Bài giảng Số học Lớp 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức, ta cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Chú ý:

Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau:

Giao hoán:

2. Kết hợp:

 

ppt10 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Số học Lớp 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUí THẦY Cễ 
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 8A4 
Tiết 28 . PHẫP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
1. Cộng hai phõn thức cựng mẫu 
a) Quy tắc: 
Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức , ta cộng các tử với nhau và gi ữ nguyên mẫu thức .  
b) Ví dụ : 
Cộng hai phõn thức : 
= 
2x 2 y 3 
= 
7xy 
2x 2 y 3 
= 
7 
2xy 2 
+ 3xy 
- 4y 
5xy 
+ 4y 
KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Quy đ ồng mẫu thức phân thức sau : 
Giải : 
Giải : 
1. Cộng hai phõn thức cựng mẫu 
2. Cộng hai phõn thức cú mẫu khỏc nhau  
* V ớ dụ1: 
 Thực hiện phép cộng : 
Tiết 28 . PHẫP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
* Quy tắc:  Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đ ồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm đư ợc .  
MTC: 2x(x+4) 
 Bài giải 
 * Ví dụ 2 : Thực hiện ph ộp cộng 
 * Ví dụ 3 : Thực hiện ph ộp cộng 
 Bài giải 
MTC: 6y 
(y-6) 
Chỳ ý: 
Phộp cộng cỏc phõn thức cũng cú cỏc tớnh chất sau : 
1. Giao hoỏn : 
* Ví dụ : 
2. Kết hợp : 
Tiết 28 . PHẫP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
1. Cộng hai phõn thức cựng mẫu 
2. Cộng hai phõn thức cú mẫu khỏc nhau  
á p dụng các tính chất của phép cộng phân thức để làm phép tính sau : 
?4 
G 
OÂ 
B 
AÛ 
O 
C 
H 
AÂ 
U 
N 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 
ễNG LÀ NGƯỜI VIỆT NAM? ễNG LÀ AI? 
Cõu 1: Kết quả của phộp cộng là : 
Cõu 2:Kết quả của phộp cộng là : 
Cõu 3: Kết quả rỳt gọn của phõn thức là : 
Cõu 9: Kết quả rỳt gọn của phõn thức là : 
A/ 3	B/ -3	C/ x – y	D/ y - x	 	 
A/ 3	 B/ -3	 C/ x – y	 D/ y - x	 	 
Cõu 4: Mẫu thức chung của và là : 
A/ 	 B/ 2x – 10	 C/ (2x -10)	 D/ 2x(x –5) 
Cõu 5: Mẫu thức chung của và là : 
A/ 	 B/ 2x – 10	 C/ (2x -10)	D/ 2x(x –5) 
Cõu 6: Mẫu thức chung của 
Cõu 8: Phõn thức rỳt gọn của là : 
A/ x + 1	 B/ 2x( x + 1)	 C/ 2x	 D/ 2x + 1 
Cõu 7: Thực hiện phộp cộng : 
Cau 10:Thực hiện phộp cộng : 
ễNG LÀ VỊ GIÁO SƯ NHẬN GIẢI NOBEL TOÁN HỌC 2010 
A/ x + 1	 B/ 2x( x + 1)	 C/ 2x	 D/ 2x + 1 
A/ x - 1	 	B/ 1 - x	 	C/ 1	 	D/ -1 
Giỏo sư Ngụ Bảo Chõu với huy chương Fields 
Tụi sẽ giữ quốc tịch VN, chưa bao giờ và chắc sẽ khụng bao giờ thay đổi quốc tịch . Từ đầu năm 2010, tụi đó cú thờm quốc tịch Phỏp . Nhưng tụi sẽ giữ song song hai quốc tịch , sẽ luụn là một cụng dõn VN dự ở đõu ." Khi chỳng ta kỳ vọng đạt được một điều gỡ đú , cảm giỏc thất bại trong quỏ trỡnh thực hiện là thường xuyờn bởi để đạt được điều mong muốn phải trải qua nhiều gian nan " 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Nắm chắc quy tắc cộng phân thức đại số và tính chất của nó .- Chú ý cần rút gọn sau khi cộng nếu có thể .- Chuẩn bị bài tiết sau luyện tập 
- BTVN: BT22, 24 (SGK-T46), BT19, 20 (SBT-T19). 
Tiết 28 . PHẫP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
CÁM ƠN CÁC THẦY Cễ GIÁO 
ĐẾN DỰ TIẾT HỌC HễM NAY 
Chỳc thầy cụ và cỏc em học sinh sức khỏe 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_so_hoc_lop_8_chuong_2_bai_5_phep_cong_cac_phan_thu.ppt