Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Bài 21: Di truyền y học (Bản chuẩn kĩ năng)

MỘT VÀI BỆNH DI TRUYỀN Ở NGƯỜI:

Bệnh Tơcnơ ( OX):

- Đặc điểm di truyền: Cặp NST thứ 23(NST giới tính) chỉ có 1NST

- Biểu hiện bên ngoài: Là nữ, lùn cổ ngắn, tuyến vú không phát triển, thường mất trí , không con

- HC: Tocno(OX) nũ lùn ,cổ ngắn ,không có khả năng sinh sản ,vú không phát triển ,âm đạo hép, dạ con nhỏ ,trí tuệ không phát triển

1/ Bệnh Đao:

2/ Bệnh Tơcnơ ( OX):

3/ Bệnh bạch tạng và bệnh câm điếc bẩm sinh:

Điểm giống và khác nhau:

- Đều do đột biến gen lặn.

- Biểu hiện bên ngoài:
 + Người bệnh bạch tạng da và tóc trắng, mắt màu hồng
 + Bệnh câm điếc bẩm sinh: câm điếc.

ppt18 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 22/03/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Bài 21: Di truyền y học (Bản chuẩn kĩ năng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Text 
Text 
SINH HOÏC 12 
 Baøi 21 
 DI TRUYEÀN Y HOÏC 
- MỘT VÀI BỆNH DI TRUYỀN Ở NGƯỜI : 
 Bệnh Tơcnơ : 
Ảnh chụp bệnh nhân Tơcnơ 
Bộ NST nữ giới bình thường 
Bộ NST của bệnh nhân Tơcnơ 
XY 
O 
OX 
X 
X 
XX 
XY 
Bố 
Mẹ 
Giao tử 
B ệnh Tơcnơ 
R ối loạn giảm phân ở cặp NST giới tính 
XXY 
B ệnh Claiphentơ 
Cơ chế phát sinh thể dị bội Bệnh Tơcnơ và bệnh Claiphentơ 
- MỘT VÀI BỆNH DI TRUYỀN Ở NGƯỜI : 
Bệnh Tơcnơ ( OX): 
 	- Đặc điểm di truyền : Cặp NST thứ 23(NST giới tính ) chỉ có 1NST 
 	- Biểu hiện bên ngoài : Là nữ , lùn cổ ngắn , tuyến vú không phát triển , thường mất trí , không con 
 - HC: Tocno(OX ) nũ lùn , cổ ngắn , không có khả năng sinh sản , vú không phát triển , âm đạo hép , dạ con nhỏ , trí tuệ không phát triển 
Beänh claiphento 
HC claiphento (XXY) nam mù màu , thân cao,chân tay dài , tinh hoàn nhỏ , si đần , vô sinh 
- MỘT VÀI BỆNH DI TRUYỀN Ở NGƯỜI : 
1/ Bệnh Đao : 
2/ Bệnh Tơcnơ ( OX): 
3/ Bệnh bạch tạng và bệnh câm điếc bẩm sinh: 
 Ñieåm gioáng vaø khaùc nhau : 
- Đều do đột biến gen lặn. - Biểu hiện bên ngoài:  + Người bệnh bạch tạng da và tóc trắng, mắt màu hồng + Bệnh câm điếc bẩm sinh: câm điếc. 
II/- MỘT SỐ TẬT DI TRUYỀN Ở NGƯỜI : 
Tật khe hở môi hàm 
Bàn chân mất ngón và dính ngón 
Bàn tay mất một số ngón 
Tật sáu ngón tay 
Do đột biến NST 
II/- MỘT SỐ TẬT DI TRUYỀN Ở NGƯỜI : 
Do đột biến gen trội 
Bàn chân có nhiều ngón 
Tật xương chi ngắn 
II/- MỘT SỐ TẬT DI TRUYỀN Ở NGƯỜI : 
	- Đột biến NST: Tật khe hở môi hàm , tật bàn tay mất một số ngón , tật bàn chân mất và dính ngón , tật bàn tay nhiều ngón . 
	- Đột biến gen trội gây ra các tật : Xương chi ngắn , bàn chân có nhiều ngón . 
III/- CÁC BiỆN PHÁP HẠN CHẾ PHÁT SINH TẬT VÀ BỆNH DT : 
 - Hãy giới thiệu nguyên nhân phát sinh tật và bệnh DT? 
 * Nguyên nhân :	- Do các tác nhân vật lý và hóa học trong tự nhiên .	- Do ô nhiễm môi trường .	- Do rối loạn trao đổi chất nội bào . 
 * Các biện pháp hạn chế bệnh và tật DT : (SGK) 
Nạn nhân chất độc màu da cam 
Máy bay Mĩ rải chất độc màu da cam ở Việt Nam 
Vụ nổ bom nguyên tử năm 1945 ở Hiroshima Nhật Bản 
Chọn các cụm từ : rối loạn , đột biến gen , tác nhân lí hóa , dị tật bẩm sinh , dị dạng , bệnh di truyền điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3  để hoàn chỉnh các câu sau : 
Câu 1: 
Câu 2: 
Câu 3: 
Câu 4: 
Các đột biến NST và .(1). gây ra các bệnh di truyền nguy hiểm và các (2)... ở người . Người ta có thể nhận biết các bệnh nhân Đao , Tơcnơ qua hình thái . Các dị tật bẩm sinh như : mất sọ não , khe hở môi – hàm , bàn tay và bàn chân ....(3). cũng khá phổ biến ở người . Các .....(4)... và dị tật bẩm sinh ở người do ảnh hưởng của các ....(5) trong tự nhiên , do ô nhiểm môi trường hoặc do ...(6) trao đổi chất nội bào . 
đột biến gen 
dị tật bẩm sinh 
dị dạng 
bệnh di truyền 
tác nhân lí hóa 
rối loạn 
Bệnh di truyền ở người do loại biến dị nào gây ra ? 
A. Biến dị tổ hợp . 
B. Đột biến gen. 
C. Đột biến NST. 
D. Cả B và C. 
Đúng ! 
Sai ! 
Sai ! 
Sai ! 
Câu 1: 
Câu 2: 
Câu 3: 
Câu 4: 
Bệnh Đao xảy ra ở: 
A. Nam giới . 
B. Nữ giới . 
C. Cả nam và nữ . 
D. Trẻ em . 
Đúng ! 
Sai ! 
Sai ! 
Sai ! 
BỆNH VÀ TẬT DI TRUYỀN Ở NGƯỜI 
Câu 1: 
Câu 2: 
Câu 3: 
Câu 4: 
Bệnh nhân bị bệnh bạch tạng có những đặc điểm gì ? 
A. Da và tóc màu trắng . 
B. Da trắng , mắt màu hồng . 
C. Tóc màu trắng , mắt màu hồng . 
D. Da và tóc màu trắng , mắt màu hồng . 
Đúng ! 
Sai ! 
Sai ! 
Sai ! 
Câu 1: 
Câu 2: 
Câu 3: 
Câu 4: 
The end ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_12_bai_21_di_truyen_y_hoc_ban_chuan_k.ppt