Bài giảng Sinh học Lớp 11 - Bài 17: Hô hấp ở động vật (Bản đẹp)

HÔ HấP Là Gì?

Hô hấp là tập hợp những quá trình , trong đó cơ thể lấy 2 từ bên ngoài vào để ôxi hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài.

Các hình thức hô hấp

Hô hấp qua bề mặt cơ thể

Hô hấp bằng hệ thống ống khí

CáC HìNH THứC HÔ HấP ở Động vật

Hô hấp bằng mang

ppt21 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 25/03/2022 | Lượt xem: 340 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 11 - Bài 17: Hô hấp ở động vật (Bản đẹp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 KÍNH CHÀO QUí THẦY Cễ GIÁO 
CÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINH 
Bài cũ 
Câu 1: Nêu sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hóa và qu á trình tiêu hóa thức ăn ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật ? 
Câu 2: Tại sao thú ăn thực vật phải ăn thức ăn với một lượng rất lớn ? 
1 
3 
2 
4 
5 
Raờng cửỷa 
Raờng nanh 
Raờng aờn thũt 
Raờng caùnh haứm 
Raờng haứm 
Sự phân hóa của bộ răng ở thú ăn thịt 
Răng cạnh hàm 
Răng cửa 
Tấm sừng 
Răng nanh 
Răng hàm 
- S ự phõn hoỏ bộ răng ở thỳ ăn thực vật 
Quaự trỡnh tieõu hoaự thửực aờn trong daù daứy 4 ngaờn 
Miệng 
Dạ tổ ong 
Dạ cỏ 
Dạ lỏ sỏch 
Dạ mỳi khế 
Dạ dày 
Ống tiờu hoỏ của Thỏ 
Manh tràng 
RUỘT NON 
BàI 17 
 HÔ HấP ở ĐộNG VậT 
B. Hô hấp là tập hợp những qu á trình , trong đ ó cơ thể lấy 2 từ bên ngoài vào để ôxi hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hạt đ ộng sống , đ ồng thời thải CO2 ra ngoài . 
C. Hô hấp là qu á trình tế bào sử dụng các chất khí nh ư O2 và CO2 để tạo ra năng lượng cho các hoạt đ ộng sống . 
D. Hô hấp là qu á trình trao đ ổi khí giữa cơ thể và môi trường , đảm bảo cho cơ thể có đ ầy đủ O2 và CO2 cung cấp cho các qu á trình ôxi hóa các chất trong tế bào . 
Chọn đáp án đ úng : 
Hô hấp là qu á trình tiếp nhận O2 cà CO2 của cơ thể từ môi trường sống và giải phóng ra năng lượng . 
I. HÔ HấP Là Gì? 
II. Bề MặT TRAO Đ ổi khí 
Đặc điểm bề mặt 
trao đổi khớ. 
 Tỏc dụng 
-Bề mặt trao đổi khớ 
rộng. 
-Bề mặt mỏng và ẩm ướt. 
-Bề mặt cú nhiều mao mạch và mỏu cú sắc tố hụ hấp. 
. 
-Cú sự lưu thụng khớ. 
Diện tích bề mặt trao đ ổi khí lớn 
Giúp O 2 và CO 2 khuyêchs tán qua 
Tăng diện tích tiếp xúc giữa máu với môi trường → Tawng trao đ ổi khí . 
Tạo sự chênh lệch về nồng độ O 2 và CO 2 
II. Các hình thức hô hấp 
1. Hô hấp qua bề mặt cơ thể 
III. CáC HìNH THứC HÔ HấP ở Đ ộng vật 
1. Hô hấp qua bề mặt cơ thể 
2. Hô hấp bằng hệ thống ống khí 
III. CáC HìNH THứC HÔ HấP ở Đ ộng vật 
C ỏc phi ến mang 
M ột cung mang 
III. CáC HìNH THứC HÔ HấP ở Đ ộng vật 
3. Hô hấp bằng mang 
III. CáC HìNH THứC HÔ HấP ở Đ ộng vật 
3. Hô hấp bằng mang 
III. CáC HìNH THứC HÔ HấP ở Đ ộng vật 
4. Hô hấp bằng phổi 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_11_bai_17_ho_hap_o_dong_vat_ban_dep.ppt