤP TẾ BÀO 
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC. CHÀO THÂN ÁI! 
TIẾT 16 – HÔ HẤP TẾ BÀO 
TIẾT 16 – HÔ HẤP TẾ BÀO 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_10_bai_16_ho_hap_te_bao_pham_van_an.ppt