Bài giảng Số học Lớp 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số (Bản mới)

Quy tắc cộng hai phân số:

 Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng các tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Quy tắc:

Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

 Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Số học Lớp 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số (Bản mới), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Phep cong cac phan thuc dai so 
 Muốn quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức ta làm như thế nào? 
và 
 Quy đồng mẫu thức của các phân thức sau: 
 Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta có thể làm như sau : 
- Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung . 
- Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức . 
- Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng . 
Bài 5: PHÉP CỘNG CÁC 	 PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu : 
§5. PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
 Quy tắc cộng hai phân số : 
 Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số , ta cộng các tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số . 
§5. PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu : 
 Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức , ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức . 
Ví dụ 1 : Cộng hai phân thức : 
Quy tắc : 
Giải : 
= 
x 2 + 4x + 4 
3x + 6 
= 
(x + 2) 2 
3(x + 2) 
= 
x + 2 
3 
Ví dụ 1: Cộng hai phân thức : 
?1 
Thực hiện phép cộng : 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau : 
?2 
Thực hiện phép cộng : 
x 2 + 4x = 
2x + 8 = 
MTC: 2 x (x + 4) 
= 
 x(x + 4) 
 6 
+ 
 2(x + 4) 
 3 
= 
 x(x + 4) 
 6 
 2(x + 4) 
 3 
+ 
= 
 2 x (x + 4) 
 12 + 3x 
= 
 2x (x + 4) 
 3 (x + 4) 
= 
 3 
 2x 
x (x + 4) ; 
2(x + 4) 
 . 2 
 2 
 x 
 x 
 Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được . 
 Quy tắc : 
Ví dụ 2: Cộng hai phân thức : 
Giải : 
2x - 2 = 2 (x - 1) ; 
x 2 - 1 = (x - 1)(x+1) 
MTC: 2 (x - 1) (x + 1) 
= 
 2(x - 1) 
 (x+1) 
+ 
 ( x+1) 
 (x+1) 
 -2x. 
 2 
 (x-1)(x+1) 
 2 
= 
 2(x-1)(x+1) 
 (x+1) 2 - 4x 
?3 
Thực hiện phép cộng : 
Chú ý: 
Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau : 
1. Giao hoán : 
2. Kết hợp : 
?4 
 Áp dụng các tính chất trên của các phép cộng các phân thức để làm phép tính sau : 
 Vận dụng : 
Thực hiện phép cộng các phân thức sau : 
a) 
b) 
c) 
 Quy tắc : 
 Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức , ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức . 
 Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được . 
Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau : 
1. Giao hoán : 
2. Kết hợp : 
CÁM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO 
ĐẾN DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_so_hoc_lop_8_chuong_2_bai_5_phep_cong_cac_phan_thu.ppt