Giáo án Đại số Lớp 6 - Tiết 76: Luyện tập - Vũ Đức Cảnh

A. MỤC TIÊU

-Rèn luyện kỹ năng quy đồng mẫu số các phân số theo 3 bước (tìm mẫu chung, tìm thừa số phụ, nhân quy đồng). Phối hợp rút gọn và quy đồng mẫu, quy đồng mẫu và và so sánh phân số, tìm quy luật dãy số.

-Giáo dục HS ý thức làm việc khoa học, hiệu quả, có trình tự.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

-GV: Đèn chiếu và các phim giấy trong ghi câu hỏi và bài tập.

-Phóng to hai bức ảnh SGK trang 20 và bảng phụ (hoặc bảng từ) để giải bài “Đố vui”.

-HS: Giấy trong, bút dạ.

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc3 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 02/04/2022 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số Lớp 6 - Tiết 76: Luyện tập - Vũ Đức Cảnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Ngày soạn: 21-02-2008 ngày dạy: 
Tiết 76: Luyện tập
A. Mục tiêu
-Rèn luyện kỹ năng quy đồng mẫu số các phân số theo 3 bước (tìm mẫu chung, tìm thừa số phụ, nhân quy đồng). Phối hợp rút gọn và quy đồng mẫu, quy đồng mẫu và và so sánh phân số, tìm quy luật dãy số.
-Giáo dục HS ý thức làm việc khoa học, hiệu quả, có trình tự.
B. Chuẩn bị của Gv và HS
-GV: Đèn chiếu và các phim giấy trong ghi câu hỏi và bài tập.
-Phóng to hai bức ảnh SGK trang 20 và bảng phụ (hoặc bảng từ) để giải bài “Đố vui”.
-HS: Giấy trong, bút dạ.
C. Tiến trình dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ 
GV nêu yêu cầu kiểm tra 
- HS1: Phát biểu biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số dương.
Chữa bài tập 30 (c) Trang 19 SGK
Quy đồng mẫu số các phân số:
- HS2: Chữa bài 42
Viết các phân số sau dưới dạng phân số có mẫu mẫu là 36
 ; -5
Hai HS lên bảng kiểm tra
HS 1: Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu (tr.18 SGK )
Bài tập:
Quy đồng mẫu:
HS 2: Viết các phân số dưới dạng tối giản có mẫu dương
Quy đồng mẫu:
Hoạt động 2:Luyện tập (35ph)
Bài 1: Quy đồng mẫu các phân số sau
(bài 32, 33 trang 19 SGK)
a) 
GV làm việc cùng hs để củng cố lại các bước quy đồng mẫu. Nên đưa ra cách nhận xét khác để tìm mẫu chung.
Nêu nhận xét về hai mẫu: 7 và 9.
BCNN (7,9) là bao nhiêu?
63 có chia hết cho 21 không?
Vậy nên lấy MC là bao nhiêu?
Gọi 1 HS lên bảng làm tiếp
- HS: 7 và 9 là 2 số nguyên tố cùng nhau
BCNN (7,9) = 63.
63 có chia hết cho 21
MC = 63
Toàn lớp làm vào vở, 1 HS lên bảng.
HS toàn lớp làm bài tập, gọi hai HS lên bảng làm phần b,c.
GV lưu ý HS trước khi quy đồng mẫu cần biến đổi phân số về tối giản và có mẫu dương.
Bài 2: Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số (bài 35 tr.20 SGK và bài 44 tr. 9 SBT )
a)
- GV yêu cầu HS rút gọn phân số
- Quy đồng mẫu và phân số
b) và 
- Để rút gọn các phân số này trước khi rút gọn hai phân số
HS nhận xét, bổ sung các bài làm trên bảng.
a) Hs toàn lớp làm bài tập
1 HS lên bảng rút gọn phân số
Một HS khác tiếp tục quy đồng mẫu: 
MC: 6.5 = 30
Tìm thừa số phụ rồi quy đồng mẫu:
HS : Ta phải biến đổi tử và mẫu thành tích rồi mới rút gọn được 
Gọi tiếp 1 HS tiếp tục quy đồng mẫu 2 phân số
Bài 3: Đố vui (bài 36 tr.20 SGK )
GV đưa ra bảng phụ có 2 bức ảnh trang 20 SGK phóng to và đề bài lên bảng.
GV chia lớp làm 4 dãy, HS mỗi dãy bàn xác định phân số ứng với 2 chữ cái theo yêu cầu của đề bài (cá nhân HS làm bài trên giấy trong để đưa lên màn hình kiểm tra)
Sau đó gọi mỗi dãy bàn 1 em lên điền chữ vào ô trên bảng phụ
Bài 4: Bài 45 trang 9 SBT 
So sánh các phân số sau rồi nêu nhận xét:
a) và b/
 Bài 5 (bài 48 tr.10 SBT )
Tìm phân số có mẫu bằng 7, biết rằng khi cộng tử với 16, nhân mẫu với 5 thì giá trị phân số đó không đổi.
GV: Gọi tử số là x (x ẻZ)
Vậy phân số có dạng như thế nào?
Hãy biểu thị đề bài bằng biểu thức?
Hai phân số bằng nhau khi nào?
 Nếu ad = bc
Thực hiện các phép tính biến đổi để 
tìm 
QĐ
HS làm bài theo 4 dãy bàn
Kết quả
H
O
I
A
N
M
Y
S
O
N
HS hoạt động theo nhóm (gợi ý các em hãy rút gọn trước, lưu ý: 12.101 = 12.12
Nhận xét :
Vì:
HS : Phân số có dạng
Vậy phân số đó là: 
Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà
Ôn tập quy tắc so sánh phân số (ở tiểu học) so sánh số nguyên, học lại tính chất cơ bản, rút gọn, quy đồng mẫu của phân số.
Bài tập số 46, 47 tr. 9, 10 SBT

File đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_lop_6_tiet_76_luyen_tap_vu_duc_canh.doc
Bài giảng liên quan