Bài giảng Tiếng anh Lớp 6 - Unit 12: Sports and pastimes - Ha Thi Lan Phuong

Jumbled Words

torps :

sport

belvalylol :

volleyball

mage :

game

sumic :

music

teoleisniv :

television

 

ppt43 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 09/12/2020 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 6 - Unit 12: Sports and pastimes - Ha Thi Lan Phuong, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
WELCOME TO OUR CLASSCLASS 6A6TEACHER: HA THI LAN PHUONGJumbled Wordssportvolleyballgamemusictelevisiontorps :belvalylol :mage :teoleisniv :sumic :Unit 12:Sports and pastimesSECTION A:What are they doing? (A15)Thursday, February 23 rd, 2012 UNIT12: SPORTS AND PASTIMESA. What are they doing?Swim (v): bơiI- Vocabulary: UNIT12: SPORTS AND PASTIMESA. What are they doing?(to) play badminton:chơi cầu lông- badminton (n):môn cầu lông UNIT12: SPORTS AND PASTIMESA. What are they doing?- Jog (v): đi bộ thể dục UNIT12: SPORTS AND PASTIMESA. What are they doing?- table tennis (n) môn bóng bàn- (to) play table tennis: chơi bóng bàn UNIT12: SPORTS AND PASTIMESA. What are they doing?- skip (v): nhảy dây UNIT12: SPORTS AND PASTIMESA. What are they doing?- aerobics (n): môn thể dục nhịp điệu(to) do aerobics:tập thể dục nhịp điệuUNIT12: SPORTS AND PASTIMESA. What are they doing?- swim (v):- badminton (n): - skip (v): - jog (v): -(to) do aerobics: - table tennis (n): bơicầu lôngđi bộ thể dục tập thể dục nhịp điệu môn bóng bànnhảy dâyI. Vocabulary:- pastime (n):trò giải tríUnit 12 : SPORTS AND PASTIMESA. What are they doing?1 person2 people +jog, do aerobics, skip, swimfootball, tennis, table tennis,volleyballREVIEW GRAMMAR:The present progressive: Thì Hiện tại tiếp diễnEx1:-He is swimming. Ex2: -They are playing soccer. Note: 	- swim  swimming	- jog  jogging	- skip  skippingII. Listen and readUnit 12: Lesson 1: A1/ p.124a)b)c)e)d)h)i)g)f)a,b,c,d,e,f,h,i,g,He is swimming.She is skipping.They are playing badminton.They are playing volleyball.She is doing aerobics.They are playing soccer.He is jogging.They are playing table tennis.They are playing tennis.2.Listen and read:UNIT12: SPORTS AND PASTIMESA. What are they doing?1. Listen and read2. Make sentences:They/ play volleyballThey are playing volleyballUNIT12: SPORTS AND PASTIMESA. What are they doing?1. Listen and read2. Make sentences:He / swimHe is swimmingGRAMMAR:The present progressive: Thì Hiện tại tiếp diễn What + am/is/are + S + doing? - S + am/is/are + V_ing.Ex1: What are they doing? - They are playing soccer.Ex2: What is she doing? -She is doing aerobics. UNIT12: SPORTS AND PASTIMESA. What are they doing?2. Ask and answer:III. PracticeUnit 12: A2/ p.125IV. Further Practice: - She is cooking.- She is watching TV.- What is she doing?- What is she doing?Make short dialogues, using pictures.21a.a.b.c.d.e.f.3. Listen and repeat:Which sports do you play?I play soccer.Which sports do you play?3.Listen and repeatI swim.Which sports do you play?I skip.Which sports do you play?I do aerobics.Which sports do you play?I jog.Which sports do you play?I play table tennis.Which sports do you play?Which ........ do you play?sportsI play................badminton.Which ........ does Lan play?sportsShe plays................badminton.Unit 12: SPORTS AND PASTIMES – A. What are they doing? A3-4-54. Read. Then answer the questions.LanNama. Lan and Nam like sports.b. Lan plays table tennis.c. Nam plays volleyball.T / F Statements:FTFUnit 12: SPORTS AND PASTIMES A - What are they doing? (A3-5)4. Read. Then answer the questions.LanNamLan likes sports. She swims, she does aerobics andshe plays badmintonNam likes sports, too.He plays soccer, he jogs and he plays table tennis.Questions:a. Which sports does Lan play?b. Does Lan play badminton?c. Which sports does Nam play?d. Does Nam play table tennis? T / F Statements:a.Lan and Nam like sportsb.Lan plays table tennisc. Nam plays volleyballFbadmintonTFtable tennisQuestions:a. Which sports does Lan play?b. Does Lan play badminton?c. Which sports does Nam play?d. Does Nam play table tennis? 123456d. Does Nam play table tennis? Yes, he does.a. Which sports does Lan play?Lan swims, does aerobics, and plays badmintonLUCKY NUMBERc. Which sports does Nam play?Nam plays soccer, jogs, and plays table tennisLUCKY NUMBERb. Does Lan play tennis?No, she doesn’tNameSports you likeS1: What’s your name?S2: My name is LanS1: Which sports do you play?S2: I play soccer and tennisWhich sports + do / does + S + play ? S + V(s/es) Hỏi xem ai đó chơi môn thể thao nào? GRAMMAREx1 : Which sports do you play ? I play soccer.Ex2 : Which sports does she play ? She skipsUnit 12: Sports and pastimesA. What are they doing ? (A1-2-3-4-5)Homework:- Prepare lesson 3 B 1-3 

File đính kèm:

  • pptanh 6 unit 12.ppt
Bài giảng liên quan