Bài giảng Unit 2 - Let’s learn

blue :

màu xanh da trời

green :

màu xanh lá cây

pink :

màu hồng

gray :

màu xám

 

ppt16 trang | Chia sẻ: nguyenoanh | Lượt xem: 1266 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Unit 2 - Let’s learn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Welcome to English class Teacher: BUI THI HUYEN KIM SON PRIMARY SCHOOL What 4 cloor color 1 yellow 2 dre red 3 Wtah wyleol Wednesday, November 4th 2009 Unit 2 - Let’s learn (2) 1.Vocab: blue : green : gray : pink : màu xanh da trời màu hồng màu xám màu xanh lá cây Wednesday, November 4th 2009 Unit 2 - Let’s learn (2) green gray pink blue Wednesday, November 4th 2009 Unit 2 - Let’s learn (2) 1.Vocab: 2.Model sentences : What color is this? It’s ... . blue pink Wednesday, November 4th 2009 Unit 2 - Let’s learn (2) 1.Vocab: 2.Model sentences : 3.Practice: 1 2 3 4 Wednesday, November 4th 2009 Unit 2 - Let’s learn (2) 1.Vocab: 2.Model sentences : 3.Practice: 1 2 3 4 Wednesday, November 4th 2009 Unit 2 - Let’s learn (2) 1.Vocab: 2.Model sentences : 3.Practice: 6 4 3 2 Game 5 1 Lucky number What color is this ? It’s green . What color is this ? It’s pink . What color is this ? It’s gray . What color is this ? It’s blue Wednesday, November 4th 2009 Unit 2 - Let’s learn (2) 1.Vocab: 2.Model sentences : 3.Practice: 4.Consolidation: What color is this? It’s ... . blue - Learn the vocab and model sentence by heart . - Do homework part C (Page 12). 

File đính kèm:

  • pptU2L2 Lets learn some more.ppt
Bài giảng liên quan