Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình - Trần Hoàng Ân

Tinh thể của một chất được hình thành trong quá trình nóng chảy hay đông đặc của chất đó?

Thảo luận:

Dựa vào hình trên, hãy trả lời:

Hình dạng tinh thể?

Cấu tạo tinh thể ?

Quan sát chuyển động của tinh thể?

Tại sao chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, còn chất rắn đa tinh thể lại có tính đẳng hướng ?

Ứng dụng CRKT:

Kim loại hợp kim dùng trong các loại máy xây dựng

 

ppt17 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 14/04/2022 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình - Trần Hoàng Ân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 
QUÍ THẦY CÔ 
VỀ DỰ GIỜ LỚP 10.3 
Trường THPT VĨNH LONG 
SVTH: Trần Hoàng Ân 1090302 
Tặng Tr ươ ng Thị Thùy Trang 1097165 
Tr ư ờng Đ ại Học Cần Th ơ 
Bài 34: 
CHẤT RẮN KẾT TINH 
CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH 
Chất rắn kết tinh : 
Cấu trúc tinh thể 
Đặc tính của CRKT 
 II.	 Chất rắn vô định hình : 
Thạch anh 
Hạt muối 
Nhận xét về đặc điểm chung của các chất rắn ? 
Nhờ đâu chúng có dạng hình học xác định ? 
Cấu trúc tinh thể là gì ? 
CHẤT RẮN KẾT TINH 
1. Cấu trúc tinh thể : 
Cl - 
Na + 
Thảo luận : 
Dựa vào hình trên , hãy trả lời : 
Hình dạng tinh thể ? 
Cấu tạo tinh thể ? 
Quan sát chuyển động của tinh thể ? 
 Có cấu tạo hình học xác định 
 Cấu tạo từ ion 
 có lực tương tác 
Quan sát mạng tinh thể muối 
Muối là CHẤT RẮN KẾT TINH 
Tinh thể của một chất được hình thành trong quá trình nóng chảy hay đông đặc của chất đó ? 
CHẤT RẮN KẾT TINH 
Cấu trúc tinh thể : 
Các đặc tính của CRKT 
Băng đá nóng chảy ở 0 0 C 
Chì nóng chảy ở 232 0 C 
Sắt nóng chảy ở 530 0 C 
CHẤT RẮN KẾT TINH 
Cấu trúc tinh thể : 
Các đặc tính của CRKT 
C 
Cấu trúc tinh thể than chì 
Cấu trúc tinh thể kim cương 
C 
Thảo luận nhóm : 
Hãy so sánh cấu tạo , cấu trúc tinh thể , tính chất của than chì và kim cương ? 
CHẤT RẮN KẾT TINH 
Cấu trúc tinh thể : 
Các đặc tính của CRKT 
Chất rắn đơn tinh thể 
VD: muối , thạch anh 
Chất rắn đa tinh thể 
VD: kim loại , hợp kim (Fe, Zn) 
SO SÁNH 
Tại sao chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng , còn chất rắn đa tinh thể lại có tính đẳng hướng ? 
CHẤT RẮN KẾT TINH 
Cấu trúc tinh thể : 
Các đặc tính của CRKT 
Ứng dụng CRKT: 
Kim cương dùng làm trang sức 
CHẤT RẮN KẾT TINH 
Cấu trúc tinh thể : 
Các đặc tính của CRKT 
Ứng dụng CRKT: 
Kim loại hợp kim dùng trong các loại máy xây dựng 
CHẤT RẮN KẾT TINH 
Cấu trúc tinh thể : 
Các đặc tính của CRKT 
Ứng dụng CRKT: 
Dùng làm các linh kiện điện tử , linh kiện bán dẫn 
II. CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH: 
Chất rắn vô định hình là gì ? 
Bột lưu huỳnh 
Nhựa đường 
Nhựa thông 
CRVĐH có những tính chất gì ? 
KHÔNG. Vì CRVĐH không có cấu trúc tinh thể , không có dạng hình học xác định 
Mô hình cấu trúc thủy tinh 
C3: CRVĐH có tính dị hướng không ? Có nhiệt độ nóng chảy xác định không ? Tại sao ? 
II. CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH: 
Vậy thì CRVĐH có những ứng dụng gì trong cuộc sống ? 
Cao su làm vỏ xe 
Cao su làm nệm 
Lưu huỳnh làm pháo hoa 
Thủy tinh làm đồ dùng 
CHẤT RẮN 
Chất rắn vô định hình 
Chất rắn kết tinh 
Có cấu trúc tinh thể . 
Có nhiệt độ nóng chảy xác định . 
Chất rắn đơn tinh thể 
Chất rắn đa tinh thể 
Có tính dị hướng 
Có tính đẳng hướng 
Có tính đẳng hướng 
 Không có cấu trúc tinh thể . 
 Không có nhiệt độ nóng chảy xác định . 
Bài tập cũng cố : 
Câu 1: 
Chất rắn kết tinh không có đặc điểm nào ? 
	A. Có dạng hình học xác định 
	B. Có cấu trúc mạng tinh thể 
	C. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định 
	D. Có nhiệt độ nóng chảy xác định 
Bài 34: 
CHẤT RẮN KẾT TINH 
CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH 
Bài tập cũng cố : 
Câu 2: 
Chất rắn đa tinh thể có các đặc tính là : 
	A. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định 
	B. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định 
	C. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định 
	D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định 
Bài 34: 
CHẤT RẮN KẾT TINH 
CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH 
Bài tập cũng cố : 
Câu 3: 
Chất rắn nào là chất rắn kết tinh ? 
	 A. Thủy tinh 
	B. Nhựa đường 
	C. Sắt 
	D. Nhựa tái sinh 
Bài 34: 
CHẤT RẮN KẾT TINH 
CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH 
Trường THPT VĨNH LONG 
BUỔI HỌC KẾT THÚC 
CÁM ƠN QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_vat_li_lop_10_bai_34_chat_ran_ket_tinh_chat_ran_vo.ppt