Bài giảng Sinh học Lớp 10 - Bài 29+30: Cấu trúc các loại virut sự nhân lên của virut trong tế bào chủ (Bản đẹp)

Virut là thực thể chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước siêu nhỏ - Có cấu tạo rất đơn giản, chỉ gồm 1 loại axit nuclêic được bao bọc bởi vỏ prôtêin

 - Kí sinh nội bào bắt buộc.

Có 2 nhóm: Virut ADN và virut ARN

Lõi axit Nuclêic

Là hệ gen( vật chất di truyền) của virút.

Chỉ là ADN (đơn hoặc kép) hoặc ARN (đơn hoặc kép).

Vỏ Protêin (Capsit)

Cấu tạo từ các đơn vị Prôtêin là Capsome.

Tổ hợp lõi Axit nuclêic và vỏ Prôtêin là Nuclêôcapsit.

 

ppt25 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 24/03/2022 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 10 - Bài 29+30: Cấu trúc các loại virut sự nhân lên của virut trong tế bào chủ (Bản đẹp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chào mừng các thầy cô tới thăm lớp 
 Bệnh Sars 
 Bệnh AIDS 
 Bệnh cúm gà 
Tác nhân gây bệnh này là gì: 
virut 
Virut là gì? 
Virut và bệnh truyền nhiễm 
Chương III 
Tiết 28 
Cấu trúc các loại Virut 
Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ 
A- tìm hiểu về virut 
2. Cấu tạo 
 - Virut là thực thể chưa có cấu tạo tế bào , có kích thước siêu nhỏ - Có cấu tạo rất đơn giản , chỉ gồm 1 loại axit nuclêic đư ợc bao bọc bởi vỏ prôtêin 
 - Kí sinh nội bào bắt buộc . 
1.Khái niệm 
B 
Tiết 28: 
Cấu trúc các loại Virut 
Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ 
- Có 2 nhóm : Virut ADN và virut ARN 
2. Cấu tạo: 
 Axit nuclêic 
Capsit 
- Lõi axit Nuclêic 
- Vỏ Protêin ( Capsit ) 
Là hệ gen( vật chất di truyền ) của virút . 
Chỉ là ADN (đơn hoặc kép ) hoặc ARN (đơn hoặc kép ). 
 Cấu tạo từ các đơn vị Prôtêin là Capsome . 
 Chức năng bao bọc bảo vệ axit Nuclêic . 
Vỏ ngoài 
Gai glycôprôtêin 
 Virut trần 
Virut có vỏ ngoài ( virion ) 
A- Tìm hiểu về virut 
1.Khái niệm 
Tiết 28: 
Cấu trúc các loại Virut 
Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ 
Tổ hợp lõi Axit nuclêic và vỏ Prôtêin là Nuclêôcapsit . 
2. Cấu tạo: 
 Axit nuclêic 
Capsit 
Vỏ ngoài 
Gai glycôprôtêin 
 Virut trần 
Virut có vỏ ngoài ( virion ) 
A- Tìm hiểu về virut 
1.Khái niệm 
Tiết 28: 
Cấu trúc các loại Virut 
Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ 
 Vỏ ngoài cấu tạo bởi lớp kép lipit và prôtêin , mặt vỏ ngoài có gai Glicôprôtêin có nhiệm vụ kháng nguyên và giúp virut bám trên bề mặt tế bào chủ . 
2. Cấu tạo: 
A- Tìm hiểu về virut 
1.Khái niệm 
Tiết 28: 
Cấu trúc các loại Virut 
Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ 
Virut dại 
Phage T2 
Virut khảm thuốc lá 
Virut bại liệt 
Virut HIV 
3. Hình thái 
1. Hình xoắn 
2. Hình khối 
3. Hỗn hợp 
Virut dại 
Phage T2 
Virut khảm thuốc lá 
Virut bại liệt 
Virut HIV 
2. Cấu tạo: 
A- Tìm hiểu về virut 
1.Khái niệm 
Tiết 28: 
Cấu trúc các loại Virut 
Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ 
3. Hình thái 
Thí nghiệm của Franken và Conrat 
Tính chất 
Virut 
Vi khuẩn 
Có cấu tạo tế bào 
Chỉ chứa ADN hoặc ARN 
Chứa cả ADN và ARN 
Chứa ribôxôm 
Sinh sản đ ộc lập 
So sánh sự khác biệt giữa virut và vi khuẩn ? 
Có 
Không 
Có 
Không 
Có 
Không 
Có 
Không 
Có 
Không 
Tiết 28: 
Cấu trúc các loại Virut 
Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ 
B . Sự nhân lên của virut trong tế bào vật chủ 
I . Chu trình nhân lên của virut 
Hãy quan sát 2 đoạn băng sau và cho biết : Có thể chia chu trình nhân lên của virut thành mấy giai đoạn?Đó là những giai đoạn nào ? 
Tiết 28: 
Cấu trúc các loại Virut 
Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ 
B . Sự nhân lên của virut trong tế bào vật chủ 
I . Chu trình nhân lên của virut 
Chu trình nhân lên của virut đ ộng vật 
Chu trình nhân lên của phage 
Tiết 28: 
Cấu trúc các loại Virut 
Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ 
B . Sự nhân lên của virut trong tế bào vật chủ 
I . Chu trình nhân lên của virut 
Các giai đoạn 
Gai glycôprôtêin của virut bám một cách đ ặc hiệu trên bề mặt tế bào . Nếu không đ ặc hiệu virut không bám vào đư ợc 
+ Virut đ ộng vật : đưa cả nuclêôcapsit vào trong tế bào chất sau đó cởi vỏ prôtêin giải phóng Axit nuclêic 
+ Phag ơ: tiết enzim lizôzim để phá huỷ thành tế bào , sau đó bơm Axit nuclêic vào tế bào chất , còn vỏ nằm bên ngoài 
Virut sử dụng enzim và nguyên liệu của tế bào để tổng hợp Axit nuclêic và prôtêin cho riêng mình 
Lắp ráp Axit nuclêic vào prôtêin vỏ để tạo virut hoàn chỉnh 
Virut phá vỡ tế bào để ồ ạt chui ra ngoài 
1.Hấp 
phụ  
2.Xâm nhập  
3.Tổng hợp  
4.Lắp 
ráp   
5.Phóng thích  
Các hoạt đ ộng của virut 
virut 
Hấp phụ 
Xâm nhập 
Sinh tổng hợp 
Lắp ráp 
Giải phóng 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
II. HIV/ AIDS 
Chu trình nhân lên của phage 
Tiết 28: 
Cấu trúc các loại Virut 
Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ 
B . Sự nhân lên của virut trong tế bào vật chủ 
I . Chu trình nhân lên của virut 
 HIV là gì ? 
HIV là virut gây suy giảm miễn dịch ở người 
Người bị nhiễm HIV sẽ bị bệnh gì? Biểu hiện lâm sàng của bệnh ? 
HIV gây nên bệnh AIDS, với biểu hiện : Sốt kéo dài, sút cân, tiêu chảy,viêm da ... 
1. Khái niệm về HIV/ AIDS 
II. HIV/ AIDS 
1. Khái niệm về HIV/ AIDS 
Tại sao HIV lại gây nên bệnh AIDS với các biểu hiện nh ư vậy ? 
HIV gây nhiễm và phá huỷ các tế bào của hệ thống miễn dịch 
 mất kh ả năng miễn dịch của cơ thể ( bệnh AIDS- hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người ) 
  các VSV khác lợi dụng cơ thể bị suy giảm miễn dịch để tấn công ( VSV cơ hội ) 
  Cơ thể dễ nhiễm bệnh ( bệnh cơ hội ) 
II. HIV/ AIDS 
2.Ba con đư ờng lây truyền HIV 
Máu 
Tình dục 
Mẹ truyền sangcon 
1. Khái niệm về HIV/ AIDS 
II. HIV/ AIDS 
Giai đoạn sơ nhiễm 
Giai đoạn không triệu chứng 
Giai đoạn biểu hiện triệu chứng AIDS 
3. Ba giai đoạn phát triển của bệnh 
4.Biện pháp phòng ngừa 
- Hiểu biết về AIDS 
- Sống lành mạnh 
-Loại trừ tệ nạn xã hội 
-Vệ sinh y tế , dụng cụ thẩm mỹ 
2.Ba con đư ờng lây truyền HIV 
1. Khái niệm về HIV/ AIDS 
II. HIV/ AIDS 
Liên hệ : hãy chọn đáp án đ úng 
* Biện pháp tốt nhất để phòng tránh bệnh do virút gây ra : 
Tiêm kháng sinh 
Tiêm phòng đ ịnh kỳ đủ các bệnh ( sởi , dại, đ ậu mùa ), kiểm soát vật trung gian truyền bệnh ( gia cầm ), Gi ữ vệ sinh cá nhân , cộng đ ồng 
* Khi gia đì nh có người thân bị nhiễm HIV em có thái độ nh ư thế nào 
Lảng tránh 
Kì thị bệnh nhân 
Để bệnh nhân sống bình thường trong gia đì nh và cộng đ ồng 
Bài tập trắc nghiệm 
Hãy sắp xếp lại thứ tự chu trình nhân lên của virut ? 
1. Hấp phụ 
2. Tổng hợp 
3. Xâm nhập 
4. Phóng thích 
5. Lắp rắp 
Thứ tự đ úng là : 
Hấp phụ 
Xâm nhập 
Tổng hợp 
Lắp ráp 
Phóng thích 
Virut có đ ặc đ iểm chung nào sau đây: 
Thực thể chưa có cấu tạo tế bào , có cấu tạo đơn giản 
Có kích thước siêu nhỏ 
kí sinh nội bào bắt buộc 
Bộ gen chỉ chứa một loại Axit nuclêic 
Cả a,b,c,d đ ều đ úng 
2. Cấu tạo virut gồm : 
a. ADN và vỏ prôtêin 
b. ARN và vỏ prôtêin 
c. Nhiễm sắc thể và vỏ prôtêin 
d. Chỉ gồm một loại Axit nuclêic và vỏ prôtêin 
xin cảm ơn các thầy cô 
So sánh virut trần và virut có vỏ ngoài ( virion ) 
A- tìm hiểu về virut 
2. Cấu tạo: 
 Axit nuclêic 
Capsit 
Vỏ ngoài 
Gai glycôprôtêin 
 Virut trần 
Virut có vỏ ngoài ( virion ) 
* Giống nhau : 
Đ ều gồm : 
* Khác nhau : 
 Virut trần : 
Capsit 
Không có vỏ ngoài 
 Virion : 
Có vỏ ngoài 
 Vỏ ngoài cấu tạo bởi lớp kép lipit và prôtêin , mặt vỏ ngoài có gai Glicôprôtêin có nhiệm vụ kháng nguyên và giúp virut bám trên bề mặt tế bào chủ . 
A xít nuclêic 
lõi (1). . ( bộ gen) 
Vỏ .(2).(cap sit) 
Vi rut 
chỉ chứa..(3)hoặc..(4) 
ADN hoặc ARN là 
chuỗi .(5).. hoặc ...(6) 
Chức năng : bao bọc , bảo vệ ..(7).. 
cấu tạo từ các đơn vị prôtêin (8) 
Axit nuclêic 
Prôtêin 
ADN 
ARN 
đơn 
kép 
Axit nuclêic 
( Capsôme ) 
Nuclêôcapsit 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_10_bai_2930_cau_truc_cac_loai_virut_s.ppt