Bài giảng Tiếng Anh 6 - Unit 2: At school - Lesson 2: B1-2

To) live : sống

(on) a street : trên đường phố

(in) a house : ở trong nhà

(in) a city: ở thành phố

 

pptx13 trang | Chia sẻ: hungdung16 | Lượt xem: 1021 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng Anh 6 - Unit 2: At school - Lesson 2: B1-2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Simon says : A3 page 22Nguyễn Lê Duy - Long MỹUNIT 2 : AT SCHOOL LESSON 2: B1-2 , page 23-24Nguyễn Lê Duy - Long MỹVocabulary:(on) a street : trên đường Nguyễn Lê Duy - Long Mỹ(in) a house : ở trong nhàNguyễn Lê Duy - Long Mỹ(in) a city : ở thành phốNguyễn Lê Duy - Long MỹVocabulary:(to) live : sống (on) a street : trên đường phố (in) a house : ở trong nhà (in) a city: ở thành phốNguyễn Lê Duy - Long MỹMatching:(to) live :(on) a street : (in) a house : (in) a city:trên đường phố sống ở thành phố ở trong nhà Nguyễn Lê Duy - Long MỹAnswer key:(to) live :(on) a street : (in) a house : (in) a city:trên đường phố sống ở thành phố ở trong nhà Nguyễn Lê Duy - Long MỹPresentation Dialogue : B1 page 23Nguyễn Lê Duy - Long MỹModel sentences : A: Where do you live ? B: I live on Tran Phu street 	 	 in a house 	 in a city Nguyễn Lê Duy - Long MỹWord cue drill: in a housein a cityTran Phu stHung Vuong stHo Chi Minh cityS1: Where do you live?S2: on ( Tran Phu street)Nguyễn Lê Duy - Long MỹSurvey: Write out your informationName Street CityNguyễn Lê Duy - Long MỹHomework:Learn the new words by heart.Practice the dialogue again.Prepare for the new lesson.BackNguyễn Lê Duy - Long Mỹ

File đính kèm:

  • pptxUnit 2 lesson 2.pptx
Bài giảng liên quan