Bài giảng Sinh học Lớp 7 - Bài 17: Một số giun đốt khác - Trương Thị Hậu

Sống ở môi trường nước lợ.

Rươi

Giun đỏ

Sống thành búi ở cống rãnh.

Sống kí sinh bơi kiểu lượn sóng.

Đỉa

Sa sùng (giun biển)

Sống chui rúc ở các vùng bờ ven biển. Là món ăn ngon ở nhiều địa phương và được sử dụng nhiều trong y học.

 

ppt32 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Lượt xem: 897 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 7 - Bài 17: Một số giun đốt khác - Trương Thị Hậu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
GV: Trương Thị HậuPhòng Giáo Dục Thị Xã Dĩ AnSinh Hoïc 7Trường THCS Tân BìnhI/ Một số giun đốt thường gặp:II/ Vai trò:BÀI 17: Mét sè giun ®èt kh¸cI. Một số giun đốt thường gặp.Giun đấtGiun đỏRươiVắtSa sùngĐỉaBài 17MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁCGiun đỏ Sống thành búi ở cống rãnh.RươiSống ở môi trường nước lợ.ĐỉaSống kí sinh bơi kiểu lượn sóng.Sa sùng (giun biển)Sống chui rúc ở các vùng bờ ven biển. Là món ăn ngon ở nhiều địa phương và được sử dụng nhiều trong y học.Vắt Có cấu tạo giống như đỉa. Vắt sống trên lá cây, đất ẩm trong những khu rừng nhiệt đới. Hút máu người, động vật. I. Một số giun đốt thường gặp.Thảo luận và chọn cụm từ điền vào bảng 1: Đa dạng của ngành giun đốtSTT Đa dạngĐại diệnMôi trường sốngLối sống1Giun đất2Giun đỏ3Rươi4Đỉa5Sa sùng6VắtCụm từ gợi ýĐất ẩm, nước ngọt, nước lợ, nước mặn, lá cây.Tự do, chui rúc, định cư, kí sinhBài 17MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁCI. Một số giun đốt thường gặp.STT Đa dạngĐại diệnMôi trường sốngLối sống1 Giun đất2Giun đỏ3Rươi4Đỉa5Sa sùng6Vắt7..Đất ẩmTự do, chui rúc Cống rãnh Định cư Nước lợ Tự doNước ngọt Ký sinhNước mặn Chui rúc Lá cây, đất ẩm Ký sinhBài 17MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁCBảng 1: Đa dạng của ngành giun đốtNhận xét về số loài, môi trường sống ,lối sống của ngành giun đốt?- Giun đốt có nhiều loài: Giun đất, giun đỏ, đỉa, rươi, vắt - Môi trường sống đa dạng: Đất, nước, lá cây - Có lối sống đa dạng: Tự do, định cư, ký sinh, chui rúc I. Một số giun đốt thường gặp.Bài 17MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC? Giun đất có cấu tạo như thế nào để thích nghi với lối sống chui rúc.- Cơ thể hình giun - Phần đầu có thành cơ phát triển.Chi bên tiêu giảm, tồn tại vòng cơ.- Da trơn, giun có khả năng tiếp chất nhầy.? Rươi thích nghi với lối sống tự do như thế nào. Chi bên phát triển Hệ thần kinh và giác quan phát triển.? Đỉa có cấu tạo như thế nào thích nghi với lối sống kí sinh. Giác bám phát triển. Sợi tơ tiêu giảm. Nhiều ruột tịt để hút máu và chứa máu từ vật chủ.Như chúng ta đã biết có hơn 9000 loài thuộc ngành giun đốt, trên đây chỉ là một số đại diện.Vậy chúng có vai trò như thế nào?I. Một số giun đốt thường gặp.- Giun đốt có nhiều loài: Giun đất, giun đỏ, đỉa, rươi, vắt - Môi trường sống đa dạng: Đất, nước, lá cây - Có lối sống đa dạng: Tự do, định cư, ký sinh, chui rúc II. Vai trò.Bài 17MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁCMón chả RươiMón nem rươiNước mắm rươiRươiSa sùng chiên giònSa sùng thường được sử dụng cả lúc còn tươi (nấu canh, xào) hay khô (rang) đều rất ngon.Giun đỏ là nguồn thức ăn cho nhiều loài như: gà, vịt , nganNgoài ra giun còn có vai trò làm cho đất tơi xốpNơi nào có sự hiện diện của giun đất thì ở đó mùa màng tươi tốt.Đỉa gây hại như: cắn hút máu người, ký sinh trong mũi, trong bóng đái hút máu gây chảy máu trong. ĐỉaVắt cắn Vài bệnh có thể chữa bằng đỉa: +Viêm khớp xương +Thấp khớp +Chứng giãn tĩnh mạch +Chứng nghẽn tắc mạch +Lọc máu, tái sinh máu mới khi bị nhiễm độc máu.Một số giun đốt thường gặp. Vai trò.Bài 17MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC Lợi ích:+ Làm thức ăn cho người:Rươi, sa sùng.+ Làm thức ăn cho động vật khác:Giun đất, giun đỏ+ Làm cho đất màu mỡ, xốp, thoáng: Các loài giun đất+ Làm thức ăn cho cá:Rươi, sa sùng, giun đỏ+ Sử dụng trong y học: Đỉa, sa sùng hại:Có hại cho động vật và người:Các loài đỉa, vắtĐỉa được đặt lên chân của một bệnh nhân để trị liệu. Một con đỉa đang “chữa trị” cho một bệnh nhân khác. Đỉa được sử dụng nhiều trong y học là nhờ trong nước bọt của đỉa có chất hirudin chống đông máu, làm giãn nở mạch máu và nhiều chất khác. Có thể sử dụng ngăn nhồi máu cơ tim ,phục hồi tuần hoàn; tăng tốc độ lan rộng của thuốc tiêm .Thông tinCâu 1: Hãy kể tên một số đại diện giun đốt ở địa phương em và cho biết vai trò thực tiễn của chúng?Bài 17MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁCCủng cố4.Giun đỏ1.Giun đấtGiun trònGiun đốt3. Giun đũaGiun dẹp2.Sán lôngCác ngành giun5. Sán lá gan6.Đĩa ,rươi7.Sán dây9.Giun móc câu10.Vắt11.Sán bã trầu12.Giun rễ lúa13.Sa sùng8.Giun kim14.Sán lá máu Câu 2 : Hãy sắp xếp các đại diện của ngành giun ?1234 T Ô I X OÁ P Ñ Æ A Ñ Ò N H C ÖTROØ CHÔI O CHÖÕPTÑCÔOÂT C Ô T H EÅ P H A N Ñ OÁ THEÂNHAÂH EÄ T U AÀ N H O AØ NHaøng ngang soá 1: Goàm 10 chöõ caùiÔÛ giun ngaønh giun ñoát ñaõ baét ñaàu xuaát hieän heä cô quan môùi laø heä thaàn kinh vaø ..Haøng ngang soá 2: Goàm 6 chöõ caùiGiun ñaát laø ñoäng vaät coù ích: laøm cho ñaát maøu môõ vaø .......... ?Haøng ngang soá 3: Goàm 3 chöõ caùiÑaïi dieän naøo thuoäc ngaønh giun ñoát vöøa coù lôïi vöøa coù haïi ? Haøng ngang soá 4: Goàm 6 chöõ caùiGiun ñoû có loái soáng nhö theá naøo ?H­íng dÉn lµm bµi vµ häc bµi ë nhµHäc bµi:	- Häc thuéc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái ( 1 ), ( 2 ) vµ ( 3 ) – SGK , Tr. 61.2. Lµm bµi tËp :	- Lµm bµi tËp ( 4 ) – SGK, Tr. 61.3. ChuÈn bÞ bµi sau:	- ¤n tËp c¸c néi dung kiÕn thøc c¸c bµi tõ ®Çu n¨m häc ®Ó chuÈn bÞ cho Bµi KiÓm tra 45’.

File đính kèm:

  • pptBAI 17mot so giun dot khac.ppt
Bài giảng liên quan