Đề kiểm tra môn Mỹ thuật, lớp 9 đề số 2

Đề bài: VẼ TRANH ĐỀ TÀI LỄ HỘI (BÀI 10)

1. Yêu cầu

Kiến thức

- Cảm nhận được nét đẹp truyền thống thông qua các lễ hội dân tộc.

- Biết lựa chọn hình ảnh đặc trưng phù hợp với nội dung đề tài.

Kĩ năng

- Vẽ được tranh có hình ảnh phù hợp với đề tài lễ hội ở địa phương.

- Sắp xếp bố cục đẹp, thuận mắt.

- Diễn tả bài vẽ theo phong cách riêng.

- Thể hiện được mầu sắc tươi, rực rỡ phù hợp với không khí lễ hội.

pdf2 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 610 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Mỹ thuật, lớp 9 đề số 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
M ĩ thu ật\L ớp 9\ Đ ề 2 
1 
ĐỀ KIỂM TRA MÔN MỸ THUẬT, LỚP 9 
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút) 
Đề bài: VẼ TRANH ĐỀ TÀI LỄ HỘI (BÀI 10) 
1. Yêu cầu 
Kiến thức 
- Cảm nhận được nét đẹp truyền thống thông qua các lễ hội dân tộc. 
- Biết lựa chọn hình ảnh đặc trưng phù hợp với nội dung đề tài. 
Kĩ năng 
- Vẽ được tranh có hình ảnh phù hợp với đề tài lễ hội ở địa phương. 
- Sắp xếp bố cục đẹp, thuận mắt. 
- Diễn tả bài vẽ theo phong cách riêng. 
- Thể hiện được mầu sắc tươi, rực rỡ phù hợp với không khí lễ hội. 
Thái độ 
Có ý thức trân trọng, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. 
2. Hình thức kiểm tra 
- Làm bài thực hành. 
- Vẽ trên giấy A4 hoặc A3 bằng mầu sẵn có. 
3. Biểu điểm 
Loại giỏi (9 - 10 điểm) 
- Tranh vẽ thể hiện đúng nội dung đề tài về lễ hội. 
- Hình ảnh chọn lọc sinh động, phù hợp với nội dung. 
- Sáng tạo trong sắp xếp bố cục. Hình mảng chặt chẽ. 
- Lựa chọn gam màu phù hợp với không khí lễ hội. 
- Nét vẽ tự nhiên, thể hiện phong cách riêng. 
Loại khá (7-8 điểm) 
- Bố cục bài vẽ hợp lí. 
M ĩ thu ật\L ớp 9\ Đ ề 2 
2 
- Hình ảnh thể hiện được nội dung lễ hội. 
- Vẽ màu nổi bật trọng tâm bức tranh. 
Loại trung bình (5-6 điểm) 
- Bố cục bài vẽ rời rạc. 
- Hình ảnh chưa thể hiện rõ nội dung chủ đề. 
- Màu sắc thiếu đậm nhạt. 
Loại yếu kém (dưới 5 điểm) 
Không đạt những yêu cầu trên. 

File đính kèm:

  • pdfI2.pdf