Đề kiểm tra môn Mỹ thuật, học kỳ I, lớp 6 đề số 1

Đề bài: VẼ THEO MẪU VẼ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU (BÀI 15 VÀ BÀI 16)

1. Yêu cầu

Kiến thức

- Nhận biết được đặc điểm, hình dạng, tỉ lệ của mẫu.

- Biết cách vẽ và so sánh để tìm ra tỉ lệ đúng của mẫu.

Kĩ năng

- Vẽ được hình có tỉ lệ gần giống mẫu, bài vẽ có bố cục đẹp phù hợp với

trang giấy.

- Nét vẽ đậm, nhạt. khác nhau.

- Diễn tả được 3 sắc độ đậm nhạt theo cấu trúc của mẫu.

Thái độ

Nhận ra vẻ đẹp của mẫu và tương quan bài vẽ, về: hình, đậm nhạt, bố cục,.

2. Hình thức kiểm tra

- Làm bài thực hành : Khổ giấy A4.

- Vẽ hình và đậm nhạt bằng bút chì đen.

pdf2 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 689 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Mỹ thuật, học kỳ I, lớp 6 đề số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
ĐỀ KIỂM TRA MÔN MỸ THUẬT, HỌC KỲ I, LỚP 6 
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút) 
 Đề bài: VẼ THEO MẪU VẼ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU (BÀI 15 
VÀ BÀI 16) 
1. Yêu cầu 
Kiến thức 
- Nhận biết được đặc điểm, hình dạng, tỉ lệ của mẫu. 
- Biết cách vẽ và so sánh để tìm ra tỉ lệ đúng của mẫu. 
Kĩ năng 
- Vẽ được hình có tỉ lệ gần giống mẫu, bài vẽ có bố cục đẹp phù hợp với 
trang giấy. 
- Nét vẽ đậm, nhạt... khác nhau. 
- Diễn tả được 3 sắc độ đậm nhạt theo cấu trúc của mẫu. 
Thái độ 
Nhận ra vẻ đẹp của mẫu và tương quan bài vẽ, về: hình, đậm nhạt, bố cục,... 
2. Hình thức kiểm tra 
- Làm bài thực hành : Khổ giấy A4. 
- Vẽ hình và đậm nhạt bằng bút chì đen. 
3. Biểu điểm: 
Loại giỏi: (9-10 điểm) 
- Biết sắp xếp bố cục hình vẽ phù hợp với trang giấy. 
- Xác định đúng tỉ lệ khung hình, nhóm mẫu, vật mẫu và tỉ lệ bộ phận. 
- Mô phỏng được đặc điểm riêng của mẫu. 
- Nét vẽ có đậm, nhạt, bước đầu diễn tả đậm nhạt chính của mẫu. 
Loại khá (7 - 8 điểm) 
- Bố cục bài vẽ tương đối hợp lí. 
- Hình tỉ lệ gần với mẫu. 
- Nét vẽ có đậm nhạt. 
Loại trung bình (5 - 6 điểm) 
- Bố cục hình vẽ chưa cân đối với trang giấy. 
- Tỉ lệ còn chưa sát với mẫu. 
- Nét vẽ chưa có đậm nhạt. 
Loại yếu kém (dưới 5 điểm) 
Không đạt những yêu cầu trên. 

File đính kèm:

  • pdfHKI1.pdf