Bài giảng Sinh học Lớp 11 - Bài 23: Hướng động - Trường THPT Trại Cau

Cơ chế hướng động

Khi ánh sáng kích thích từ một phía sự di chuyển của auxin từ phía bị kích thích đến nơi không bị kích thích

Hướng động dương: Tế bào ở phía được kích thích sinh trưởng chậm hơn so với các tế bào ở phía không được kích thích làm cho chiều dài các tế bào không đều

Hướng động âm: Tế bào ở phía được kích thích sinh trưởng nhanh hơn so với các tế bào ở phía không được kích thích nên làm cho chiều dài của tế bào 2 phía không đều

 

ppt17 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 25/03/2022 | Lượt xem: 172 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 11 - Bài 23: Hướng động - Trường THPT Trại Cau, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG THPT TRẠI CAU 
TỈNH THÁI NGUYÊN 
 
DẠY 
TỐT 
HỌC 
TỐT 
 
Kính chào các thầy cô và các em học sinh ! 
Chim sẻ xù lông khi trời lạnh 
Ngọn cây hướng về phía ánh sáng 
Lá của cây trinh nữ khép lại 
Hiện tượng toát mồ hôi 
CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT 
Ngọn cây hướng về phía ánh sáng 
Lá của cây trinh nữ khép lại 
HƯỚNG ĐỘNG 
ỨNG ĐỘNG 
+ 
- 
auxin 
¸ nh s¸ng 
Cơ chế hướng động 
Khi ánh sáng kích thích từ một phía  sự di chuyển của auxin từ phía bị kích thích đến nơi không bị kích thích 
Hướng động dương : Tế bào ở phía được kích thích sinh trưởng chậm hơn so với các tế bào ở phía không được kích thích làm cho chiều dài các tế bào không đều 
Hướng động âm : Tế bào ở phía được kích thích sinh trưởng nhanh hơn so với các tế bào ở phía không được kích thích nên làm cho chiều dài của tế bào 2 phía không đều 
 Vị trí tiếp xúc ánh sáng 
Vị trí không được chiếu ánh sáng 
Kết luận 
Thân, cành hướng động dương 
Phân bố hoocmon auxin 
Ít hơn 
Nhiều hơn 
Tốc độ sinh trưởng của các tế bào 
Chậm 
Nhanh 
Rễ hướng động âm 
Phân bố hoocmon auxin 
Nhiều hơn 
Ít hơn 
Tốc độ sinh trưởng của các tế bào 
Chậm 
Nhanh 
BẢNG PHỤ 1: Tìm hiểu cơ chế của hướng động 
Do sự phân bố nồng độ auxin không đồng đều  tốc độ sinh trưởng không đồng đều của các tế bào tại hai phía của cơ quan thực vật 
C¸c kiÓu h­íng ®éng 
Tác nhân 
Đặc điểm 
Vai trò 
Ứng dụng 
H­íng s¸ng 
¸nh s¸ng 
Thân, cành: (+) 
Rễ: (-) 
H­íng träng lùc 
Träng lùc 
Thân, cành: (-) 
Rễ: (+) 
Hướng hóa 
Hướng nước 
Các hóa chât, nước 
Thân, cành: (-) 
Rễ: (+) 
H­íng tiÕp xóc 
TiÕp xóc 
Sinh tr ưởng hướng đến sự tiếp xúc 
BẢNG PHỤ 2: Tìm hiểu vai trò của hướng động 
Tìm nguồn sáng để quang hợp 
Thực hiện trao đổi nước và muối khoáng 
Cây đứng vững, bảo đảm sự phát triển bộ rễ 
Giúp cây leo lên 
Trồng cây với mật độ hợp lí; tưới nước, bón phân hợp lí, tạo thế cây cảnh 
Câu hỏi trắc nghiệm 
Câu 1: Sự thay đổi hàm lượng auxin ở phía chiếu sáng và phía che tối của cây là do 
A. auxin bị phân hủy do ánh sáng 
C. auxin được vận chuyển từ phía sáng sang phía tối 
B. auxin được hình thành nhiều trong tối 
D. auxin được vận chuyển từ phía tối sang phía sáng 
Câu 2: Các hình thức vận động hướng động của cây bị tác động bởi 
A. hệ sắc tố 
C. sự thay đổi hàm lượng axit nucleic 
B. hoạt động đóng mở khí khổng 
D. các nhân tố môi trường 
Câu 3: Cây trồng dày thường có chiều cao lớn hơn các cây cùng loại trồng thưa. Thực tế này liên quan đến hình thức cảm ứng nào sau đây? 
A. Vận động theo ánh sáng 
C. Vận động theo chất dinh dưỡng 
B. Vận động theo nguồn nước 
D. Vận động theo trọng lực 
C. auxin được vận chuyển từ phía sáng sang phía tối 
A. Vận động theo ánh sáng 
D. các nhân tố môi trường 
4. Hướng tiếp xúc 
1. Hướng trọng lực (+) 
2. Hướng sáng (+) 
3. Hướng trọng lực ( ─ ) 
C 
B 
D 
A 
Hãy sắp xếp các hình : A, B, C, D tương ứng với các kiểu hướng động cho phù hợp . 
Bài tập về nhà 
1. Tìm các ứng dụng trong nông nghiệp về vận động hướng động? 
2. Chuẩn bị bài: Ứng động 
 Sưu tầm hình ảnh về vận động ứng động ở thực vật 
 Phân biệt các kiểu ứng động 
 Tìm các ứng dụng trong nông nghiệp về ứng động 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_11_bai_23_huong_dong_truong_thpt_trai.ppt