Bài giảng Sinh học Lớp 11 - Bài 15: Tiêu hóa ở động vật (Bản đẹp)

I. Tiêu hoá là gì?

II. Các hình thức Tiêu hoá

1. Tiêu hoá ở ĐV đơn bào:

2. Tiêu hoá ở ĐV có túi tiêu hoá:

3. Tiêu hoá ở ĐV có ống tiêu hoá:

 

ppt14 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 25/03/2022 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 11 - Bài 15: Tiêu hóa ở động vật (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
? 
	Động vật là nhóm sinh vật tự dưỡng hay dị dưỡng? Vì sao?. Động vật lấy thức ăn theo phương thức nào? Sự tiến hoá của phương thức tiêu hoá ở ĐV được thể hiệnra sao? ** 
B. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật 
Bài 15: tiêu hoá ở động vật (1) . 
? 
Bài 15: tiêu hoá ở động vật (1). 
I. Tiêu hoá là gì? 
- Tiêu hoá là quá trình biến đổi và hấp thụ thức ăn. 
Quá trình tiêu hoá xẩy ra ở bên trong TB gọi là tiêu hoá nội bào 
Bên ngoài TB gọi là tiêu hoá ngoại bào 
? 
Bài 15: tiêu hoá ở động vật (1). 
I. Tiêu hoá là gì? 
II. Các hình thức Tiêu hoá 
đ i từ động vật đơn bào đến đa bào có mấy hình thức tiêu hoá? Cấu tạo phù hợp với chức năng ra sao? Theo chiều hướng tiến hoá nào? 
1. Tiêu hoá ở ĐV đơn bào: 
Tiêu hoá ở ĐV đơn bào có mấy giai đoạn: 
Thức ăn vào không bào tiêu hoá 
enzim 
chất đơn giản 
Tế bào chât 
chất thải 
ngoài 
Bài 15: tiêu hoá ở động vật (1). 
I. Tiêu hoá là gì? 
II. Các hình thức Tiêu hoá 
1. Tiêu hoá ở ĐV đơn bào: 
2 
3 
1 
4 
Mô tả quá trình tiêu hoá ở thuỷ tức 
Thức ăn vào túi tiêu hoá 
enzim 
chất đơn giản 
Tế bào 
chất thải 
ngoài 
qua tiêu hoá ngoại bào thành những mảnh nhỏ, 
Bài 15: tiêu hoá ở động vật (1). 
I. Tiêu hoá là gì? 
II. Các hình thức Tiêu hoá 
1. Tiêu hoá ở ĐV đơn bào: 
Tiêu hoá ở ĐV có túi tiêu hoá có mấy giai đoạn? Hình thức này có ưu điểm gì so với hình thức trên?: 
2. Tiêu hoá ở ĐV có túi tiêu hoá: 
? 
Mô tả các bộ phận của ống tiêu hoá ở giun 
Mô tả các bộ phận của ống tiêu hoá ở châu chấu 
Mô tả các bộ phận của ống tiêu hoá ở chim 
Nêu đặc điểm chung của ống tiêu hoá và sự tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá. 
Thức ăn vào ống tiêu hoá 
enzim 
chất đơn giản 
Tế bào 
chất thải 
ngoài 
Bài 15: tiêu hoá ở động vật (1). 
I. Tiêu hoá là gì? 
II. Các hình thức Tiêu hoá 
1. Tiêu hoá ở ĐV đơn bào: 
Tiêu hoá ở ĐV có ống tiêu hoá có mấy giai đoạn? Hình thức này có ưu điểm gì so với hình thức trên?: 
2. Tiêu hoá ở ĐV có túi tiêu hoá: 
3. Tiêu hoá ở ĐV có ống tiêu hoá: 
Qua ống tiêu hoá 
ố ng tiêu hoá được cấu tạo từ nhiều bộ phận với chức năng khác nhau. Thức ăn đi theo một chiều trong ống tiêu hoá, 
? 
Nội dung 
Túi tiêu hoá 
ống tiêu hoá 
Mức độ trộn lẫn thức ăn với chất thải. 
Mức độ hoà loãng của dịch tiêu hoá 
Mức độ chuyên hóa của các bộ phận 
Chiều đi của thức ăn 
So sánh 2 mức độ tiêu hoá 
Nhiều 
Nhiều 
Không 
ít 
Thấp 
Cao 
Thức ăn và chất thải vào ra cùng chiều 
Một chiều. 
Câu hỏi trắc nghiệm: 
1. Các hình thức tiêu hoá ở động vật đa bào gồm: 
	A. Tiêu hoá trong túi và ống tiêu hoá. 
	B. Tiêu hoá nội và ngoại bào. 
	C. Tiêu hoá cơ học và hoá học. 
	D. Tiêu hoá lí học và sinh học. 
2. Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng đơn giản trong ống tiêu hoá không được gọi là: 
	A. Chuyển hoá trung gian. 	B. Quá trình tiêu hoá. 
	C. Chuyển hoá cơ bản. 	D. Phân giải thức ăn. 
3. Đa số ĐV nguyên sinh lấy thức ăn bằng cơ chế: 
	A. Khuếch tán. 	B. Thẩm thấu. 
	C. ẩm bào.	 D Thực bào. 
4. Không bào tiêu hoá không thể: 
	A. Tiết enzim tiêu hoá. 	B. Chứa thức ăn. 
	C. Hoà nhập với lizôxôm. 	D. Hoà nhập với màng TB. 
5. ống tiêu hóa có cấu tạo hoàn chỉnh hơn túi TH, vì: 
	A. Có kích thước dài hơn. 	 
	B. Có sự phân hoá rõ ràng. 
	C. Miệng và hậu môn phân biệt. 
	D. Hệ enzim tiêu hoá rất đa dạng. 
A 
D 
C 
A 
B 
6. Tiêu hoá nội bào quá trình biến đổi thức ăn xẩy ra trong: 
	A. ống tiêu hóa. 	B. Túi tiêu hóa . 
	C. Tế bào. 	D. Hệ tiêu hoá. 
7. Loài thải cặn bã qua qua lỗ miệng có thể là: 
	A. Chỉ tiêu hoá nội bào. 	B. Chỉ tiêu hoá ngoại bào. 
	C. Vừa tiêu hoá nội bào và tiêu hoá ngoại bào. 
	D. Đã có hệ tiêu hoá hoàn chỉnh. 
8. ống tiêu hóa có thể gặp: 
	A. ĐV có xương sống và ĐV không xương sống. 
	B. Chỉ có ở ĐV không xương sống . 
	C. Chỉ có ở ĐV không xương sống. 
	D. Chỉ có ở ĐV ăn thịt. 
9. Giun sán kí sinh ở ruột non không có đặc điểm: 
	A.Thị giác tiêu giảm. 	B. Phát triển giác quan. 
	C. Bề mặt cơ thể lớn. 	D. Hệ tiêu hoá hoàn thiện. 
10. Diều của chim ăn hạt không có tác dụng: 
	A. Tiêu hoá thức ăn. 	 B. Chứa thức ăn. 
	C. Làm mềm thức ăn. 	 D. Chỉ cho thức ăn xuống dạ dầy. 
A 
D 
A 
C 
C 
XIN CHÂN THàNH cảm ơn  chào tạm biệt hẹn gặp lại 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_11_bai_15_tieu_hoa_o_dong_vat_ban_dep.ppt