Bài giảng Sinh học Lớp 10 - Nguyên phân

Qúa trình nguyên phân

Sao chép ADN và nhân đôi NST

Nhân đôi trung tử

Tổng hợp protein vai trò hình thành thoi phân bào

Tế bào thực vật xuất hiện vách ngăn là vì: tế bào thực vật có thành tế bào bằng xenlulozo làm tế bào không vận động được.

Kết quả của quá trình nguyên phân là:

 1 TB mẹ ( 2n) NP 2 TB con (2n)

 

pptx10 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 24/03/2022 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 10 - Nguyên phân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Bài 29: Nguyên phân 
NỘI DUNG 
QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 
Sự phân chia nhân 
Phân chia tế bào chất 
II. Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN PHÂN 
I. Qúa trình nguyên phân 
Tế bào có sự thay đổin gì sau khi kết thúc kì trung gian? 
Sao chép ADN và nhân đôi NST 
Nhân đôi trung tử 
Tổng hợp protein vai trò hình thành thoi phân bào 
Kết thúc kì này TB tiến hành nguyên phân. 
Nguyên phân 
Phân chia nhân 
Qs hình: C ho biết qt nguyên phân gồm mấy quá trình? Đó là những qt nào? 
Nguyên phân gồm 2 quá trình 
1. Phân chia nhân 
Quan sát hình:cho biết phân chia nhân gồm những kì nào? 
Phân chia nhân 
Phân chia tế bào chất 
Sự phân chia nhân diễn ra gồm 4 kì: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối. 
Hình 29.1: Chu kì nguyên phân 
Quan sát hình 29.1 và thông tin SGK/55 hoàn thành bảng sau: 
các kì 
những diễn biến cơ bản ở các kì 
kì đầu 
kì giữa 
kì sau 
kì cuối 
+Thoi phân bào được hình thành,các NST kép đóng xoắn,co ngắn và đính vào thoi phân bào ở tâm động. 
+Màng nhân và nhân con đã biến mất,các NST kép co ngắn đóng xoắn cực đại tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. 
+Từng NST kép tách ở tâm động thành 2 hàng của NST đơn phân li về 2 cực của tế bào. 
+Thoi phân bào biến mất,màng nhân và nhân con lại tái hiện,NST có dạng sợi dài mảnh. 
 Bảng 29: Những diễn biến cơ bản của các kì trong nguyên phân 
NST sau khi nhân đôi không tách nhau ngay mà còn dính nhau ở tâm động sẽ có lợi ntn? 
NST dính với nhau ở tâm động giúp cho việc 
 phân chia đồng đều vật chất di truyền 
Tại sao NST lại phải co xoắn tới mức cực đại rồi mới phân chia về 2 cực của TB? 
NST co xoắn về 2 cực của TB để 
khi phân ly không bị rối. 
Do đâu nguyên phân lại tạo ra được 2 TB con có bộ NST giống hệt TB mẹ? 
TB con có bộ NST giống TB mẹ là do NST 
được nhân đôi sau được phân chia đồng đều. 
Hình 29.1: Chu kì nguyên phân 
Quan sát hình:Sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở kì nào? 
Sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở kì cuối, bởi sự phân chia này có thể bắt đầu diễn ra ở cuối kì sau nhưng chưa thật rõ rệt 
Điểm khác nhau cơ bản trong sự phân chia tế bào chất ở tế bào động vật và tế bào thực vật thể hiện như thế nào? 
Điểmkhác nhau cơ bản trogn phân chia tế bào chất ở tế bào động vật và tế bào thực vật là: 
 Tế bào động vật Tế bào thực vật 
Màng tế bào thắt lại ở vị trí giữa tế bào Xuất hiện một vách ngăn ở mặt phẳng 
(mặt phẳng xích đạo) xích đạo và phát triển ra 2 phía. 
Nguyên nhân của sự xuất hiện vách ngăn trong quá trình phân chia tế bào chất ở thực vật được giải thích như thế nào? 
Tế bào thực vật xuất hiện vách ngăn là vì: tế bào thực vật có thành tế bào bằng xenlulozo làm tế bào không vận động được. 
Kết quả của quá trình nguyên phân là: 
 1 TB mẹ ( 2n) NP 2 TB con (2n) 
2n 
2n 
2n 
2n 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_sinh_hoc_lop_10_nguyen_phan.pptx