Báo cáo Chuỗi lưới thức ăn bậc dinh dưỡng tháp sinh thái

Chuỗi thức ăn

Lưới thức ăn

Bậc dinh dưỡng

Tháp sinh thái

Ví dụ: chuỗi thức ăn trên đồng ruộng

Cây Lúa  Ốc Bươu vàng  Vịt  Con người

Ví dụ : chuỗi thức ăn bắt đầu từ mùn bã hữu cơ

Mùn đất  Giun đất  Gà

Trong hệ sinh thái, có 2 loại chuỗi thức ăn:

Chuỗi thức ăn mở đầu bằng thực vật

Chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ phân hủy

Một lưới thức ăn hoàn chỉnh bao gồm 3 thành phần chủ yếu:

Sinh vật sản xuất

Sinh vật tiêu thụ

Sinh vật phân giải

pptx30 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 23/03/2022 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Chuỗi lưới thức ăn bậc dinh dưỡng tháp sinh thái, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM 
KHOA SINH HỌC 
CHUỖI LƯỚI THỨC ĂN 
BẬC DINH DƯỠNG 
THÁP SINH THÁI 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN 
LƯƠNG THANH VY 
NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU 
VÕ THỊ TRÂN CHÂU 
ĐÀNG THỊ MỸ THANH 
LÊ NGUYỄN TƯỜNG VY 
1 
Chuỗi thức ăn 
2 
Lưới thức ăn 
3 
Bậc dinh dưỡng 
4 
Tháp sinh thái 
CHUỖI THỨC ĂN 
CHUỖI THỨC ĂN 
Ví dụ: chuỗi thức ăn trên đồng ruộng 
Cây Lúa  Ốc Bươu vàng  Vịt  Con người 
CHUỖI THỨC ĂN 
Ví dụ : chuỗi thức ăn bắt đầu từ sinh vật tự dưỡng 
Lúa  Sâu  Nhện  Ếch  Rắn 
CHUỖI THỨC ĂN 
Ví dụ : chuỗi thức ăn bắt đầu từ mùn bã hữu cơ 
Mùn đất  Giun đất  Gà 
Trong hệ sinh thái, có 2 loại chuỗi thức ăn: 
Chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ phân hủy 
Chuỗi thức ăn mở đầu bằng thực vật 
LƯỚI THỨC ĂN 
LƯỚI THỨC ĂN 
	Một lưới thức ăn hoàn chỉnh bao gồm 3 thành phần chủ yếu: 
Sinh vật sản xuất 
Sinh vật tiêu thụ 
Sinh vật phân giải 
LƯỚI THỨC ĂN 
a. Sinh vật sản xuất ( sinh vật tự dưỡng  hay sinh vật cung cấp ) 
Trong nhóm sinh vật tự dưỡng lại chia làm hai loại: 
M ột loại sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ . Ví dụ: T hực vật, Tảo, 
L úa 
Tảo lục 
M ột loại sử dụng nguồn năng lượng từ các phản ứng hóa học. 
Ví dụ : một số loại vi khuẩn nitrat hóa 
Paenibacillus 
LƯỚI THỨC ĂN 
b. Sinh vật tiêu thụ 
Ví dụ: các loài động vật ăn thực vật như: Bò, Trâu, Nai, 
LƯỚI THỨC ĂN 
Trâu 
Bò 
Nai 
Hoặc các loài động vật ăn thịt như: Hổ, Sư tử, Cá sấu, 
LƯỚI THỨC ĂN 
Cá sấu 
Hổ trắng 
c . Sinh vật phân hủy 
Ví dụ: 1 số vi khuẩn và nấm 
Salmonella spp 
LƯỚI THỨC ĂN 
LƯỚI THỨC ĂN 
Lưới thức ăn ở hệ sinh thái Tây Ninh 
Ý nghĩa 
Nghiên cứu chuỗi lưới thức ăn 
Giá trị tồn tại và giá trị sinh thái của các loài 
An toàn vệ sinh thực phẩm 
Vai trò của thực vật 
LƯỚI THỨC ĂN 
BẬC DINH DƯỠNG 
Bậc dinh dưỡng 1 
SV tiêu thụ bậc 1 
SV tiêu thụ bậc 2 
SV tiêu thụ bậc 3 
Bậc dinh dưỡng 2 
Bậc dinh dưỡng 3 
SV phân hủy 
Sinh vật sản xuất 
Bậc dinh dưỡng 4 
BẬC DINH DƯỠNG 
BẬC DINH DƯỠNG 
Lưới thức ăn ở hệ sinh thái Tây Ninh 
THÁP SINH THÁI 
THÁP SINH THÁI 
Tháp sinh thái: 
Dùng để xem xét mức độ dinh dưỡng ở từng bậc và toàn bộ quần xã. 
Độ lớn của các bậc dinh dưỡng được xác định bằng số lượng cá thể, sinh khối hoặc năng lượng ở mỗi bậc dinh dưỡng. 
Mỗi bậc dinh dưỡng được biểu diễn bằng hình chữ nhật, độ cao của các bậc là bằng nhau, còn chiều dài phụ thuộc vào độ lớn của bậc. 
THÁP SINH THÁI 
2. PHÂN LOẠI 
Có 3 loại tháp sinh thái: 
Tháp số lượng 
Tháp sinh khối 
Tháp năng lượng 
10 000 cây cỏ/ha 
9 thằn lằn/ha 
10 sâu/ha 
0.2 đại bàng/ha 
Tháp số lượng 
15000g/ha 
Chuột 
Cây cỏ 
500g/ha 
Chó hoang 
50g/ha 
400g/ha 
Sâu bọ 
Tháp sinh khối 
Đại bàng 
Thằn lằn 
Sâu bọ 
Cây cỏ 
1,2x10 4 calo 
2,1x10 6 calo 
0,5x10 2 calo 
1,1x10 2 calo 
Tháp năng lượng 
Ý nghĩa 
Nghiên cứu tháp sinh thái 
Đánh giá độ bền vững và mức độ cân bằng của HST 
Tăng năng suất vật nuôi và cây trồng 
Phòng chống ô nhiễm môi trường 
Hạn chế gia tăng số lượng cá thể quá mức 
Clip 
Chân thành cám ơn 
Thầy và các bạn 
đã chú ý lắng nghe 

File đính kèm:

  • pptxbao_cao_chuoi_luoi_thuc_an_bac_dinh_duong_thap_sinh_thai.pptx
Bài giảng liên quan