Đề trắc nghiệm Sinh học 12 - Đề 8

Bài : 20754

So sánh quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật vào tế bào động vật, người ta thấy:

1: Chúng đều diễn ra qua các giai đoạn tương tự như nhau.

2: Ở kì cuối tế bào động vật có sự co thắt tế bào chất ở giữa, còn tế bào thực vật là tế bào chất không co thắt ở giữa mà hình thành một vách ngăn chia tế bào thành 2 tế bào con.

3: Từ 1 tế bào mẹ qua nguyên phân tạo thành 2 tế bào con giống nhau và giống với tế bào mẹ.

4: Quá trình nguyên phân diễn ra ở tất cả các loại tế bào trong cơ thể động vật và thực vật.

5: Nhờ nguyên phân mà cơ thể sinh vật lớn lên được.

Câu trả lời đúng là:

A. 1, 2, 3, 4

B. 1, 2, 3, 5

C. 1, 3, 4, 5

D. 1, 2, 3, 4, 5

Đáp án là : (D)

 

doc26 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề trắc nghiệm Sinh học 12 - Đề 8, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
: 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Thức ăn 
B. Sự cạnh tranh nơi làm tổ 
C. Độ ẩm của không khỉ 
D. Sự di trú 
Đáp án là : (B) 
Bài : 5390 
Đối với sâu bọ ăn thực vật, nhân tố có vai trò quyết định đến sự biến động số lượng cá thể của quần thể? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Khí hậu 
B. Kẻ thù 
C. Nhiệt độ 
D. Ánh sáng 
Đáp án là : (A) 
Bài : 5389 
Đặc điểm nào sau đây là của quần thể động vật? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Gồm các cá thể khác loài 
B. Các cá thể giao phối được với nhau và sinh sản bình thường 
C. Sống ở nhiều khu vực địa lý khác nhau 
D. Cách biệt với môi trường sống 
Đáp án là : (B) 
Bài : 5388 
Tập hợp nào sau đây không phải là quần thể sinh vật? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Các cây thông trên một khu đồi 
B. Các con voi trong một khu rừng ở Châu Phi 
C. Các con cá trong hồ 
D. Các cây rau mác trên cùng một bãi bồi 
Đáp án là : (C) 
Bài : 5387 
Nhóm các sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Các động vật ăn cỏ trên một thảo nguyên 
B. Các con chim trong một khu rừng 
C. Các con giun đất trên một bãi đất 
D. Những con hổ trong một vườn bách thú 
Đáp án là : (C) 
Bài : 5386 
Các nhân tố của ngoại cảnh ảnh hưởng đến số lượng cá thể của quần thể thông qua hoạt động nào sau đây? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Sự sinh sản 
B. Sự tử vong 
C. Sự phát tán của các cá thể trong quần thể 
D. Tất cả các hoạt động trên 
Đáp án là : (D) 
Bài : 5385 
Ngoài nhân tố ánh sáng, yếu tố nào sau đây có tác dụng đến hiện tượng hoá nhộng và ngủ đông của sâu sòi ở Hà Nội? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Vật ăn thịt 
B. Độ ẩm không khí 
C. Thức ăn 
D. Sự phát triển của chim ăn sâu 
Đáp án là : (C) 
Bài : 5384 
Hoạt động nào sau đây xảy ra theo mùa? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Sự ra hoa của cây phù dung 
B. Ngủ đông của gấu Bắc cực 
C. Sự khép và mở lá của cây họ đậu 
D. Cả A, B, C đều đúng 
Đáp án là : (B) 
Bài : 5383 
Hiện tượng nào dưới đây là nhịp sinh học theo mùa? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Ngủ đông của động vật biến nhiệt 
B. Sự di trú của một số loài chim 
C. Sự hoá nhộng của sâu sòi ở Hà Nội 
D. Tất cả đều đúng 
Đáp án là : (D) 
Bài : 5382 
Yếu tố có vai trò quan trọng trong sự hình thành nhịp sinh học là: 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Nhiệt độ 
B. Môi trường 
C. Di truyền 
D. Di truyền và môi trường 
Đáp án là : (D) 
Bài : 5381 
Nguyên nhân hình thành nhịp sinh học ngày đêm là: 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Sự thay đổi nhịp nhàng giữa sáng và tối trong ngày 
B. Sự chênh lệch về nhiệt độ giữa ngày và đêm 
C. Do cấu tạo của cơ thể thích nghi với hoạt động vào ban ngày hoặc ban đêm 
D. Do tính di truyền của loài quy định 
Đáp án là : (A)
Bài : 5380 
Hiện tượng nào sau đây không phải là nhịp sinh học? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Lá của một số cây họ đậu xếp là lúc hoàng hôn và mở ra lúc sáng sớm 
B. Cây vùng ôn đời rụng lá vào mùa đông 
C. Cây trinh nữ xếp lá khi có vật đụng vào 
D. Dơi ngủ ban ngày và hoạt động về đêm 
Đáp án là : (C) 
Bài : 5379 
Nhịp sinh học là: 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Sự thay đổi về tập tính của động vật 
B. Sự thay đổi đặc điểm cấu tạo cơ thể theo tác động môi trường 
C. Phản ứng cơ thể với những thay đổi mang tính chu kỳ của môi trường 
D. Sự thay đổi các hoạt động ở sinh vật theo điều kiện môi trường 
Đáp án là : (C) 
Bài : 5378 
Loài động vật nào sau đây có khả năng làm thay đổi màu sắc cơ thể để phù hợp với màu của môi trường sống? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Cắc ké 
B. Tê tê 
C. Chuột chũi 
D. Đà điểu 
Đáp án là : (A) 
Bài : 5377 
Đặc điểm nào sau đây là của cây cỏ lạc đà? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Thân cây mọng nước 
B. Rễ cây mọc nông và lan rộng để hút sương đêm 
C. Rễ cây mọc rất sâu trong đất 
D. Cả A, B, C đều đúng 
Đáp án là : (C) 
Bài : 5376 
Người ta lập được bảng khái quát về ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường nước lên sự phát triển của hai loài cá như sau: 
Tên loài Giới hạn dưới Giới hạn trên Cực thuận 
Cá chép 
Biên độ nhiệt của giới hạn chịu đựng ở loài cá chép là: 
Chọn một đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
Đáp án là : (D) 
Bài : 5375 
Mỗi nhân tố sinh thái tác động không giống nhau lên các chức phận sống khác nhau là biểu hiện của quy luật sinh thái nào sau đây? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Quy luật tác động tổng hợp của các nhân tố sinh thái 
B. Quy luật giới hạn sinh thái 
C. Quy luật tác động không đồng đều của các nhân tố sinh thái 
D. Quy luật tác động qua lại giữa sinh vật với sinh vật 
Đáp án là : (C) 
Bài : 5374 
Hai hình thức biểu hiện sống trong quan hệ giữa các sinh vật cùng loài là: 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Hội sinh và cộng sinh 
B. Quần tụ và cách ly 
C. Cộng sinh và quần tụ 
D. Quần tụ và hội sinh 
Đáp án là : (B) 
Bài : 5373 
Giữa các sinh vật cùng loài có hai mối quan hệ nào sau đây? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Cạnh tranh và đối địch 
B. Quần tụ và hỗ trợ 
C. Hỗ trợ và cạnh tranh 
D. Ức chế và hỗ trợ 
Đáp án là : (A) 
Bài : 5372 
Câu có nội dung sai sau đây là: 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Giữa lúa và cỏ dại có quan hệ cạnh tranh 
B. Giữa các cá thể cùng loài có sự hỗ trợ và sự cạnh tranh 
C. Sự cạnh tranh luôn kiềm hãm sự phát triển của các cá thể 
D. Địa y là một tổ chức cộng sinh 
Đáp án là : (C) 
Bài : 5371 
Phát biểu sau đây có nội dung đúng là: 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Nhạn và cò biển có mối quan hệ cộng sinh bắt buộc 
B. Trùng roi có quan hệ nội sinh với mối 
C. Hải quỳ có mối quan hệ đối địch với tôm kí cư 
D. Cả A, B, C đều sai 
Đáp án là : (D) 
Bài : 5370 
Loài nào sau đây có thể cộng sinh với nấm và hình thành địa y? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Vi khuẩn lam 
B. Hải quỳ 
C. Rêu 
D. Tôm kí cư 
Đáp án là : (A) 
Bài : 5369 
Mối quan hệ nào sau đây là biểu hiện của quan hệ cộng sinh? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Sâu bọ sống trong các tổ mối 
B. Trùng roi sống trong ống tiêu hoá của mối 
C. Dây tơ hồng bám trên thân cây lớn 
D. Làm tổ tập đoàn giữa nhạn và cò biển 
Đáp án là : (B) 
Bài : 5368 
Quan hệ giữa hai loài nào sau đây không phải là quan hệ cộng sinh? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Hải quỳ và tôm kí cư 
B. Trùng roi và mối 
C. Cỏ dại và lúa 
D. Vi khuẩn Rizôbium và cây họ đậu 
Đáp án là : (C) 
Bài : 5367 
Hiện tượng một loài trong quá trình sống tiết ra chất gây kiềm hãm sự phát triển của loài khác được gọi là: 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Ức chế - cảm nhiễm 
B. Cạnh tranh khác loài 
C. Quan hệ hội sinh 
D. Hỗ trợ khác loài 
Đáp án là : (A) 
Bài : 5366 
Mối quan hệ sinh vật có ý nghĩa quan trọng nhất đối với sự hình thành chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong hệ sinh thái là: 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Quan hệ cạnh tranh cùng loài 
B. Quan hệ cạnh tranh khác loài 
C. Quan hệ kẻ thù và con mồi 
D. Quan hệ hỗ trợ cùng loài 
Đáp án là : (C) 
Bài : 5365 
Hình thức quan hệ giữa hai loài khi sống chung cùng có lợi nhưng không nhất thiết cần cho sự tồn tại của hai loài đó, được gọi là: 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Quan hệ đối địch 
B. Quan hệ hợp tác 
C. Quan hệ hỗ trợ 
D. Quan hệ cộng sinh 
Đáp án là : (B) 
Bài : 5364 
Loài nào sau đây thuộc sinh vật ưa ẩm? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Cỏ lạc đà 
B. Chuột thảo nguyên 
C. Xương rồng 
D. Thài lài 
Đáp án là : (D) 
Bài : 5363 
Biểu hiện ở nhiều loài chim Bắc cực khi mùa đông đến là: 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Tăng hoạt động sinh sản 
B. Ngủ đông 
C. Di trú 
D. Giảm cường độ trao đổi chất 
Đáp án là : (C) 
Bài : 5362 
Người ta thường sử dụng loại tia sáng nào sau đây để gây đột biến ở vi sinh vật? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Tia tử ngoại 
B. Các tia sáng nhìn thấy được 
C. Tia hồng ngoại 
D. Các tia sáng có bước sóng dài trên 6000 ăngstron 
Đáp án là : (A) 
Bài : 5361 
Cây xanh quang hợp nhờ năng lượng của tia bức xạ nào sau đây? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Tia tử ngoại 
B. Tia hồng ngoại 
C. Tia tử ngoại và tia hồng ngoại 
D. Các tia sáng nhìn thấy được 
Đáp án là : (D) 
Bài : 5360 
Một chu kỳ sống của ruồi giấm ở nhiệt độ 25oC có thời gian là: 
Chọn một đáp án dưới đây
A. 18 ngày đêm 
B. 15 ngày đêm 
C. 12 ngày đêm 
D. 10 ngày đêm 
Đáp án là : (B) 
Bài : 5359 
Tổng nhiệt hữu hiệu là lượng nhiệt cần thiết cho . của động vật biến nhiệt. 
Từ điền đúng vào chỗ trống của câu trên là: 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Một giai đoạn biến thái 
B. Một chu kỳ phát triển 
C. Một lần sinh sản 
D. Nhiều lần sinh sản 
Đáp án là : (B) 
Bài : 5358 
Đối với sâu bọ thì khi nhiệt độ môi trường tăng lên và còn trong giới hạn chịu đựng của chúng, thì biểu hiện xảy ra ở sâu bọ lúc này là: 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Ngừng sinh trưởng 
B. Khả năng sinh sản giảm 
C. Thời gian của chu kỳ sinh trưởng ngắn lại 
D. Tốc độ sinh trưởng chậm lại 
Đáp án là : (C) 
Bài : 5357 
Mức nhân tố sinh thái cực thuận là mức mà ở đó sinh vật có biểu hiện nào sau đây: 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Sinh trưởng và sinh sản đều mạnh 
B. Ngừng sinh trưởng và bắt đầu sinh sản 
C. Ngừng sinh sản và bắt đầu sinh trưởng 
D. Bắt đầu sinh trưởng và sinh sản 
Đáp án là : (A) 
Bài : 5356 
Khoảng nhiệt độ của môi trường nước mà cá rô phi sống được là từ 5 hoặc 6oC đến 42oC. Khoảng nhiệt này được gọi là: 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Khoảng nhiệt cực thuận 
B. Giới hạn chịu đựng 
C. Khoảng giới hạn trên 
D. Khoảng giới hạn dưới 
Đáp án là : (B) 
Bài : 5355 
Đối với cá rô phi Việt Nam, mức nhiệt độ 30oC của nước, nơi cá sống, được gọi là: 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Nhiệt độ cực thuận 
B. Giới hạn trên về nhiệt độ 
C. Nhiệt độ gây chết 
D. Giới hạn dưới về nhiệt độ 
Đáp án là : (A)
Bài : 5354 
Mức nhiệt độ của môi trường sống mà ở đó sinh vật trưởng thành và phát triển tốt nhất được gọi là: 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Nhiệt độ ngưỡng phát triển 
B. Nhiệt độ hữu hiệu 
C. Nhiệt độ cực thuận 
D. Nhiệt độ giới hạn 
Đáp án là : (C) 
Bài : 5353 
Nhóm sinh vật nào sau đây thuộc nhóm biến nhiệt? 
Chọn một đáp án dưới đây
A. Nấm 
B. Động vật không xương sống 
C. Thực vật 
D. Cả ba nhóm sinh vật trên 
Đáp án là : (D) 

File đính kèm:

  • docde_tr_ng_sinh_2_1.doc
Bài giảng liên quan